Afgelopen vrijdag ( 17.10.2014 ) werd een 28 jarige man door de lokale recherche voorgeleid bij de Tongerse onderzoekrechter.

Hij wordt ondermeer verdacht van het plegen van enkele woninginbraken te Heers in de maand september 2013.

Bij een van deze feiten in Mechelen – Bovelingen, werden de inbrekers op heterdaad betrapt door een alerte buurman.

Aangezien de lokale politie op dat ogenblik bezig was met een aktie in het kader van een inbrakenplaag, werd het vluchtvoertuig al snel opgemerkt door de politiepatrouilles, waarna een achtervolging plaatsvond.

Tijdens deze achtervolging sprong één van de inzittenden uit het voertuig, waarna de bestuurder van het vluchtvoertuig zelfs een politieauto ramde om zijn weg verder te zetten.

Toen de bestuurder van het vluchtvoertuig besloot om een nabijgelegen maisveld in te rijden, kwam het voertuig na een 25 tal meter tot stilstand in het maisveld.

De gealarmeerde politiepatrouilles omsingelden onmiddellijk de hele buurt en een speurhond van de Federale Politie kwam eveneens terplaatse, doch zonder succes.

Het verdere onderzoek, gevoerd door speurders van de lokale recherche, leidde tot de  identificatie van één verdachte.

De verdachte, die geen onbekende is voor de politiediensten, zat op dat ogenblik opgesloten in de gevangenis van Antwerpen. Hij werd voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter, die de man vervolgens onder aanhoudingsmandaat plaatste.

Het verdere onderzoek wordt gevoerd door de lokale recherche van de PZ Kanton Borgloon

Deze winter is de kans op stroomschaarste reëel.

Laten we er samen iets aan doen!

 Een stroomtekort? Hoe kan dat?

Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen.

De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is. Maar komende winter staan we er slecht voor. 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten, waardoor onze productie fors verkleint. Dit betekent dat als we over heel Europa te kampen krijgen met een lange periode van hevige koude en tegelijk met een afwezigheid van wind, onze mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel.

Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk. Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt zodra er een tekort wordt aangekondigd, kunnen we een stroomtekort vermijden. We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten om technische problemen op grote schaal te voorkomen.

Er bestaan preventieve oplossingen.

We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden! De federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen.

De productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen (strategische voorraad), invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, zijn maatregelen die al worden geïmplementeerd. Maar deze acties volstaan misschien niet; vooral niet als onze buurlanden eveneens het hoofd moeten bieden aan slechte weersomstandigheden, met een sterke stijging van hun energieverbruik als gevolg.

Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te beperken:

 • overheidsbesturen, ondernemingen, handelszaken wordt gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen;
 • openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, evenals decoratieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting;
 • ook kan een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen.
 • Maar we doen ook een beroep op u! Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen ons steentje bijdragen .

  Het afschakelplan? Waarom?

  Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen.

  Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noemen we het afschakelplan.

   

  Samen kunnen we een afschakeling helpen vermijden.

  Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden!

  Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook iets aan doen, niet alleen voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie of vrienden, ondernemingen, … want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn.

  7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in zes "schijven" verdeeld over het hele land.

  U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat u de dag nadien, tussen 17 en 20 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet. U kunt u dus voorbereiden.

  Meer informatie over het risico op schaarste in België en hoe u een afschakeling kunt helpen vermijden, vindt u op de website

  www.economie.fgov.be.

   

  Klik hier voor meer tips!

  FIETSDIEFSTAL BIJ HANDELAARS EN PARTICULIEREN

  Sinds maart 2014 wordt België geconfronteerd met een ware plaag van diefstallen in fietsenhandels. De buit is vrij aanzienlijk en bestaat uit dure fietsen, van alle merken (Scott, BMC, SPECIALIZED, FOCUS…)

  Gelet op de snelle uitvoering van de diefstal, wijst alles erop dat er een verkenningsronde voorafgaat aan het plegen van de feiten. De feiten vinden vaak ‘s nachts plaats en de modus operandi zijn veelal het breken van de cilinder of het breken van glas.

  Preventie TIPS

  Gelieve deze preventieboodschappen door te geven aan de fietsenhandelaars van uw gemeente / zone.

  -       Signaleer iedere verdachte handeling, voertuig of persoon aan uw lokale politie of via het nummer 101.

  -       Wanneer de winkel is uitgerust met een alarmsysteem met bewakingscamera, is het heel belangrijk dat de lichten aanspringen bij een inbraak in de winkel om over duidelijke beelden te kunnen beschikken van de daders. 

  -       Bemoeilijk de toegang tot de duurste fietsen en beveilig deze eventueel extra.

  -       Noteer de kenmerken van de fiets zoals framenummer, kleur, model, ... zodat u in geval van diefstal een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving kan geven.

                           

  Ook de burgers hebben eronder te lijden, want steeds meer luxefietsen worden gestolen uit garages en tuinhuisjes. Gelieve dus onderstaande tips te verspreiden tijdens uw bezoeken:   

  -       Zet u uw fiets in het tuinhuis of de garage? Doe ze dan ook op slot, want dieven deinzen er niet voor terug om er binnen te dringen en de fietsen te stelen.

  -       Beveiliging van de garage:

  •     Het paneel van de garagepoort moet voldoende stevig zijn.
  •     Als de poort is uitgerust met een slot met handgreep,dan moet dit geheel op correcte wijze  beveiligd zijn.  
  •     Heeft de poort kleine vensters? Plaats dan een rooster langs de binnenkant.
  •     Als het een automatische poort is, zorg ervoor dat zij is uitgerust met een anti-ophefsysteem
  •     Een eenvoudige maatregel? Maak een gat in de rail en breng een slot aan om opheffing van de poort te verhinderen. 
  •     Gebruikt u een cijferklavier om de poort met een code te openen? Zorg er dan voor dat het klavier zodanig geplaatst is dat een potentiële inbreker de draden niet kan manipuleren. Nog veiliger, maar wel duurder, is een LCD-klavier waarbij de cijfers van plaats veranderen. Zo kan de inbreker moeilijker zien welke code wordt ingetoetst.

  -       Een goed slot alleen houdt een dief niet tegen, want deze gaat altijd op zoek naar het zwakste deel van de beveiliging. Maak er daarom een gewoonte van om je fiets overal steeds met twee sloten te sluiten, ook al is het maar voor even.

  Op een openbaar terrein plaats je de fiets bij voorkeur goed in het zicht. Op privéterrein (bv. tuin, oprit, garage, …) stal je deze daarentegen beter uit het zicht en achter slot. Doe dit zeker wanneer je fiets in gemeenschappelijke ruimten gestald wordt zoals bv. in de gang of garage wanneer je op kot zit of een appartement huurt.