Voor dringende politiehulp

Bel 101

 

De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo beschikt over een mobiele ANPR-camera. Het inzetten van deze camera kadert mee in hun beleidsaanpak ‘Meer blauw, slimmer op straat’.

Bestuurders van voertuigen die niet voldoen aan de vereiste regelgeving en zich zo op de openbare weg begeven, riskeren een boete. Het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo zet hiervoor hun mobiele ANPR-camera (Automatic NumberPlate Recognition) in. Het toestel verzamelt automatisch een aantal data van voertuigen. Dankzij het toestel worden verdachte en onveilige voertuigen gesignaleerd en opgevolgd. Samen met de inzet van ‘meer blauw op straat’ zorgt het korps op deze manier voor meer veiligheid in de drie gemeenten.De werkwijze is eenvoudig, maar zeer doeltreffend: de politiecombi rijdt door straten waarbij een camera de voertuigkentekens ‘leest’. Aan de hand van het gelezen kenteken wordt direct een database geraadpleegd en kunnen de agenten zien of het gaat over een geseind voertuig of dat de wagen gekeurd en verzekerd is. Dit lezen en controleren gebeurt in minder dan 1/10 van een seconde.

In de afgelopen vier maanden (juni, juli, augustus en september) werden in de zone Beringen/Ham/Tessenderlo 51 nummerplaten geverbaliseerd via dit mobiel toestel. Het merendeel van de pv’s werd opgemaakt omwille van niet-keuring van het voertuig. Twee gestolen voertuigen werden onderschept.

Bestuurders die het niet zo nauw nemen met de regelgeving voor voertuigen zijn bij deze dus gewaarschuwd!

 

Mogelijke stakingsacties kunnen doorgaan vanaf maandag 8 september 2014 tot en met maandag 5 januari 2015.
De werking van de politiediensten van de zone Beringen/Ham/Tessenderlo blijft gewaarborgd gedurende deze dagen. Het korps valt hiervoor terug op hun minimumbezettingsplan. Het plan voorziet in de noodzakelijke dienstverlening waarbij medewerkers van het korps die hun stakingsrecht wensen uit te oefenen, dit kunnen doen.
Ook de dienstverlening in de wijkantennes Ham en Tessenderlo blijft gegarandeerd.

 

Vanaf woensdag 1 oktober as. gaat het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo nauwer samenwerken met het korps van Heusden-Zolder. De betrokken burgemeesters en korpschefs ondertekenden een samenwerkingsprotocol.

 

De vraag tot samenwerking komt vanuit onze zone,’ verklaart Geert Luypaert, korpschef van Heusden-Zolder. ‘Sinds de opzegging van de aangegane samenwerkingsakkoorden met de politiezones Houthalen-Helchteren en West-Limburg waren wij op zoek naar een operationele partner.’ De politiezones van Houthalen-Helchteren en van West-Limburg werken immers sinds kort samen met andere politiezones.

Bij een eerste onderhoud tussen de korpschefs bleek al snel dat beide zones opportuniteiten zagen om hun operationele werking te versterken. Het resultaat levert meer ploegen op het terrein op.De samenwerking omhelst enerzijds het leveren van wederzijdse steun bij niet uitstelbare interventies en anderzijds afspraken over het gebruik van het cellencomplex in Beringen.

Concreet wil dit zeggen dat de dienst 101 bij een oproep uit de gemeente Heusden-Zolder, waarbij dringende tussenkomst van de politie vereist is, een ploeg van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo kan langs sturen. Ook bij eenzelfde oproep uit de gemeenten Beringen, Ham of Tessenderlo bestaat de kans dat het korps van de zone Heusden-Zolder ingeschakeld wordt.
Belangrijk hierbij is echter wel dat binnen een zone in eerste instantie steeds eerst de eigen reguliere ploeg(en) opgeroepen worden. Slechts indien deze ploeg zelf met een dringende interventie bezig is, wordt een vrije ploeg uit de andere zone opgeroepen. De in bijstand opgeroepen ploeg zal bij deze tussenkomst de eerste vaststellingen verrichten of de eerste hulp leveren. De volledige opvolging van het incident (verhoren, sporenonderzoek,…) gebeurt door de medewerkers van de eigen politiezone.


Om de operationele werking van het gebruik van het cellencomplex van de politiezone Heusden-Zolder te optimaliseren werd er ook een bijkomende regeling getroffen inzake het terbeschikking stellen van het cellencomplex in het hoofdcommissariaat in Beringen. Op afgesproken momenten kan het politiekorps van Heusden-Zolder hier gebruik van maken. De politie van Beringen/Ham/Tessenderlo is reeds langer vertrouwd met deze procedure.

Deze nieuwe overeenkomst betekent vooral een versterking van beide politieteams zonder drastische wijzigingen in bestaande dienstregelingen. ‘ Dankzij dit protocol kunnen wij in beide zones nog efficiënter gaan werken en kunnen wij meer ‘blauw’ op de straat inzetten voor preventieve acties’, aldus korpschef Hubertus Hamaekers. De overeenkomst komt dus ook duidelijk de veiligheid van de inwoners van de gemeenten Beringen, Ham, Tessenderlo en Heusden-Zolder ten goede. En dat kunnen de betrokken burgemeesters enkel toejuichen.

 

 

Geert Luypaert (korpschef Heusden-Zolder) en Hubertus Hamaekers (korpschef Beringen/Ham/Tessenderlo)