Ruzie met je buur …

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je erf of je tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van je buurman je zicht op straat? Word je gepest of heb je last van roddels en scheldpartijen?

Het zijn maar een paar voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot conflicten met je buur. Als het niet lukt om onderling te praten, kan je beroep doen op burenbemiddeling.

Burenbemiddeling

Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen en om ervoor te zorgen dat de ongewenste situatie niet escaleert. Samen met de vrijwillige burenbemiddelaar vinden er één of meerdere gesprekken plaats tussen de buren om het conflict bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo een overeenkomst is duurzaam en komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een oplossing die van buitenaf opgelegd wordt door bijvoorbeeld de politie of de vrederechter.

Uitgangspunten burenbemiddeling

  •   De bemiddelaar begeleidt het gesprek en is onpartijdig.
  •   Elke partij komt gelijkwaardig aan het woord.
  •   De bemiddelaar neemt zelf geen standpunt in.
  •   De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.
  •   Burenbemiddeling is gratis.
  •   Deelname is voor alle partijen vrijwillig.
  •   Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij strafrechtelijke feiten of feiten die al behandeld worden door een rechtbank.

Hoe kan je een beroep doen op bemiddeling?

TELEFONISCH

Je belt met de dossierbeheerder van de politiezone, in het bijzonder Daisy Schepers, op het nummer 012 44 06 58 om een aanmelding te doen.

ELEKTRONISCH

Je kan uiteraard ook je contactgegevens en een korte probleemschets mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Hierna zal de dossierbeheerder zo snel mogelijk contact met je opnemen.  Zij zal meer uitleg geven over de bemiddeling en de stappen die zullen gezet worden. Je aanvraag wordt daarna zo snel mogelijk overgemaakt aan een bemiddelaar die je persoonlijk contacteert voor een eerste afspraak.

Pas als zowel jij als je buur instemmen, hebben jullie een gezamenlijk gesprek op een neutrale plaats in de politiezone. Op die manier kunnen beide partijen tijdens de bemiddeling op een ongedwongen manier en in alle vrijheid hun standpunten, emoties en wensen verwoorden.

Provincie Limburg en de lokale politie nodigen motorrijders uit op een “motorscreening” bij het begin van het nieuwe motorseizoen!

 

De Provincie Limburg en de lokale politie nodigen ook in 2015 motorrijders uit op een motorscreening bij het begin van het nieuwe motorseizoen!

Van alle verkeersslachtoffers blijken motorrijders het meest kwetsbaar te zijn.

De Provincie Limburg en de lokale politie, in samenwerking met het Centrum voor Motorbeheersing, willen daarom bij het begin van het nieuwe motorseizoen extra aandacht besteden aan de behendigheid en rijvaardigheidstechnieken van motorrijders om zo tot een nog 'verkeersveiliger' Limburg te komen en bij te dragen tot de “GO FOR ZERO”-campagne.

Dit zullen zij doen door middel van het organiseren van 2 GRATIS motorscreenings. Op deze screening krijgen de motorrijders en scooterrijders vanaf 125 cc de kans om gedurende een halve dag een aantal basisvaardigheden aan te leren of op te frissen.

Prioriteit zal worden gegeven aan NIEUWE motorrijders die voorheen nog niet aan een dergelijke motorscreening hebben meegedaan. Daarom zullen de verkeersdiensten in de lokale politiezones worden gesensibiliseerd om “hun” motorpubliek aan te spreken en uit te nodigen, mede ondersteund door een affichecampagne, door de verspreiding van flyers bij o.a. de lokale politie, het gemeentebestuur, tankstations, motorwinkels, ...

Er wordt eveneens aandacht besteed aan de recente wijzigingen in regelgeving met betrekking tot motorrijders en hun uitrusting.


Zaterdag 11 april 2015

Locatie: Hamse Dansschool, Bergstraat 37A, HAM.

Timing: van 9.00u tot 12.00u OF van 13.00u tot 16.00u

Uiterste inschrijvingsdatum: 7 april 2015

Zaterdag 18 april 2015

Locatie: Motorcrossterrein, Marie Curiestraat Z/N, LOMMEL

Timing: van 9.00u tot 12.00u OF van 13.00u tot 16.00u

Uiterste inschrijvingsdatum: 14 april 2015

Voor meer informatie kan u terecht bij de verkeersdienst van uw politiezone. Inschrijven voor deze motorscreening is noodzakelijk en kan vanaf 23 maart 2015 bij de Provincie Limburg op www.limburg.be/verkeersveiligheid of op het telefoonnummer 011 23 80 43. Let op: Het aantal plaatsen per sessie is beperkt!

De motorscreening zal doorgaan, ook bij regenweer.                                                                                              

Op dit moment doet er een kettingmail de ronde waarin een gevaarlijke achtervolging beschreven wordt waarbij een van onze personeelsleden betrokken was. Bij deze mailing stelt men het gerechtelijk orgaan in vraag aangezien de daders niet bestraft werden en worden er bepaalde bevolkingsgroepen gestigmatiseerd.

Doordat onze zone hierin meermaals vernoemd wordt, willen we hierbij melden dat deze feiten al enkele jaren oud zijn, de verdachte personen veroordeeld werden en dat onze zone zich verder niet wilt associëren met rondgaande mailing.