De icon notulen (1.49 MB)van de politieraad van 18 december 2017 zijn geodgekeurd en kunnen geraadpleegd worden onder de rubriek Politieraad -> Documenten.

Lees meer →

Het icon verslag (3.42 MB)van de politieraad van 26 maart 2018 staat online en kan geraadpleegd worden onder de rubriek Politieraad -> Documenten.

Lees meer →

Lijst met onbetrouwbare televerkopers op website FOD Economie

U kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar u weet niet wie u belde of hoeveel het u kost? Dan is de kans groot dat u werd opgebeld door een oplichter.
Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes, gemiddeld 15 meldingen per dag, en gingen in datzelfde jaar 1 op de 5 klachten bij het Europees Centrum voor de Consument over deze praktijken.

Lees meer →

Het motorseizoen begint!

Jaarlijks schenken de provincie Limburg en de lokale politie, in samenwerking met het Centrum voor Motorbeheersing, bij het begin van het nieuwe motorseizoen, extra aandacht aan de behendigheid en rijvaardigheidstechnieken van motorrijders. Zo leveren zij een bijdrage aan een nog "verkeersveiliger" Limburg en de "GO FOR ZERO"-campagne.

Lees meer →

Sinds maart 2018 is Dennis Haesevoets de nieuwe wijkagent voor Herstappe. Hij is nu het aanspreekpunt voor de inwoners van deze gemeente. Alain Grommen, de vorige wijkagent, gaat met pensioen.

Lees meer →