Aanvraag wapenvergunning

Theoretisch en praktisch examen

Als je een wapenvergunning wil aanvragen, moet je eerst een theoretische proef over de wapenwetgeving afleggen bij de lokale politie. Daarna volgt een praktisch examen (laden, schieten, dragen en hanteren) in een erkende schietstand.
 
De lokale politie Balen-Dessel-Mol organiseert deze proeven gratis. Neem hiervoor contact op met commissaris Eddy Coomans of inspecteur Ronny Geerts (zie Meer informatie).
 
Een aantal personen zijn vrijgesteld van de theoretische wapenproef en praktische proef, zoals de houders van een geldig jachtverlof of een sportschutterslicentie.
 

Aanvraag wapenvergunning

Via onderstaand formulier kan je een wapenvergunning aanvragen. Je stuurt dit formulier met de bijbehorende documenten naar:
 
FOD Binnenlandse Zaken
Federale diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen
Italiëlei 4 bus 16
2000 ANTWERPEN
 
 • Aanvraag van een vergunning tot voorhanden hebben van een vuurwapen (pdf)
 • Tarieven retributie (pdf)
 • Medisch attest (pdf) 
 • Na een gunstig advies van de korpschef van de lokale politie, beslist de gouverneur van de provincie over het toekennen van de vergunning.
   

  Geldigheid wapenvergunning

  De vergunning is onbeperkt geldig en onderworpen aan een vijfjaarlijkse controle door de gouverneur.Wanneer de houder van een wapenvergunning zich in een situatie bevindt die nadelig kan zijn voor de openbare orde, kan de gouverneur de vergunning schorsen of intrekken. Dit gebeurt meestal op basis van een politieverslag of een lopend gerechtelijk onderzoek.
   

  Aanvraag voor erkenning als wapenhandelaar, -verzamelaar of inzake schietstanden

  Vanaf vijf vergunningsplichtige vuurwapens kan je een aanvraag doen om erkend te worden als wapenverzamelaar.
 • Aanvraag voor erkenning als wapenhandelaar (pdf)
 • Aanvraag voor erkenning als wapenverzamelaar (pdf)
 • Aanvraag voor erkenning inzake schietstanden (pdf)
 • Overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter