Jaarverslag politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

De politiezone Beringen Beringen/Ham/Tessenderlo publiceerde het jaarverslag 2014. Het jaarverslag kreeg een nieuwe vorm en bestaat uit twee delen: enerzijds het jaarrapport met een overzicht van alle cijfers en anderzijds de ‘korpsrevue’ met de belangrijkste projecten en verwezenlijkingen.

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo werkte het afgelopen jaar hard aan het bestrijden van de lokale criminaliteit en het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Het korps zette vooral in op een intensiever gebiedsgerichte werking waarbij een grotere aanwezigheid van de lokale politie in de verschillende gebieden en wijken voorop stond. Deze doorgedreven aanpak bleek efficiënt: de burgemeesters zijn over het algemeen tevreden en durven zelfs spreken over een vermindering van het aantal overlastplaatsen binnen hun gemeente.

In het kader van inbraakpreventie werden heel wat extra patrouilles opgezet, ook anonieme.

Inbraken blijven echter een probleem. De ligging van de zone in de buurt van meerdere op- en afritten van autosnelwegen blijft parten spelen. Het aantal woninginbraken steeg met zo’n 7% ten opzichte van 2013. Het aantal inbraken in handelszaken en diefstallen van voertuigen stagneerde daarentegen.

Fietsen waren het afgelopen jaar een uiterst gegeerd goedje. Vooral duurdere fietsen vormden een geliefkoosd bezit. In 2014 telden we 152 fietsdiefstallen binnen onze zone, een stijging met maar liefst 28%. Dankzij intensief en gericht onderzoek slaagden onze diensten er wel in meerdere dieven te identificeren. Niettegenstaande blijft de strijd tegen diefstal en inbraak de komende jaren weerhouden als topprioriteit.

Het aantal letselongevallen in het verkeer steeg met 10%. Ongevallen hebben nog al te vaak te maken met onaangepast rijgedrag van bestuurders. De zone blijft een sterk handhavingsbeleid voeren: roekeloze chauffeurs worden uit het verkeer gehaald en er zijn frequente controles met flitstoestellen op snelheidsovertredingen. Afgelopen jaar werden tijdens bemande en onbemande snelheidscontroles 4.637.767 voertuigen gecontroleerd.

De verkeersdienst focuste zich echter niet alleen op snelheidscontroles. Onze inspecteurs werden meer en meer geconfronteerd met mensen die rijden mits een rijverbod, de GSM gebruiken achter het stuur, de veiligheidsgordel niet dragen of rijden onder invloed van drugs. Nog regelmatigere controles moeten op termijn leiden tot correcter rijgedrag.

Door een nauwere samenwerking met de Lijn kon overlast en agressie vaak efficiënter aangepakt worden. Via de Lijn krijgt ons korps informatie uit diverse bronnen: camera’s in bussen, meldingen van chauffeurs of lijncontroleurs, begeleidend personeel of zelfs reizigers.

Het korps ging ook nauwer samenwerken met het politiekorps van Heusden-Zolder. Hierdoor kwam capaciteit vrij die extra kon ingezet worden op het terrein.

In 2014 stond de aankoop van ‘mobile office’ op het programma. Tijdens een eerste fase van het project worden 3 interventievoertuigen uitgerust met compacte en schokbestendige laptops. Op deze manier kunnen onze inspecteurs op het terrein alle informatie raadplegen die ze ook ter beschikking hebben op een computer in het politiekantoor en wordt de dienstverlening naar de burger toe naar een hoger niveau getild.

 

Jaarverslag 2014 - deel korpsrevue

Jaarrapport 2014 - deel jaarrapport

Deze week organiseert het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo

voor de eerste maal een fietsexamen voor leerlingen van het zesde studiejaar van het basisonderwijs. Het korps draagt veiligheid hoog in het vaandel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het initiatief in Beringen volledig voortspruit vanuit de lokale politie zelf. ‘Na de lagere school gaan kinderen naar het secundair, vaak op grotere afstand van thuis en met de fiets. Veel kinderen hebben schrik in het verkeer. Veilig en zelfstandig kunnen fietsen zijn dan ook belangrijk aandachtspunten bij deze doelgroep’, zegt korpschef Bertie Hamaekers.

Voor deze eerste en pilooteditie werden op willekeurige basis drie scholen geselecteerd om aan het examen deel te nemen. 136 deelnemers zullen deze week in Beringen-Centrum een fietstraject afleggen waarbij ze getest worden op verkeersveilig gedrag. Start en aankomst van het examen: de Corbiestraat te Beringen.
Op het traject worden 13 controlepunten voorzien, waar de politie-inspecteurs de leerlingen nauwkeurig zullen beoordelen en quoteren. Volgende oefeningen zullen deel uitmaken van het examen:

  1. Rijden door      een smalle doorgang
  2. Rechtsaf      slaan op een kruispunt
  3. Linksaf      slaan op een kruispunt
  4. Een      voorrangsweg oversteken
  5. Geparkeerde      auto’s voorbij rijden
  6. Bedienen      van verkeerslichten voor fietsers op een druk kruispunt
  7. Rekening      houden met de dode hoek van vrachtwagens
  8. Behendigheidsoefeningen

In samenwerking met de gemeente Beringen wordt ook een vrachtwagen ter beschikking gesteld om de proef met de dode hoek zo realistisch mogelijk na te bootsen. De verkeerseducator van de lokale politie stelde de behendigheidsoefeningen samen. Zo zullen de leerlingen ondermeer langs een hindernis moeten fietsen.

