Diensten

Op zoek naar een specifieke politiedienst? Van de verkeersdienst tot de dienst HRM. Je vindt ze hier allemaal.

Naam Telefoon
Zonaal onthaal 014 33 37 00
Interventie en algemeen toezicht noodnummer 101
Slachtofferbejegening/ Jeugd & Gezin 014 33 37 00
Verkeer 014 33 37 00
Diefstallen - Preventie 014 33 37 00
Drugs 014 33 37 00
Lokale recherche 014 33 37 00
Bijzondere wetten 014 33 37 00
Intern toezicht (klachten en felicitaties) 014 33 37 00
Dienst HRM 014 33 37 38
Wapens 014 33 37 00
Wijkwerking
Aanspreekpunt scholen 014 33 37 00