Richtlijnen i.v.m. vogelgriep

Do 02.02.2017 - 12:10

Vanaf 02/02/2017 om 12.00 uur zijn volgende maatregelen in België van kracht :

- pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels van professionele houders en hobbyisten, loopvogels inbegrepen, moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels wordt vermeden;

- markten van pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden;

- het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Er is geen risico voor de consument. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
011 45 01 11