De politiezone Balen-Dessel-Mol organiseerde dinsdagavond in samenwerking met de dienst Opvoedingsondersteuning Mol een informatieavond over internetgebruik en -misbruik. Zeker 125 ouders, leerkrachten, hulpverleners en politieambtenaren kwamen naar de uiteenzetting over 'Cyberpesten en de gevaren van internet voor onze jeugd'.

 

Twee specialisten van de Computer Crime Unit van de federale politie Turnhout gaven op een ludieke manier de mogelijke gevaren weer van e-mail, chatten, sociale netwerksites en YouTube. De aanwezigen konden met eigen ogen zien hoe hun e-mailadres werd gehacked, hoe privéfoto's van Facebook gebruikt konden worden en hoe gemakkelijk chatsessies kunnen uitlopen tot obscene gesprekken en webcambeelden.

Veiligheid

Jongeren gebruiken meer en meer de computer om te communiceren en kunnen er vaak beter mee om dan de modale volwassene. De risico's die de jongeren maar ook volwassenen lopen en de inbreuken die worden vastgesteld in de virtuele wereld zijn echter zeer reëel. De politie stelt regelmatig inbreuken vast tegen de goede zeden, het cyberpesten, bedrieglijke reclame en gokspelletjes. Er werd ook gewaarschuwd voor internetfraude onder de bewoordingen: "Indien aanbiedingen te mooi zijn om waar te zijn, dan zijn ze ook te mooi om waar te zijn". De boodschap is dus om die zaken volledig te negeren.

Cyberpesten

De ouders en de leerkrachten kregen tijdens de informatieavond dan ook concrete tips over de controle op het surfgedrag van de kinderen en om cyberpesten te voorkomen. Enkele tips zijn hieronder weergegeven.

Online meldpunt voor misdrijven op het internet

www.ecops.be