Jaarlijks onderzoek bij burgers: Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen / Statistiek Vlaanderen

Sociaal culturele verschuivingen in Vlaanderen

Jaarlijks voert Statistiek Vlaanderen een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen.

Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, houding ten opzichte van personen met een handicap, vertrouwen in de overheid, toekomstverwachtingen en zo meer.

Daar niet iedereen kan bevraagd worden, werd eerst een toevallige selectie van steden en gemeenten gemaakt en dan binnen de stad/gemeente een toevallige selectie van 18-jarigen en ouder. De gemeente Nieuwerkerken maakt dit jaar deel uit van de steekproef. Per geselecteerde postcode worden 15 tot 65 burgers gecontacteerd. Het aantal is afhankelijk van de bevolkingsomvang per postcode.

De gekozen personen krijgen op voorhand een brief en een folder. De interviews aan huis gebeuren door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. De interviewers zijn door opgeleid om het onderzoek op een correcte manier te laten verlopen.

De medewerkers van het onderzoeksbureau en de onderzoekers zijn gebonden aan de strenge privacywetgeving. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en worden anoniem verwerkt in tabellen. Niemand zal dus achteraf te weten komen wat u hebt geantwoord.

Meer: http://www.statistiekvlaanderen.be/survey-sociaal-culturele-verschuivingen-in-vlaanderen-editie-23-van-start