Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De Gemeentelijke Administratieve Sancties (kortweg GAS) kan je best beschouwen als een set van basisafspraken waarmee we een prettige leefomgeving willen verzekeren. Elke Lommelaar moet zich ervan bewust zijn dat bepaalde handelingen storend kunnen zijn voor andere mensen in de omgeving en zo voor overlast zorgen. Wanneer deze basisafspraken niet nageleefd worden, zullen de lokale politie en de gemachtigd ambtenaren in de eerste plaats preventief en sensibiliserend optreden. Indien preventief optreden uiteindelijk niet het gewenste resultaat biedt, kan er geverbaliseerd worden.

Voor wie?

Hoewel de wet het sinds kort toelaat, besliste het stadsbestuur om de minimumleeftijd voor het uitschrijven van Gemeentelijke Administratieve Sancties niet te verlagen. Die blijft dus behouden op 16 jaar. Ook het luik "ouderlijke betrokkenheid", waarbij ouders hun kind zelf een straf kunnen geven, wordt niet ingevoerd.

Kostprijs?

De boetebedragen gaan tot maximaal 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen, maar zal enkel toegepast worden bij herhaaldelijke recidive.

Meer info

Alle info over de Gemeentelijke Administratieve Sancties in deze GAS Codex.

Bekijk ook

Lees hier meer over GAS 4, het sanctioneren van inbreuken op stilstaan en parkeren en het negeren van de verkeersborden C3 (1*) en F103 (2*)
Op die pagina vind je ook het bezwaarformulier dat je kan indienen bij bovenvermelde inbreuken.

1* Verkeersbord C3

2* Verkeersbord F103 .

Openingsuren & contact
Juridische dienst

Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. 011 39 97 35
Fax. 011 39 97 40
juridische.dienst@lommel.be

Ma - Vrij: 09u00 tot 12u00
In de namiddag enkel op afspraak

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via info@politie.lommel.be of 011 39 98 99.