Bent u geselecteerd voor het invullen van "De Veiligheidsmonitor"?

Do 01.03.2018 - 9:00

Dan ontvangt u deze vanaf half maart in de bus en zou u er onze diensten een groot plezier mee doen om deze in te vullen.

Wat is "De Veiligheidsmonitor" nu juist?

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor uw participatie !

Indien u nog vragen heeft over deze bevraging na ontvangst kunt u contact opnemen met onze medewerkster Marie-Anne Antonis op het nummer: 011/399.899.

Vanaf 1 maart 2018: aangifte op afspraak bij PZ Lommel

Do 08.02.2018 - 12:19

Aangifte doen bij de politie ? Vanaf 1 maart gemakkelijker na afspraak !

Voor spoedeisende politiehulp (bijvoorbeeld bij inbraak, zwaar fysiek geweld, gevaarlijke situaties,…) kan je dag en nacht terecht op het noodnummer 101. In regel komt er dan zo snel mogelijk een politieploeg ter plaatse.

Uw tijd is kostbaar en daarom maak je voor een klacht of aangifte van minder dringende zaken (bijvoorbeeld bij een verlies, een gewone diefstal, problemen met bezoekrecht,…) beter vooraf een afspraak. Zo voorkom je lange wachttijden en word je verder geholpen op het overeengekomen tijdstip. Wij kunnen op deze manier ook voldoende tijd en aandacht besteden aan uw probleem, zonder druk van andere wachtenden na U.

Wist je trouwens dat je voor sommige aangiftes helemaal niet naar het politiebureau hoeft te komen ? Aangifte van de diefstal van een (brom)fiets, winkeldiefstal, diverse beschadigingen, graffiti,... kan je gewoon doen via internet op de website www.policeonweb.be. Je dient je hiervoor wel aan te melden via een token of middels je elektronische identiteitskaart.

Voor het verlies van een identiteitskaart hoef je zelfs niet bij de politie te zijn, je kan rechtstreeks terecht in het stadhuis (opgelet: niet bij diefstal van een identiteitskaart en ook niet voor verlies/diefstal van een paspoort of rijbewijs, daarvoor moet je nog steeds eerst bij de politie passeren, het liefst na afspraak dus).

Je kan tijdens de openingsuren van het commissariaat (van 8u tot 20u) ook terecht zonder afspraak, maar dan loopt je het risico te moeten wachten want afspraken gaan voor.

Hoe een afspraak maken ?

Bel naar het nummer 011/399899 van de politie en je kan een datum/uur afspreken, of - nog eenvoudiger - maak online een afspraak.

Voor een goede gang van zaken vragen wij U om U zoveel mogelijk aan de gemaakte afspraak te houden.

Provinciale thema-actie "VERLICHTING" zwakke weggebruikers en bromfietsers

Ma 27.11.2017 - 9:17

Van maandag 27 november 2017 tot vrijdag 1 december 2017 gaat de provinciaal gecoördineerde thema-actie "Verlichting - zwakke weggebruikers / bromfietsers" van start.

Herfst en winter staan in België gelijk aan donkere dagen, met vaak grillig regenachting weer. Fietsers moeten beseffen dat een degelijk fietsverlichting dan absoluut geen overbodige luxe is.

Fietsverlichting is niet alleen belangrijk om zelf goed te kunnen zien waar je fietst, maar ook vooral dat de andere weggebruikers je goed kunnen zien. Je veilig voelen in het verkeer begint met je zichtbaar maken, val dus op! Als iedere fietser nu zijn licht aan zou doen, dan zou dat veel onnodige slachtoffers schelen. Elk leven redden is er één! Fietsen zonder licht in het donker is dus levensgevaarlijk. En fietsverlichting is dan nog maar een minimum; fluo-vestjes en andere fluo-gadgets met verlichting combineren nog beter !

Daarom zullen tijdens de periode van 27 november 2017 tot en met 1 december 2017, de Limburgse politiekorpsen traditioneel aandacht schenken aan de zichtbaarheid van fietser en bromfietsers in het verkeer. Wanneer minderjarigen (- 18 jaar) betrapt worden op defecte verlichting of het niet gebruiken van verlichting, kan er gebruik gemaakt worden van het "jongeren-pv" en de hieraan gekoppelde verkeersvormingsklas.

Deze thema-actie "Verlichting zwakke weggebruikers" zal worden herhaald tijdens de week van 8 tot en met 1 januari 2018.

! Om te weten hoe je in orde moet zijn met je verlichting zit er in bijlage een fiche met verkeersveiligheidstips. .bijlage nuttige tips (pdf, 313 KB)