Procedure gegevensoverdracht voor burgers

Dikwijls vragen we aan burgers om beelden, video's en bestanden digitaal aan te leveren.
In de bijlage vindt u een gedetaillerd stappenplan van hoe u dat kan doen.
Concreet raden we aan om WeTransfer te gebruiken en uw aangeleverde bestanden met een wachtwoord te beveiligen.
Op deze manier werken wij op een uniforme wijze en bent u, aangaande veiligheidsprocedures, maximaal beschermd.