De lokale politie HAZODI voert een actief parkeerbeleid voor personen met een handicap. In het kader van dit beleid schonk de zone de afgelopen maand extra aandacht aan het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Tussen 20 februari en 20 maart 2012 werden er in totaal 294 overtredingen vastgesteld. Dit betekent dat 294 voertuigen op een parkeerplaats voorbehouden voor gehandicapten stonden, zonder in het bezit te zijn van een parkeerkaart voor gehandicapten.

Het overgrote deel van deze overtredingen werd vastgesteld op het grondgebied van Hasselt, meer bepaald binnen de Grote Ring. Een 50-tal leden van de lokale politie HAZODI, uit de wijk-, verkeers- en interventiedienst, namen deel aan deze actie. Ook gedurende de rest van het jaar zal de politiezone extra waakzaam zijn op het onrechtmatig innemen van parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Daarnaast heeft de lokale politie HAZODI aan de bevoegde Federale Overheidsdienst een lijst opgevraagd van vervallen parkeerkaarten voor personen met een handicap en parkeerkaarten van overleden personen die niet ingeleverd werden. Hun familie zal worden aangeschreven met de vraag de parkeerkaart in te leveren bij de verkeersdienst van de lokale politie HAZODI (Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt). Deze dienst zal de kaarten doorsturen naar de bevoegde Federale Overheidsdienst.