Verkeersboete? Dit verandert er.

DSCF0705

Sinds 28 maart 2018 worden PV's en verkeersboetes sneller verwerkt en ingevorderd via een geautomatiseerd systeem. Een gevolg van het zogenaamde Crossborder Traffic-systeem. Het betalen van boetes zou zo bovendien moeten worden vergemakkelijkt voor zowel Belgische als buitenlandse bestuurders. En de wet zet vooral nieuwe systemen op om onbetaalde boetes alsnog te kunnen innen, wat dankzij bilaterale Europese akkoorden ook bij bestuurders uit het buitenland kan gebeuren.

Het systeem werkt in 4 stappen voor de minst ernstige verkeersinbreuken, met inbegrip van 'kleine' snelheidsovertredingen.

•De overtreding wordt vastgesteld door de politie. Die stuurt de informatie door naar de FOD Justitie.

•Je krijgt een brief met een kopie van het pv en de betalingsmethode. Je wordt gevraagd om je betaling online te regelen via de website verkeersboeten.be. Op deze site kan je de boete ook betwisten. Wie geen computer heeft, kan bellen naar het callcenter 02 278 55 60 (bereikbaar op werkdagen van 8u tot 17u) en krijgt een papieren versie opgestuurd.

In geval van betwisting wordt het dossier overgemaakt aan het Parket. Maar opgelet: als de betwisting wordt verworpen, wordt het boetebedrag met 33 procent verhoogd.
Het is dus niet meer de bedoeling je antwoordformulier naar de lokale politie te sturen!

•Bij uitblijven van de betaling of wanneer het bedrag niet volledig wordt gestort, stuurt BPost een herinnering.

•Als de overtreder niet reageert op die herinnering of op de minnelijke schikking van het parket, dan neemt de fiscus de zaak over met alle middelen die hij ter beschikking heeft op het vlak van beperkingen en inhoudingen. En dan gaat het boetebedrag meteen met 35 procent omhoog.

Meer info

  • https://verkeersboeten.be
  • Callcenter 02 278 55 60 (bereikbaar op werkdagen van 8u tot 17u)