Op dinsdag 1 september gaan de schoolpoorten opnieuw open. Hiermee komt ook de verkeersveiligheid van en naar school opnieuw onder de aandacht.

Bij het korps van de PZ Beringen/Ham/Tessenderlo staan de wijkinspecteurs alvast klaar om het schoolverkeer in veilige banen te leiden. Maar ook ouders dienen hun steentje bij te dragen.

Kinderen zijn zwakke weggebruikers. Zij kunnen de risico’s op de weg onvoldoende of niet inschatten. Verkeersveiligheid van en naar school is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van de school of de politie. Ook ouders dienen hun steentje bij te dragen.

Diverse inspecteurs van het politiekorps in Beringen, Ham en Tessenderlo zorgen vanaf september opnieuw voor de dagelijkse begeleiding van het verkeer aan onze schoolpoorten. Zij vinden het echter even belangrijk om alle ouders ook volgende tips mee te geven:

      Leer je kind communiceren met de bestuurders: de arm uitsteken vooraleer af te slaan, oogcontact zoeken om er zeker van te zijn dat de bestuurder rekening met hem houdt…

      Haast en spoed is zelden goed!
Een gehaast kind heeft geen oog meer voor zijn omgeving en wordt onvoorzichtig. Zorg ervoor dat je kind steeds op tijd thuis vertrekt en zich rustig door het verkeer kan bewegen.

      Wacht je oogappels nooit op aan de overkant van de straat. Zo voorkom je dat ze je zonder uitkijken tegemoet rennen.

      Geef steeds het goede voorbeeld.
Kinderen leren veel door imitatie. Respecteer de verkeersregels. Gedraag je sociaal tegenover de andere verkeersdeelnemers.

      Oefen meermaals samen te voet (of met de fiets, de bus…) de weg naar school vooraleer je je kind alleen laat vertrekken. Besteed voldoende aandacht aan de plaatsen waar het bijzonder moet opletten. Begin te oefenen tijdens een vakantie en ga er nog een aantal dagen mee door als de school al begonnen is. Het drukkere verkeer maakt de schoolweg immers anders.

      Laat kinderen altijd langs de kant van de stoep in en uit de wagen stappen.

      Zorg ervoor dat je kind goed zichtbaar is.
Kies voor een fel gekleurde vest, een boekentas met felle kleuren en reflecterende strips, schoenen met reflectoren. Of laat je kind een fluo-reflecterend hesje dragen, vooral als het met de fiets gaat.

De lokale politie zal ook extra aandacht besteden aan overtredingen begaan zowel door volwassenen, jongvolwassenen als kinderen. In de schoolomgeving zal bij volwassenen gecontroleerd worden op het dragen van de veiligheidsgordel, het foutief parkeren en op snelheid. De jongvolwassenen en kinderen worden gecontroleerd op de technische eisen van hun fiets/bromfiets en op het (rij)gedrag in het verkeer. Deze extra controles kaderen in de provinciale thema-actie ‘Veilig Schoolverkeer’.

Beringen, Ham en Tessenderlo ‘BOBBEN’ mee

Het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo verhoogde deze zomer het aantal alcoholcontroles. Een deel van de verkeersongevallen blijft het gevolg van overmatig alcoholgebruik achter het stuur. Uit de eerste tussentijdse resultaten blijkt BOB populair te zijn.

 

In samenwerking met de Vlaamse Overheid werd dit jaar de vijfde zomer BOB-campagne gelanceerd. Deze campagne betreft niet enkel sensibilisering, er worden ook heel wat extra controles georganiseerd.

Het korps van Beringen/Ham/Tessenderlo verdubbelde weliswaar het aantal controles ten opzichte van vorig jaar. In de maanden juni en juli alleen al werden 1.028 controles uitgevoerd, vorig jaar waren er dat 437 (+ 58%). ‘Het is goed om mensen bewust te maken van de gevaren van alcoholgebruik achter het stuur. Alcohol beïnvloedt het inschattingsvermogen: bestuurders onder invloed reageren minder snel dan in normale omstandigheden. Maar dat alleen is niet voldoende. Extra controles verhogen de pakkans en vormen vaak de enige manier om overtreders een lesje te leren ’, licht korpschef Hamaekers toe.

Uit de eerste tussentijdse resultaten in de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo, einde juli 2015, blijkt BOB populair te zijn.

Van de 1.028 uitgevoerde controles bleken slechts 46 bestuurders alcohol in het bloed te hebben (4,5%). 46 bestuurders weliswaar nog té veel maar we noteren een positieve tendens ten opzicht van vorig jaar. Toen had 7% van de gecontroleerde bestuurders nog té veel gedronken. En dat is goed nieuws! Bestuurders gaan zich meer en meer vooraf organiseren voor ze op stap gaan: niet drinken als je zelf rijdt, ofwel, als je iets wil drinken, een alternatief vervoersmiddel kiezen. Dat is ‘bobben’!

