Project WIN


Winkel Informatienetwerk (WIN)

Het stadsbestuur en de lokale politie Lommel hebben besloten om het bestaand winkelinformatienetwerk verder uit te breiden. Wat houdt het WIN in?

Via e-mail worden afspraken gemaakt, informatie uitgewisseld en preventieve boodschappen verspreid met als doel:

  • Aanpak en preventie van diefstallen en criminaliteit
  • een communicatieplatform oprichten tussen politie en de winkels
  • een permanent aanspreek- en meldingspunt opzetten en gegevens verzamelen
  • abnormaliteiten onmiddellijk melden aan de politie zodat de veiligheid verhoogd wordt.
  • een wederzijdse uitwisseling van info met betrekking tot diefstal gerelateerde feiten

Hiervoor wordt het e-mailadres WIN@politie.lommel.be gebruikt.

De politie fungeert als onthaal, coördinatie- en informatiepunt , beoordeelt de relevantie en verspreidt de gegevens, indien nodig, via de mailgroep

Dit informatienetwerk is niet bestemd voor klachten en dringende oproepen. Die dient men te blijven richten aan noodnummer 101.
Hou er rekening mee dat deze e-mails enkel worden gelezen tijdens de kantooruren. Interesse? Meld je aan via WIN@politie.lommel.be.