Opvallend minder overtredingen bij controle aanhangwagens

Controle aanhangwagen

Op zaterdag 8 april controleerde de lokale politie weer op voertuigen met aanhangwagens, ditmaal aan de containerparken Dessel-Zandbergen en Mol-Kanaalstraat. De politieagenten stelden opvallend minder inbreuken vast dan bij vorige acties. Zo waren de meeste aanhangwagens, zoals het hoort, voorzien van een afdeknet waardoor de lading netjes op zijn plaats bleef. Hierdoor kunnen er geen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan en is er ook geen gevaar voor andere weggebruikers.

Veel bestuurders hadden zich in regel gesteld met de aanhangwagen omdat ze van de politiecontroles hadden gehoord. De lokale politie had eerder specifieke controles gericht op aanhangwagens aangekondigd omdat ieder jaar weer blijkt dat veel inwoners niet in orde zijn met de regelgeving.

In totaal werden 14 overtredingen vastgesteld, voornamelijk voor defecte verlichting, het niet gebruiken of afwezigheid van de noodkoppeling en onjuiste kentekenplaten. Verder werd een bestuurder geverbaliseerd die niet over het rijbewijs BE beschikte, een zware aanhangwagen waarvan de keuring verlopen was en een bestuurder die geen drager van de veiligheidsgordel was.

Meer info: wie vragen heeft over de regelgeving in verband met aanhangwagens kan de lokale politie contacteren op celverkeer@politiebalendesselmol.be