Agenda politieraad 21-05-2019

De vergadering van de politieraad heeft plaats op dinsdag 21 mei 2019 om 18u30 in vergaderzaal De Meulendries van het hoofdkantoor van de politiezone HANO 5372, Energiestraat 3 te 3910 Pelt.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

1. Toelichting GAS door provinciaal ambtenaar
2. Goedkeuring notulen politieraad 26 februari 2019
3. Goedkeuring jaarrekening 2018
4. Begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2019
5. Goedkeuring lastenboek en wijze van gunnen: aankoop airco voor het hoofdkantoor
6. Goedkeuring lastenboek en wijze van gunnen: aankoop verkeersparka's operationeel personeel
7. Vacant stellen van de functie één commissaris van politie
8. Fusie politiezones: stand van zaken
9. Vervanging voorzitter politieraad: vraag van politieraadslid

BESLOTEN ZITTING

10. Waarnemend korpschef met ingang van 1 september 2019: kennisgeving
11. Vrijwillig ontslag van één inspecteur van politie: kennisgeving

OPENBARE ZITTING

12. Presentatie jaarcijfers 2018

U kan de agenda ook raadplegen op deze pagina van onze website.