Veilig naar school

Cartoon

Vandaag is het weer zover. Het nieuwe schooljaar breekt aan. Schoolkinderen begeven zich te voet, per fiets of met de auto naar de schoolpoort. Het zal toch weer even wennen zijn aan de drukte tijdens de ochtend- en de avondspits. Wij investeren bij het begin van het nieuwe schooljaar in de veiligheid van onze schoolkinderen.

We zetten de inspanningen even op een rijtje:

Actie veilig naar school

Tijdens de eerste helft van september zetten wij een 30-tal agenten in om het schoolverkeer in goede banen te leiden. Grote borden langs de invalswegen wijzen de weggebruikers op de drukte bij het begin van het schooljaar. Tijdens de actie houden wij het verkeer in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Automobilisten, fietsers en voetgangers worden op hun plichten gewezen. De aandacht gaat vooral uit naar het gedrag van autobestuurders tegenover fietsers en voetgangers, naar het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van kinderzitjes en het parkeergedrag bij het uit-of instappen van de kinderen. Fietsers moeten er voor zorgen dat ze met een fiets naar school komen die in orde is, met de nodige verlichting en reflectoren.

We richten ons in de omgeving van de scholen op het begeleiden van het verkeersgedrag aan de scholen, we zullen minder mals zijn voor snelheidsovertreders en opgefokte bromfietsen. Ons verkeersteam stelt dagelijks haar snelheidscamera op om snelheidsduivels op invalswegen op de bon te zwieren. Het motorteam zet opgefokte bromfietsen op de rollen.

Controles aan middelbare scholen

Het verkeerteam voert tijdens het eerste semester intensieve controles uit in de schoolomgeving van de middelbare scholen. Zo besteedt zij ondermeer aandacht aan opgefokte bromfietsen, gedrag van fietsers en voetgangers en het parkeergedrag in de omgeving.

En verder

  • Voert het verkeersteam gedurende het schooljaar fietscontroles uit in de scholen waar zij bovendien fietsen van leerlingen gratis graveert.
  • Controleren wij fietsverlichting en opgefokte bromfietsen.
  • Houden wij gans het schooljaar toezicht aan gevaarlijke kruispunten en aan de schoolomgeving bij het begin -en einde van de schooltijden.
  • Maakt het verkeerseducatief centrum onze kinderen wegwijs in de verkeerswetgeving.
  • Worden leerlingen van het vierde leerjaar agent voor één dag.
  • ...