Blijf alert

Wees slim

Bescherm jezelf

Bescherm je ‘goed’

Politiezone kanton Borgloon organiseert in het najaar preventieavonden voor al haar inwoners.

 

 

Hoe kan je je woning het best beveiligen tegen een woninginbraak?

Welke premies krijg je hiervoor?

Wat houdt een diefstalpreventieadvies op plan in?

Wat is phishing?

Wie heeft er nog geen verdachte e-mail in zijn inbox ontvangen?

Wat doet e-cops?

Waarop moet je letten als je online een aankoop doet?

Naast het thema inbraakpreventie zal er ook ruim aandacht geschonken worden aan het thema informaticacriminaliteit. Onze deskundigen ter zake geven je graag meer uitleg en tips over hoe je jezelf kan beschermen tegen deze vormen van criminaliteit.

Iedereen is van harte welkom. Hieronder vind je het overzicht van de data en locaties waarop de preventieavonden georganiseerd worden. Wel graag een bevestiging op voorhand van je aanwezigheid via

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

ALKEN GC TaeymansLaagdorp 29, 3570 Alken Woensdag    07/10/2015, 19u-22u
BORGLOON Zaal De ValgaerValgaerstraat, 3840 Borgloon (Voort) Maandag      19/10/2015, 19u-22u 
HEERS GC De BammerdPaardskerkhofstraat 20, 3870 Heers   Maandag      09/11/2015, 19u-22u 
KORTESSEM CC MozaïekKerkplein 14, 3720 Kortessem  Maandag      26/10/2015, 19u-22u   
WELLEN  Jeugdheem De Reynaert Bampstraat 11A, 3830 Wellen    Woensdag    18/11/2015, 19u-22u     

 

Voor meer informatie of andere inlichtingen kan je altijd terecht bij mevr. Annekatrien Gacoms.

PZ kanton Borgloon

Annekatrien Gacoms

Opeinde 13

3720 Kortessem

011 85 99 30

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

 

 

 De SLim-weekendcontroles

SLim staat voor "Safe(S)-Limburg" en is een “provinciaal gecoördineerde verkeersactie” ter voor-koming van weekendongevallen.

Alcohol, drugs en snelheid zijn nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week.

Vandaar de SLim-acties, die gericht zijn op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden élk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel). In het weekend van 5, 6, 7, en 8 juni 2015 zullen praktisch alle lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden.

Dat SLim werkt merken we aan de cijfers: in 2014 werden 25.953 alcoholtesten afgenomen. Daarvan bleek 3% positief. Dat is precies hetzelfde overtredingspercentage als vorig jaar. Maar het aantal positieve bestuurders die zwaar onder invloed zijn (> 0,8 promille) blijft nog altijd zeer hoog met 60%. Van de 80.930 gecontroleerde voertuigen op snelheid, reden er 7% te snel. Dat is ook hetzelfde percentage als dat van het jaar voordien.

Naar aanleiding van de weekendongevallen werden 1.241 personen onderworpen aan een ademtest. 252 personen testten positief, dus 20% of 1 op 5 bestuurders betrokken bij een ongeval in het weekend heeft te veel gedronken! In 2014 betreurden we maar liefst 26 weekenddoden. Dat zijn er spijtig genoeg 5 meer dan vorig jaar en uiteraard 26 te veel. De SLim-weekendcontroles blijven dus nodig!

Nog altijd rijden te veel mensen te snel of onder invloed van alcohol of drugs én omdat men meent dat er weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend.

Eerste groot SLim-controleweekend op 5, 6, 7, 8 juni 2015

Het eerste groot controleweekend van 2015 zal plaatsvinden in het weekend van 5 tot 8 juni 2015. Dat wil zeggen dat er in dat weekend, tussen vrijdagavond 22.00u en maandagmorgen 06.00u, gecombineerde alcohol‑, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.

Ruzie met je buur …

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je erf of je tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van je buurman je zicht op straat? Word je gepest of heb je last van roddels en scheldpartijen?

Het zijn maar een paar voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot conflicten met je buur. Als het niet lukt om onderling te praten, kan je beroep doen op burenbemiddeling.

Burenbemiddeling

Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen en om ervoor te zorgen dat de ongewenste situatie niet escaleert. Samen met de vrijwillige burenbemiddelaar vinden er één of meerdere gesprekken plaats tussen de buren om het conflict bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo een overeenkomst is duurzaam en komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een oplossing die van buitenaf opgelegd wordt door bijvoorbeeld de politie of de vrederechter.

Uitgangspunten burenbemiddeling

  •   De bemiddelaar begeleidt het gesprek en is onpartijdig.
  •   Elke partij komt gelijkwaardig aan het woord.
  •   De bemiddelaar neemt zelf geen standpunt in.
  •   De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.
  •   Burenbemiddeling is gratis.
  •   Deelname is voor alle partijen vrijwillig.
  •   Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij strafrechtelijke feiten of feiten die al behandeld worden door een rechtbank.

Hoe kan je een beroep doen op bemiddeling?

TELEFONISCH

Je belt met de dossierbeheerder van de politiezone, in het bijzonder Daisy Schepers, op het nummer 012 44 06 58 om een aanmelding te doen.

ELEKTRONISCH

Je kan uiteraard ook je contactgegevens en een korte probleemschets mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Hierna zal de dossierbeheerder zo snel mogelijk contact met je opnemen.  Zij zal meer uitleg geven over de bemiddeling en de stappen die zullen gezet worden. Je aanvraag wordt daarna zo snel mogelijk overgemaakt aan een bemiddelaar die je persoonlijk contacteert voor een eerste afspraak.

Pas als zowel jij als je buur instemmen, hebben jullie een gezamenlijk gesprek op een neutrale plaats in de politiezone. Op die manier kunnen beide partijen tijdens de bemiddeling op een ongedwongen manier en in alle vrijheid hun standpunten, emoties en wensen verwoorden.