Wegenis- en rioleringswerken fietspad N13 Grobbendonk-Herentals - planning fase 1 en 2

Do 16.02.2017 - 13:48
4596

Vanaf maart zal er opnieuw gestart worden met werken op de N13 tussen het op- en afrittencomplex E313 en de Lierseweg in Herentals. De firma Caethoven Wegenbouw uit Vosselaar zal het verworven terrein bouwrijp maken. Dit betekent dat men het maaiveld van de onteigende zone zal vrijmaken om vlot te kunnen werken. Onmiddellijk volgend op deze werken, na de paasvakantie, zijn de nutsmaatschappijen aan de beurt. Een aantal nutsleidingen dienen verplaatst te worden omdat ze anders de aanleg van o.a. nieuwe aan te leggen riolering hinderen. De bestaande waterleiding zal volledig vernieuwd worden door Pidpa.

Lees meer →

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
014 244 200