Start veiligheidsmonitor vanaf midden maart 2018

Do 15.03.2018 - 7:57

Vanaf midden maart kan je als inwoner van de gemeente Heusden-Zolder een vragenlijst van de veiligheidsmonitor in je brievenbus vinden: een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's, georganiseerd door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Welke problemen ervaar je in je onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaar je de werking van jouw politie? Ben je op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd je recent slachtoffer van een misdrijf? Deze thema's bevraagt de 'veiligheidsmonitor' in een grootschalige enquête.

Op die manier kunnen wij rekening houden met jullie standpunt over veiligheid en over onze werking en kunnen we een beleid ontwikkelen dat zo goed mogelijk inspeelt op jullie behoeften. Wij rekenen dan ook op jullie medewerking!

Als je een vragenlijst ontvangt, werd je toevallig geselecteerd via een steekproeftrekking. Deelnemen gebeurt volledig anoniem. Het terugsturen van de enquête is gratis, of je vult deze online in. De resultaten van de bevraging worden begin 2019 verwacht en zullen een goede insteek vormen voor de nieuwe beleidsplannen van de gemeente Heusden-Zolder en van onze politiezone.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking!

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
011 45 01 11