Cameratoezicht tegen zwerfvuil en sluikstorten

Sluikstort 019

Wij gaan camera's inzetten in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten.We zullen investeren in verplaatsbare bewakingscamera's om deze overlast in de vijf gemeenten van de politiezone aan te pakken.Beide vormen van overlast zijn immers een bron van ergernis en vervuiling. Bovendien kost het opruimen van het achtergelaten afval de gemeenten handenvol geld. De ervaringen in andere gemeenten en politiezones leren dat camera's een nuttig hulpmiddel zijn om bv. het sluikstorten in de omgeving van glasbollen of containerparken tegen te gaan. De camerabeelden van overtreders en hun voertuigen zullen de politie helpen de schuldigen te identificeren. Het is immers niet eenvoudig om hen op heterdaad te betrappen.

Wij investeren € 20.000 om deze technische middelen aan te kopen. Hiermee wil men personen die zwerfvuil achterlaten en sluikstorters afschrikken en bestraffen. De overtreders riskeren een geldboete. Voor het achterlaten van kleine hoeveelheden huishoudelijk afval voorzien de gemeenten GAS-boetes die kunnen oplopen tot € 375. Het achterlaten van grote hoeveelheden afval en gevaarlijk afval wordt nog strenger bestraft.

Handhavingsweek

Wij nemen ook deel aan de Vlaamse handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten van 18 tot 24 september 2017. De wijkagenten, de milieupolitie,… kortom alle politiemensen zullen extra toezicht houden op de hot spots in de vijf gemeenten. Op deze gevoelige plekken zullen de politiemensen overtreders aanspreken en indien nodig beboeten.