De SLim-weekendcontroles

SLim staat voor "Safe(S)-Limburg" en is een “provinciaal gecoördineerde verkeersactie” ter voor-koming van weekendongevallen.

Alcohol, drugs en snelheid zijn nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week.

Vandaar de SLim-acties, die gericht zijn op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden élk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel). In het weekend van 5, 6, 7, en 8 juni 2015 zullen praktisch alle lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden.

Dat SLim werkt merken we aan de cijfers: in 2014 werden 25.953 alcoholtesten afgenomen. Daarvan bleek 3% positief. Dat is precies hetzelfde overtredingspercentage als vorig jaar. Maar het aantal positieve bestuurders die zwaar onder invloed zijn (> 0,8 promille) blijft nog altijd zeer hoog met 60%. Van de 80.930 gecontroleerde voertuigen op snelheid, reden er 7% te snel. Dat is ook hetzelfde percentage als dat van het jaar voordien.

Naar aanleiding van de weekendongevallen werden 1.241 personen onderworpen aan een ademtest. 252 personen testten positief, dus 20% of 1 op 5 bestuurders betrokken bij een ongeval in het weekend heeft te veel gedronken! In 2014 betreurden we maar liefst 26 weekenddoden. Dat zijn er spijtig genoeg 5 meer dan vorig jaar en uiteraard 26 te veel. De SLim-weekendcontroles blijven dus nodig!

Nog altijd rijden te veel mensen te snel of onder invloed van alcohol of drugs én omdat men meent dat er weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend.

Eerste groot SLim-controleweekend op 5, 6, 7, 8 juni 2015

Het eerste groot controleweekend van 2015 zal plaatsvinden in het weekend van 5 tot 8 juni 2015. Dat wil zeggen dat er in dat weekend, tussen vrijdagavond 22.00u en maandagmorgen 06.00u, gecombineerde alcohol‑, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.

Ruzie met je buur …

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je erf of je tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van je buurman je zicht op straat? Word je gepest of heb je last van roddels en scheldpartijen?

Het zijn maar een paar voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot conflicten met je buur. Als het niet lukt om onderling te praten, kan je beroep doen op burenbemiddeling.

Burenbemiddeling

Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen en om ervoor te zorgen dat de ongewenste situatie niet escaleert. Samen met de vrijwillige burenbemiddelaar vinden er één of meerdere gesprekken plaats tussen de buren om het conflict bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo een overeenkomst is duurzaam en komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een oplossing die van buitenaf opgelegd wordt door bijvoorbeeld de politie of de vrederechter.

Uitgangspunten burenbemiddeling

  •   De bemiddelaar begeleidt het gesprek en is onpartijdig.
  •   Elke partij komt gelijkwaardig aan het woord.
  •   De bemiddelaar neemt zelf geen standpunt in.
  •   De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.
  •   Burenbemiddeling is gratis.
  •   Deelname is voor alle partijen vrijwillig.
  •   Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij strafrechtelijke feiten of feiten die al behandeld worden door een rechtbank.

Hoe kan je een beroep doen op bemiddeling?

TELEFONISCH

Je belt met de dossierbeheerder van de politiezone, in het bijzonder Daisy Schepers, op het nummer 012 44 06 58 om een aanmelding te doen.

ELEKTRONISCH

Je kan uiteraard ook je contactgegevens en een korte probleemschets mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Hierna zal de dossierbeheerder zo snel mogelijk contact met je opnemen.  Zij zal meer uitleg geven over de bemiddeling en de stappen die zullen gezet worden. Je aanvraag wordt daarna zo snel mogelijk overgemaakt aan een bemiddelaar die je persoonlijk contacteert voor een eerste afspraak.

Pas als zowel jij als je buur instemmen, hebben jullie een gezamenlijk gesprek op een neutrale plaats in de politiezone. Op die manier kunnen beide partijen tijdens de bemiddeling op een ongedwongen manier en in alle vrijheid hun standpunten, emoties en wensen verwoorden.

Provincie Limburg en de lokale politie nodigen motorrijders uit op een “motorscreening” bij het begin van het nieuwe motorseizoen!

 

De Provincie Limburg en de lokale politie nodigen ook in 2015 motorrijders uit op een motorscreening bij het begin van het nieuwe motorseizoen!

Van alle verkeersslachtoffers blijken motorrijders het meest kwetsbaar te zijn.

De Provincie Limburg en de lokale politie, in samenwerking met het Centrum voor Motorbeheersing, willen daarom bij het begin van het nieuwe motorseizoen extra aandacht besteden aan de behendigheid en rijvaardigheidstechnieken van motorrijders om zo tot een nog 'verkeersveiliger' Limburg te komen en bij te dragen tot de “GO FOR ZERO”-campagne.

Dit zullen zij doen door middel van het organiseren van 2 GRATIS motorscreenings. Op deze screening krijgen de motorrijders en scooterrijders vanaf 125 cc de kans om gedurende een halve dag een aantal basisvaardigheden aan te leren of op te frissen.

Prioriteit zal worden gegeven aan NIEUWE motorrijders die voorheen nog niet aan een dergelijke motorscreening hebben meegedaan. Daarom zullen de verkeersdiensten in de lokale politiezones worden gesensibiliseerd om “hun” motorpubliek aan te spreken en uit te nodigen, mede ondersteund door een affichecampagne, door de verspreiding van flyers bij o.a. de lokale politie, het gemeentebestuur, tankstations, motorwinkels, ...

Er wordt eveneens aandacht besteed aan de recente wijzigingen in regelgeving met betrekking tot motorrijders en hun uitrusting.


Zaterdag 11 april 2015

Locatie: Hamse Dansschool, Bergstraat 37A, HAM.

Timing: van 9.00u tot 12.00u OF van 13.00u tot 16.00u

Uiterste inschrijvingsdatum: 7 april 2015

Zaterdag 18 april 2015

Locatie: Motorcrossterrein, Marie Curiestraat Z/N, LOMMEL

Timing: van 9.00u tot 12.00u OF van 13.00u tot 16.00u

Uiterste inschrijvingsdatum: 14 april 2015

Voor meer informatie kan u terecht bij de verkeersdienst van uw politiezone. Inschrijven voor deze motorscreening is noodzakelijk en kan vanaf 23 maart 2015 bij de Provincie Limburg op www.limburg.be/verkeersveiligheid of op het telefoonnummer 011 23 80 43. Let op: Het aantal plaatsen per sessie is beperkt!

De motorscreening zal doorgaan, ook bij regenweer.