GRATIS MOTORSCREENING OP ZATERDAG 21 APRIL 2018 IN LOMMEL

Jaarlijks schenken de provincie Limburg en de lokale politie, in samenwerking met het Centrum voor
Motorbeheersing, bij het begin van het nieuwe motorseizoen, extra aandacht aan de behendigheid en
rijvaardigheidstechnieken van motorrijders. Zo leveren zij een bijdrage aan een nog "verkeersveiliger"
Limburg en de "GO FOR ZERO"-campagne.

Op zaterdag 21 april 2018 tussen 09.00u - 12.00u of 13.00u - 16.00u organiseren de Provincie
Limburg, de lokale politie en het Centrum voor Motorbeheersing een dag motorscreening.

Tijdens deze gratis screening krijgen de motor- en scooterrijders vanaf 125 cc de kans om gedurende
een halve dag een aantal basisvaardigheden aan te leren of op te frissen. Ook de recente wijzigingen
in regelgeving voor motorrijders en hun uitrusting komen uitgebreid aan bod.

Prioriteit wordt gegeven aan NIEUWE motorrijders die nog nooit een motorscreening hebben gevolgd.
Daarom zullen de lokale politiezones gericht "hun" motorpubliek sensibiliseren en uitnodigen om deel
te nemen.

De motorscreening van 21april 2018 vindt plaats op het Stedelijke Motorcrossterrein in Lommel
(Marie Curiestraat ZN, Lommel).

lnschrijven voor deze motorscreening is noodzakelijk en kan vanaf begin april 2018 bij de Provincie
Limburg op www.Iimburg.be/verkeersveiligheid

Voor meer informatie kan u terecht bij de verkeersdienst van uw politiezone.

De motorscreening zal doorgaan, ook bij regenweer !