1. Ik heb hulp nodig, bij wie kan ik terecht ?
 2. Mijn fiets is gestolen, waar kan ik terecht ?
 3. Ik ben geïnteresseerd in een job bij de politie. Wat moet ik doen ?
 4. Hoe kan ik vakantietoezicht aanvragen ?
 5. Hoe herken ik een politieambtenaar ?
 6. Ik ben iets verloren. Waar kan ik daarvoor terecht ?
 7. Mijn gsm werd gestolen. Wat moet ik doen ?

Ik heb hulp nodig, bij wie kan ik terecht ?

Indien u hulp nodig heeft, dan staan er verschillende mensen en diensten paraat om u te helpen. Afhankelijk van de situatie en van de soort hulp die u nodig heeft, kan u terecht bij volgende diensten:

Dringende telefoonnummers :

 • Politie – Hulpdiensten : 101
 • Europees telefoonnummer in geval van nood : 112
 • Brandweer en ziekenwagen : 100
 • Child Focus : 110
 • Rode Kruis : 105
 • Antigifcentrum : 070/245 245
Andere nuttige nummers:
 • Aids en Soatelefoon: 078/ 15 15 15 
 • Anonieme Alcoholisten:  03/239 14 15 
 • Centrum voor Levens-en Gezinsvragen: 02/511 34 09 en 02/502 66 00
 • De druglijn: 078/15 10 20
 • Kankerfoon: 0800/15 802 
 • Kinder- en Jongerentelefoon:  078/15 14 13 
 • Meldpunt FCCU – Internet criminaliteit: www.ecops.be
 • Politiecommissariaten: www.info-zone.be
 • Vertrouwenscentra, kindermishandeling: 02/477 60 60
 • Zelfmoordpreventie: 0800/32 123 of 02/649 95 55

Wachtdiensten:

 • Vlaamse Wachtdienst van huisartsen: 02/242 43 44 of www.huisarts.be
 • Apothekers (wachtdienst):  0900/10 500 (0,45 EUR/min)

 

(-top-)

 

Mijn fiets is gestolen, waar kan ik terecht ?

Als uw fiets gestolen wordt, doe dan steeds aangifte bij uw commissariaat. Fietsdieven rekenen erop dat niemand iets tegen hen onderneemt.

Aangifte van een fietsdiefstal kan voortaan ook elektronisch via het e-loket op onze website.

Lees ook onze tips rond diefstalpreventie voor uw fiets.

 

(-top-)

 

Ik ben geïnteresseerd in een job bij de politie. Wat moet ik doen ?

1) Op het ogenblik van DEELNAME aan de selectieproeven :

Om te kunnen deelnemen aan de selectieproeven moet je voldoen aan een aantal basisvereisten :

 • de Belgische nationaliteit bezitten
 • houder zijn van een diploma of getuigschrift van zes jaar secundair onderwijs (ASO,TSO, BSO of KSO) of  laatstejaarsstudent
 • van onbesproken gedrag zijn
 • uittreksel strafregister niet ouder dan 3 maanden
 • 18 jaar (laatstejaarsstudent: vanaf 17 jaar)
 • er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerdere afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor inspecteur

2) Op het ogenblik van de TOELATING tot de basisopleiding :

Om te kunnen deelnemen aan de basisopleiding moet je :

 • tenminste 18 jaar oud zijn
 • geslaagd zijn in de selectieproeven
 • houder zijn van het vereiste diploma
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B

3) Slagen voor de selectieproeven :

Wat houden de selectieproeven in :

 • een proef die de noodzakelijke cognitieve vaardigheden beoordeelt
 • een persoonlijkheidsonderzoek
 • een fysiek-medische geschiktheidsproef
 • een interview met de selectiecommissie
Je moet telkens slagen in een proef om tot de volgende te worden toegelaten.

Voor meer info omtrent deze selectieproeven zie : www.jobpol.be

 

(-top-)

 

Hoe herken ik een politieambtenaar ?

