Veiligheidsmonitor 2018

Vr 16.02.2018 - 13:03
Questionnaire 158862 1280 1

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Lees meer →
Vuurwerk
Knallen zonder vuurwerk
Vr 22.12.2017 - 10:18
Wild 659490 960 720
Overlast door everzwijnen
Di 14.11.2017 - 9:12

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
013 35 03 50