Dagorde politieraad

Ma 18.06.2018 - 8:06

De vergadering van de politieraad van de zone Hamont-Achel - Neerpelt - Overpelt heeft plaats op

dinsdag 26 juni 2018 om 17u30.

Deze vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van het politiebureel te Neerpelt, Energiestraat 3.

DAGORDE

Openbare zitting

Goedkeuring notulen
Jaarrekening 2017
Begrotingswijziging nr 1 dienstjaar 2018
Aankoop semi-anoniem interventievoertuig via het raamcontract van de federale politie
Aankoop mobiele ANPR-camera voor semi-anoniem politievoertuig en onderhoudscontract
Afsluiten verzekeringen lokale politie: goedkeuring lastenboek en wijze van gunnen
Deelname in de kosten van de provinciale werving adviseur niveau A ter ondersteuning lokale consulenten informatieveiligheid bij de lokale politiezones in Limburg: bekrachtiging
Vacantstelling van één functie van hoofdinspecteur van politie

Besloten zitting

Aanstelling consulent informatieveiligheid en functionaris voor gegevensbescherming DPO - kennisgeving

Is iets te mooi om waar te zijn?
Ma 18.06.2018 - 14:40
Alcoholactie 15 juni 2018
Ma 18.06.2018 - 8:32

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
011 44 08 20