Dalende trend criminaliteitscijfers wordt voortgezet in 2017 en vernieuwd camera-operatorlokaal operationeel

IMG 20180321 WA0003

"Het dreigingsniveau mag dan wel gedaald zijn, de werkdruk bij de politiediensten wordt er niet minder op. Toch kan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor het derde jaar op rij terugblikken op een verdere afname van de criminaliteit, dankzij de blijvende inzet en het harde werk van haar medewerkers," aldus korpschef Steve Provost.

De financiële investeringen in het cameranetwerk werpen hun vruchten af. In 2017 namen we op 5 bijkomende plaatsen ANPR-camera's in gebruik, waardoor ons totaal aantal vaste ANPR-camera's op 9 komt. Daarnaast hebben we ook een mobiele ANPR-camera die we inzetten bij verkeers- en controleacties. Die camera's zorgden al voor verschillende doorbraken in lokale en bovenlokale dossiers. Ze leverden doorslaggevend bewijsmateriaal of maakten dat we verdachte personen konden identificeren.

Ook buiten onze zone zijn onze camera's uitstekende hulpmiddelen in het oprollen van criminele activiteiten. Zo konden we in 2017 een drugslijn oprollen die verantwoordelijk was voor zware drugshandel in de streek. Daarvoor werkten we samen met de politie en de parketten van Rotterdam-Zuid. Dat is hét bewijs dat politiewerk niet stopt aan een zonegrens, en dat wederzijdse communicatie en informatie-uitwisseling van vitaal belang is.

"De camera's werken ook ontradend en preventief. Onderzoek toonde aan dat op plaatsen waar er camera's staan, het aantal gauw- en fietsdiefstallen drastisch daalt. Criminaliteit voorkomen is zéker zo belangrijk als criminaliteit bestrijden, en daar spelen de camera's een belangrijke rol in. We beschikken ook over een mobiele camera die we op verschillende plaatsen kunnen inzetten in het kader van ordehandhaving tijdens evenementen en in het kader van sluikstorten. Onze politiemensen kunnen nu rekenen op een betere aansturing en ondersteuning vanuit een totaal gemoderniseerd camera-operatorlokaal," zegt burgemeester Veerle Heeren, voorzitter van het politiecollege en de politieraad.

Ook onze burgers voelen zich veiliger wanneer ze weten dat er een camera in de buurt is. Daarbij kan een aangifte sneller opgevolgd worden wanneer er camerabeelden beschikbaar zijn.
Het stadsbestuur van Sint-Truiden investeerde bijna €600.000 in de aanschaf van nieuwe camera's. Dat is een stevig bedrag, maar wij zien het als onze plicht om te investeren in de veiligheid van onze inwoners, zéker in tijden waarin terreur allerlei vormen en gezichten kan aannemen. Het camerapark in de Truiense binnenstad werd uitgebreid met 44 extra camera's (in totaal zijn er nu 61 camera's).

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kan voor 2017 terugblikken op een verdere afname van de criminaliteit. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing dalen verder in vergelijking met 2016 (-21%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen neemt ook verder af (-19%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig (-31%), fietsdiefstallen (-6%), winkeldiefstallen (-12%) zijn gedaald.

"Deze positieve evolutie kunnen we echter alleen bereiken door samen te werken aan veiligheid. Preventie, repressie en nazorg gaan steeds hand in hand. Op vlak van preventie werd vorig jaar in enkele buurten en wijken een WhatsApp-groep opgericht voor een veiligere buurt, met de steun van de lokale politie. Deze buurtpreventiegroepen zijn eigenlijk extra oren en ogen voor de politie. Daarnaast werd ook het Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z) nieuw leven ingeblazen. Elke handelaar die lid is van het BIN-Z kan verdachte personen of handelingen melden aan de politie. De politie kan op haar beurt ook de handelaars op de hoogte brengen van verdachte situaties," aldus burgemeester Patrick Lismont.

"Verkeersveiligheid is een absolute topprioriteit voor onze lokale politie! De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet stevig in op preventieve en repressieve verkeersacties, waardoor het aantal ongevallen met stoffelijke schade en lichamelijk letsel is afgenomen (-9%) in 2017.

Toch blijven onze politiemensen vaststellen dat ondanks alle sensibiliserende campagnes en reguliere acties tussen de 5 en 10% van de gecontroleerde bestuurders nog steeds te snel rijdt, de gordel niet draagt of onder invloed rijdt. Het aantal vastgestelde verkeersinbreuken na de uitzonderlijke piek van 2015 is verder gedaald ten opzicht van 2016 (-8%), desalniettemin blijft het aantal snelheidsovertredingen nog altijd zeer hoog (23.261). De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft in 2018 dan ook prioritair inzetten op deze punten," aldus burgemeester Benny Bamps.

"Net als in 2016 werden in 2017 in het kader van het actieplan drugs extra controles op overlastplaatsen uitgevoerd. Dankzij de goede samenwerking tussen de recherche van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de omliggende politiezones, de recherche van de politie van Rotterdam Zuid en de respectievelijke Parketten kon in 2017 een druglijn opgerold worden, die verantwoordelijk was voor de handel in bruine heroïne en cocaïne in Sint-Truiden en omliggende steden. Dit dossier bewijst nog maar eens dat de aanpak van drugscriminaliteit niet aan de grenzen van een gemeente of een politiezone stopt. Een ketengerichte aanpak blijft essentieel om het aantal drugdelicten omlaag te krijgen," zegt burgemeester Veerle Heeren.

"Ook in de komende jaren zullen we blijven inzetten op moderne middelen en technieken om de veiligheid in de politiezone te blijven verzekeren," besluit korpschef Steve Provost