Bij het begin van de proef zullen alle fietsen en de uitrusting van de fietsertjes gecontroleerd worden. Op deze manier kunnen de deelnemers reeds extra punten verdienen. ‘De aanwezigheid van fietsverlichting overdag is niet verplicht, evenmin als het dragen van een fluohesje of van een fietshelm. Gezien hun nut voor de verkeersveiligheid, levert de aanwezigheid ervan wel echter extra punten op’, verduidelijkt Joel De Smedt, het hoofd van de verkeersdienst.

De zon die krijgen ze er deze week alvast gratis bij.
Na afloop van het fietsexamen zullen alle geslaagde leerlingen een heus fietsdiploma ontvangen van de politie.

Wie de leerlingen en hun begeleiders aan het werk willen zien kan een kijkje komen nemen op donderdag 4 juni as. om 9.30 uur aan de scoutslokalen in de Corbiestraat te Beringen.

 

altaltalt

Vanaf juni neemt het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo haar ‘mobile officesysteem’ in gebruik. Bijzonder hierbij is dat het systeem volledig geïntegreerd werd in hun combi’s.
Dankzij deze nieuwe toepassing kunnen politiemedewerkers vanuit de combi hetzelfde werk doen als op hun computer in het politiekantoor. Het korps kan op deze manier niet alleen efficiënter en sneller werken, ook de dienstverlening aan de burger wordt hiermee naar een hoger niveau getild.

Via compacte en schokbestendige laptops in de interventievoertuigen krijgen onze politiemensen toegang tot het geïntegreerde systeem van de lokale politie (ISLP). Onze inspecteurs op het terrein kunnen voortaan alle informatie raadplegen die ze ook ter beschikking hebben op een computer in het politiekantoor. De identiteit van een persoon controleren in de Algemene Nationale Gegevensdatabank (ANG), een nummerplaat van een verdacht voertuig opzoeken via de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Het kan vanaf nu allemaal vanuit een politievoertuig.

Op termijn zal het gebruik van ‘mobile office’ zelfs nog uitgebreid worden. In het kader van de ontwikkeling van ons communicatiebeleid wordt er ook gedacht aan het mobiel raadplegen van het intranetsysteem. Zo kunnen de interventiemedewerkers vanuit de combi nog even bepaalde taakinstructies of briefings met op te zoeken personen nalezen.

Enkele inspecteurs van Beringen/Ham/Tessenderlo testten in april voor het eerst het systeem. De reacties van de politiemedewerkers waren zeer positief. Vanaf juni zullen de inspecteurs van alle afdelingen van het korps gebruik kunnen maken van de mobiele kantoren.

Ook andere korpsen in Limburg zijn bezig met de ontwikkeling van gelijkaardige systemen. Bijzonder voor het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo is wel dat het systeem volledig geïntegreerd wordt in de interventievoertuigen. Toestellen kan je niet zomaar inbouwen. Na grondig intern overleg werd voor de uitvoering ervan beroep gedaan op een gespecialiseerde firma. De ombouw van de combi’s staat hiermee niet enkel garant voor de eenvoudige hanteerbaarheid van de laptop. Zij houdt ook rekening met alle (wettelijke) veiligheidsaspecten in de combi zelf.

De totale investering voor dit jaar in het project bedraagt zo’n 56.000 euro. Het project wordt de volgende jaren verder uitgerold.

Omdat het mobile officesysteem draadloos werkt, was ook de beveiliging van de software een toppriorteit. Op de laptops wordt via een internetverbinding contact gemaakt met het beveiligde nationale politienetwerk. Van daaruit kan iedere inspecteur zich aanmelden met zijn of haar persoonlijk identificatienummer en paswoord. Gelijkaardige systemen worden vandaag ook gebruikt voor pc-banking.

 

alt

Wil je met een gerust gemoed op vakantie vertrekken? Vraag dan gratis afwezigheidstoezicht aan bij de politie. Dit betekent dat de interventieploegen of de wijkinspecteurs van de politiezone enkele keren langskomen en toezicht houden op uw woning. Bij problemen of onregelmatigheden wordt de door u opgegeven contactpersoon verwittigd om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te kunnen treffen.

Om dergelijk toezicht aan te vragen volstaat het om een aanvraagformulier in te vullen en binnen te brengen op het hoofdcommissariaat in Beringen of op de onthaalantennes in Ham en Tessenderlo.

 

Aanvraagformulier voor vakantietoezicht

Onze diensten kregen meldingen van e-mails die zogezegd vanuit de politiediensten verstuurd werden.

In het e-mailbericht wordt aan de ontvangers gevraagd om een achterstallige boete onmiddellijk te betalen. Boetes of herinneringen worden nooit via mail verstuurd. Het is een vorm van internetfraude of oplichting.

Krijgt u toch zo'n e-mail in uw mailbox, verwijder deze dan zo snel mogelijk en klik nooit op de linken in de mail. Geef ook zeker geen persoonlijke gegevens door.
Heeft u toch een betaling uitgevoerd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de diensten van de lokale politie (voor de zone Beringen/Ham/Tessenderlo via 011/27 95 79).

Vorige12Volgende