Blijde intrede koningspaar op 6 september

Roi Philippe Reine Mathilde

Koning Filip en Koningin Mathilde brengen op vrijdag 6 september 2013 een bezoek aan Leuven, de provinciehoofdstad van Vlaams-Brabant.

De wekelijkse vrijdagmarkt verhuist naar de benedenstad.

Evenementenzone

De evenementenzone bestaat uit:

 • Zone centrum: Grote Markt, Rector De Somerplein, Bondgenotenlaan en Naamsestraat
 • Zone Martelarenplein: Martelarenplein, Tiensevest en Diestsevest
 • Zone Provinciehuis: Provincieplein

Wat mag niet?

In de evenementenzone is het op vrijdag 6 september 2013 van 09.00 uur tot 15.00 uur verboden om:

 • Maskers, vermommingen, carnavalsmaskers en/of andere gelaatsbedekkende voorwerpen te dragen;
 • Voorwerpen te gooien;
 • Slogans die een belediging kunnen uitmaken ten aanzien van de leden van de Koninklijke familie te roepen;
 • Wapens, stokken, messen, ijzeren staven en andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, naar analogie met het Strafwetboek, te dragen;
 • Individueel of in groep handelingen of gedragingen te stellen die direct aanleiding kunnen geven tot het verstoren van de openbare orde;
 • Individueel of in groep handelingen of gedragingen te stellen die indirect bijdragen tot het verstoren van de openbare orde

Toegelaten manifestatie

Een manifestatie is enkel toegelaten in de door de politiediensten aangeduide zone op het Rector De Somerplein, zijde van de Nationale Bank. Affiches, spandoeken en vlaggen zijn toegelaten binnen deze aangeduide zone. Deze affiches, spandoeken en vlaggen mogen geen beledigingen ten aanzien van de leden van de Koninklijke familie bevatten. De verboden uit de vorige alinea zijn ook van toepassing in deze aangeduide zone.

Politiële maatregelen

 • Op vrijdag 6 september 2013 van 09.00 uur tot 15.00 uur kunnen de politiediensten overgaan tot systematische identiteitscontroles, zoals bedoeld in artikel 34,§3 van de Wet op het politieambt, in de evenementenzone en de direct aanpalende straten.
 • Op vrijdag 6 september 2013 van 09.00 uur tot 15.00 uur kunnen de politiediensten overgaan tot veiligheidsfouilleringen, zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op het politieambt, in de evenementenzone en de direct aanpalende straten.

Huisvuil

Binnen de evenementenzone zijn op vrijdag 6 september 2013 tussen 10u00 en 15u00 huisvuilzakken, afvalcontainers en papier- en kartonafval verboden.