Jaarverslag politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

De politiezone Beringen Beringen/Ham/Tessenderlo publiceerde het jaarverslag 2014. Het jaarverslag kreeg een nieuwe vorm en bestaat uit twee delen: enerzijds het jaarrapport met een overzicht van alle cijfers en anderzijds de ‘korpsrevue’ met de belangrijkste projecten en verwezenlijkingen.

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo werkte het afgelopen jaar hard aan het bestrijden van de lokale criminaliteit en het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Het korps zette vooral in op een intensiever gebiedsgerichte werking waarbij een grotere aanwezigheid van de lokale politie in de verschillende gebieden en wijken voorop stond. Deze doorgedreven aanpak bleek efficiënt: de burgemeesters zijn over het algemeen tevreden en durven zelfs spreken over een vermindering van het aantal overlastplaatsen binnen hun gemeente.

In het kader van inbraakpreventie werden heel wat extra patrouilles opgezet, ook anonieme.

Inbraken blijven echter een probleem. De ligging van de zone in de buurt van meerdere op- en afritten van autosnelwegen blijft parten spelen. Het aantal woninginbraken steeg met zo’n 7% ten opzichte van 2013. Het aantal inbraken in handelszaken en diefstallen van voertuigen stagneerde daarentegen.

Fietsen waren het afgelopen jaar een uiterst gegeerd goedje. Vooral duurdere fietsen vormden een geliefkoosd bezit. In 2014 telden we 152 fietsdiefstallen binnen onze zone, een stijging met maar liefst 28%. Dankzij intensief en gericht onderzoek slaagden onze diensten er wel in meerdere dieven te identificeren. Niettegenstaande blijft de strijd tegen diefstal en inbraak de komende jaren weerhouden als topprioriteit.

Het aantal letselongevallen in het verkeer steeg met 10%. Ongevallen hebben nog al te vaak te maken met onaangepast rijgedrag van bestuurders. De zone blijft een sterk handhavingsbeleid voeren: roekeloze chauffeurs worden uit het verkeer gehaald en er zijn frequente controles met flitstoestellen op snelheidsovertredingen. Afgelopen jaar werden tijdens bemande en onbemande snelheidscontroles 4.637.767 voertuigen gecontroleerd.

De verkeersdienst focuste zich echter niet alleen op snelheidscontroles. Onze inspecteurs werden meer en meer geconfronteerd met mensen die rijden mits een rijverbod, de GSM gebruiken achter het stuur, de veiligheidsgordel niet dragen of rijden onder invloed van drugs. Nog regelmatigere controles moeten op termijn leiden tot correcter rijgedrag.

Door een nauwere samenwerking met de Lijn kon overlast en agressie vaak efficiënter aangepakt worden. Via de Lijn krijgt ons korps informatie uit diverse bronnen: camera’s in bussen, meldingen van chauffeurs of lijncontroleurs, begeleidend personeel of zelfs reizigers.

Het korps ging ook nauwer samenwerken met het politiekorps van Heusden-Zolder. Hierdoor kwam capaciteit vrij die extra kon ingezet worden op het terrein.

In 2014 stond de aankoop van ‘mobile office’ op het programma. Tijdens een eerste fase van het project worden 3 interventievoertuigen uitgerust met compacte en schokbestendige laptops. Op deze manier kunnen onze inspecteurs op het terrein alle informatie raadplegen die ze ook ter beschikking hebben op een computer in het politiekantoor en wordt de dienstverlening naar de burger toe naar een hoger niveau getild.

 

Jaarverslag 2014 - deel korpsrevue

Jaarrapport 2014 - deel jaarrapport

Deze week organiseert het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo

voor de eerste maal een fietsexamen voor leerlingen van het zesde studiejaar van het basisonderwijs. Het korps draagt veiligheid hoog in het vaandel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het initiatief in Beringen volledig voortspruit vanuit de lokale politie zelf. ‘Na de lagere school gaan kinderen naar het secundair, vaak op grotere afstand van thuis en met de fiets. Veel kinderen hebben schrik in het verkeer. Veilig en zelfstandig kunnen fietsen zijn dan ook belangrijk aandachtspunten bij deze doelgroep’, zegt korpschef Bertie Hamaekers.

