Vergadering politieraad

Ma 16.10.2017 - 9:22

dinsdag 24 oktober 2017 om 17u30

Dagorde:

Openbare zitting:

  1. Goedkeuring notulen
  2. Begrotingswijziging nrs. 2 en 3 dienstjaar 2017
  3. Bepalen rangorde raadsleden politieraad
  4. Wijziging 'Reglement van orde'
  5. Mobiliteit 2017-05 vacant stellen van de functie van ICT consulent
  6. Bekrachtiging besluit politiecollege 18/07/2017 betreffende energiecontract Proclim ASPIRAVI

Gesloten zitting:

  1. Opdrachtbrief korpschef

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
011 44 08 20