Opleiding burenbemiddeling

7c698a3928f440d7ac4feea804b4de51 thumb 300x225

De Provincie Limburg organiseert dit jaar opnieuw een gratis opleiding voor vrijwillige burenbemiddelaars!

We leven in een samenleving waar burgers steeds minder tolerant worden voor hun medemens. Hierdoor lijkt het moeilijker om op een begripvolle manier met mekaar te communiceren, waardoor conflicten kunnen ontstaan. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten conflicten: geluidshinder, huishoudelijk en tuinafval, aanplantingen, geurhinder, hinderlijk en gevaarlijk parkeren, (verbale) agressie,… Dankzij burenbemiddeling kan verhinderd worden dat deze conflicten escaleren.

Het project burenbemiddeling streeft ernaar de communicatie tussen buren te herstellen en samen op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. Bovendien draagt de bemiddeling bij tot het verhogen van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid van de buurt.

De opleiding tot burenbemiddelaar vindt plaats:

· in het PLOT te Genk

· Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk

· 16, 17, 23 en 24 april 2018

· De opleiding is volledig gratis!

Burgers die geïnteresseerd zijn in de opleiding kunnen terecht op de website van het PLOT: http://plot.be/events/opleiding-burenbemiddeling-2018/