OPLICHTERS AAN DE LIJN? ZO KUNT U ZE HERKENNEN

Di 17.04.2018 - 10:34

U kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar u weet niet wie u belde of hoeveel het u kost? Dan is de kans groot dat u werd opgebeld door een oplichter.

Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes, gemiddeld 15 meldingen per dag, en gingen in datzelfde jaar 1 op de 5 klachten bij het Europees Centrum voor de Consument over deze praktijken.

Hieronder vindt u de vier tips om een oplichter aan de telefoon te ontmaskeren:

  1. Maakt de verkoper zich bekend? Een televerkoper is verplicht zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt, kenbaar te maken aan het begin van het gesprek. Hij moet ook duidelijk maken dat het telefoongesprek bedoeld is om iets te verkopen.
  2. Is het aanbod van de verkoper duidelijk? Geeft de verkoper weinig informatie over de eigenschappen, de prijs of de duur van de overeenkomst, vraag dan om meer details. Misleidende telefoontjes gaan meestal over gratis aanbiedingen, kortingsbonnen of proefpakketjes om een product eerst uit te testen.
  3. Staat de televerkoper op de lijst van ondernemingen die al gemeld zijn? Check of de naam van de onderneming die u opbelt op de lijst van ondernemingen staat waarover de FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument al meldingen ontvingen. Wees uiterst voorzichtig met aanbiedingen van de ondernemingen die op die lijst staan. Staat de onderneming niet op de lijst, dan betekent dat niet noodzakelijk dat het aanbod veilig is, want telefonische oplichters wisselen vaak van naam.
  4. Heeft u een schriftelijke bevestiging gekregen? Een televerkoper is verplicht om u een bevestiging te sturen, per e-mail of per post. Die bevestiging moet u alle informatie geven over het aanbod en over uw recht om van de aankoop af te zien. Stuur meteen een antwoord als u niet geïnteresseerd bent in het aanbod. Let op: de bevestigingsmail komt soms terecht in de map met ongewenste e-mails. Als u onlangs een televerkoper aan de lijn had, kan u de e-mails in deze map best in het oog houden.

Kreeg u een verdacht telefoontje? Meld het dan aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.be en bij het Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf dat u belde zich in een ander Europees land bevindt.

GRATIS MOTORSCREENING OP ZATERDAG 21 APRIL 2018 IN LOMMEL

Di 03.04.2018 - 13:49

Jaarlijks schenken de provincie Limburg en de lokale politie, in samenwerking met het Centrum voor
Motorbeheersing, bij het begin van het nieuwe motorseizoen, extra aandacht aan de behendigheid en
rijvaardigheidstechnieken van motorrijders. Zo leveren zij een bijdrage aan een nog "verkeersveiliger"
Limburg en de "GO FOR ZERO"-campagne.

Op zaterdag 21 april 2018 tussen 09.00u - 12.00u of 13.00u - 16.00u organiseren de Provincie
Limburg, de lokale politie en het Centrum voor Motorbeheersing een dag motorscreening.

Tijdens deze gratis screening krijgen de motor- en scooterrijders vanaf 125 cc de kans om gedurende
een halve dag een aantal basisvaardigheden aan te leren of op te frissen. Ook de recente wijzigingen
in regelgeving voor motorrijders en hun uitrusting komen uitgebreid aan bod.

Prioriteit wordt gegeven aan NIEUWE motorrijders die nog nooit een motorscreening hebben gevolgd.
Daarom zullen de lokale politiezones gericht "hun" motorpubliek sensibiliseren en uitnodigen om deel
te nemen.

De motorscreening van 21april 2018 vindt plaats op het Stedelijke Motorcrossterrein in Lommel
(Marie Curiestraat ZN, Lommel).

lnschrijven voor deze motorscreening is noodzakelijk en kan vanaf begin april 2018 bij de Provincie
Limburg op www.Iimburg.be/verkeersveiligheid

Voor meer informatie kan u terecht bij de verkeersdienst van uw politiezone.

De motorscreening zal doorgaan, ook bij regenweer !

Bent u geselecteerd voor het invullen van "De Veiligheidsmonitor"?

Do 01.03.2018 - 9:00

Dan ontvangt u deze vanaf half maart in de bus en zou u er onze diensten een groot plezier mee doen om deze in te vullen.

Wat is "De Veiligheidsmonitor" nu juist?

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor uw participatie !

Indien u nog vragen heeft over deze bevraging na ontvangst kunt u contact opnemen met onze medewerkster Marie-Anne Antonis op het nummer: 011/399.899.