Voor deze eerste en pilooteditie werden op willekeurige basis drie scholen geselecteerd om aan het examen deel te nemen. 136 deelnemers zullen deze week in Beringen-Centrum een fietstraject afleggen waarbij ze getest worden op verkeersveilig gedrag. Start en aankomst van het examen: de Corbiestraat te Beringen.
Op het traject worden 13 controlepunten voorzien, waar de politie-inspecteurs de leerlingen nauwkeurig zullen beoordelen en quoteren. Volgende oefeningen zullen deel uitmaken van het examen:

  1. Rijden door      een smalle doorgang
  2. Rechtsaf      slaan op een kruispunt
  3. Linksaf      slaan op een kruispunt
  4. Een      voorrangsweg oversteken
  5. Geparkeerde      auto’s voorbij rijden
  6. Bedienen      van verkeerslichten voor fietsers op een druk kruispunt
  7. Rekening      houden met de dode hoek van vrachtwagens
  8. Behendigheidsoefeningen

In samenwerking met de gemeente Beringen wordt ook een vrachtwagen ter beschikking gesteld om de proef met de dode hoek zo realistisch mogelijk na te bootsen. De verkeerseducator van de lokale politie stelde de behendigheidsoefeningen samen. Zo zullen de leerlingen ondermeer langs een hindernis moeten fietsen.

Bij het begin van de proef zullen alle fietsen en de uitrusting van de fietsertjes gecontroleerd worden. Op deze manier kunnen de deelnemers reeds extra punten verdienen. ‘De aanwezigheid van fietsverlichting overdag is niet verplicht, evenmin als het dragen van een fluohesje of van een fietshelm. Gezien hun nut voor de verkeersveiligheid, levert de aanwezigheid ervan wel echter extra punten op’, verduidelijkt Joel De Smedt, het hoofd van de verkeersdienst.

De zon die krijgen ze er deze week alvast gratis bij.
Na afloop van het fietsexamen zullen alle geslaagde leerlingen een heus fietsdiploma ontvangen van de politie.

Wie de leerlingen en hun begeleiders aan het werk willen zien kan een kijkje komen nemen op donderdag 4 juni as. om 9.30 uur aan de scoutslokalen in de Corbiestraat te Beringen.

 

altaltalt

Vanaf juni neemt het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo haar ‘mobile officesysteem’ in gebruik. Bijzonder hierbij is dat het systeem volledig geïntegreerd werd in hun combi’s.
Dankzij deze nieuwe toepassing kunnen politiemedewerkers vanuit de combi hetzelfde werk doen als op hun computer in het politiekantoor. Het korps kan op deze manier niet alleen efficiënter en sneller werken, ook de dienstverlening aan de burger wordt hiermee naar een hoger niveau getild.

Via compacte en schokbestendige laptops in de interventievoertuigen krijgen onze politiemensen toegang tot het geïntegreerde systeem van de lokale politie (ISLP). Onze inspecteurs op het terrein kunnen voortaan alle informatie raadplegen die ze ook ter beschikking hebben op een computer in het politiekantoor. De identiteit van een persoon controleren in de Algemene Nationale Gegevensdatabank (ANG), een nummerplaat van een verdacht voertuig opzoeken via de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Het kan vanaf nu allemaal vanuit een politievoertuig.

Op termijn zal het gebruik van ‘mobile office’ zelfs nog uitgebreid worden. In het kader van de ontwikkeling van ons communicatiebeleid wordt er ook gedacht aan het mobiel raadplegen van het intranetsysteem. Zo kunnen de interventiemedewerkers vanuit de combi nog even bepaalde taakinstructies of briefings met op te zoeken personen nalezen.

Enkele inspecteurs van Beringen/Ham/Tessenderlo testten in april voor het eerst het systeem. De reacties van de politiemedewerkers waren zeer positief. Vanaf juni zullen de inspecteurs van alle afdelingen van het korps gebruik kunnen maken van de mobiele kantoren.

Ook andere korpsen in Limburg zijn bezig met de ontwikkeling van gelijkaardige systemen. Bijzonder voor het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo is wel dat het systeem volledig geïntegreerd wordt in de interventievoertuigen. Toestellen kan je niet zomaar inbouwen. Na grondig intern overleg werd voor de uitvoering ervan beroep gedaan op een gespecialiseerde firma. De ombouw van de combi’s staat hiermee niet enkel garant voor de eenvoudige hanteerbaarheid van de laptop. Zij houdt ook rekening met alle (wettelijke) veiligheidsaspecten in de combi zelf.

De totale investering voor dit jaar in het project bedraagt zo’n 56.000 euro. Het project wordt de volgende jaren verder uitgerold.

Omdat het mobile officesysteem draadloos werkt, was ook de beveiliging van de software een toppriorteit. Op de laptops wordt via een internetverbinding contact gemaakt met het beveiligde nationale politienetwerk. Van daaruit kan iedere inspecteur zich aanmelden met zijn of haar persoonlijk identificatienummer en paswoord. Gelijkaardige systemen worden vandaag ook gebruikt voor pc-banking.

 

alt

Vorige123Volgende