1. Een politieambtenaar is te herkennen aan zijn uniform en zijn graadkentekens.

Een overzicht van de graadkentekens kan u hier vinden.

2. Een politieambtenaar kan zich kenbaar maken door het tonen van zijn legitimatiekaart.

De kaart ziet er voor alle politieambtenaren hetzelfde uit, ook als ze van een andere politiezone afkomstig zijn. Er wordt enkel een kleuronderscheid gemaakt tussen de legitimatiekaart van een politieambtenaar en een agent van politie.  

Legitimatiekaart politie

De legitimatiekaart van een politieambtenaar heeft een voor- en achterzijde met okergele achtergrond waarop een "logo in beweging" staat afgebeeld. De legitimatiekaart van agenten van politie heeft een voor- en achterzijde met blauwe achtergrond.  Beide kaarten hebben een bankkaartformaat, zijn rechthoekig met afgeronde hoeken, voorzien van veiligheidsopdrukken waaronder een hologram (politielogo) en zijn geplastificeerd.   Volgende vermeldingen komen op de legitimatiekaart voor:
 •  
  • linksboven: de voornaam en naam van de houder
  • rechtsboven: het politielogo
  • links-midden: een pasfoto van de houder
  • middengedeelte: identificatienummer van de houder, daaronder het volgnummer van de kaart en onder dit nummer de vermelding “POLITIE” in de drie landstalen
  • onderaan: “Koninkrijk België” in de drie landstalen
  • achterzijde: de graad van de houder in de drie landstalen - bij de legitimatiekaart van agenten staat “(HULP)AGENT VAN POLITIE” i.p.v. “POLITIE” en komen geen vermeldingen voor op de achterzijde

3. Politieambtenaren in burgerkledij kunnen zich bijkomend legitimeren d.m.v. het dragen van de interventiearmband.

Armband politie

Indien u twijfelt, kan u de politieambtenaar steeds vragen om zich te kenbaar te maken.

Lijken bepaalde zaken of handelingen u verdacht, neem dan contact op met uw buurtcommissariaat of bel het noodnummer 101.

 

(-top-)

 

Ik ben iets verloren. Waar kan ik daarvoor terecht ?

We raden u aan om aangifte te doen van het verlies van uw persoonlijke bezittingen. 

1. U woont in Herselt, Hulshout of Westerlo :

 • aangifte kan in elk commissariaat 
 • aangifte in uw buurtcommissariaat

Wenst u informatie omtrent de openingsuren van onze commissariaten, klik dan hier.

2. U woont elders :

U moet niet opnieuw naar een commissariaat binnen onze politiezone komen. U kan deze aangifte in een commissariaat in uw buurt doen.  

3. Het verloren voorwerp is een (elektronische) identiteitskaart :

Om bij aangifte een attest van verlies te ontvangen, moet u een pasfoto bij zich hebben.

 

(-top-)

 

Mijn gsm werd gestolen. Wat moet ik doen ?

Wat is uw IMEI-nummer ?

Diefstal gsm

Het IMEI-nummer is een soort serienummer van uw GSM.  Het nummer is meestal terug te vinden onder de batterij, op de doos van uw GSM of op uw factuur. Is uw IMEI-nummer niet meer terug te vinden, dan kan de toetsencombinatie *#06# ingedrukt worden. Uw IMEI-nummer verschijnt dan op het scherm van uw toestel.

Aan de hand van het IMEI-nummer kan de politie uw gsm mogelijk opsporen !

Wat te doen bij diefstal van uw GSM ?
 1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
 2. Vraag uw provider om uw SIM kaart te blokkeren.
 3. Vraag uw provider uw GSM toestel te blokkeren.
Hoe uw SIM kaart blokkeren ?

Telefoneer naar uw provider en vraag om uw SIM kaart te blokkeren.

Proximus: 6000 als u belt met een andere Proximus GSM - 078 05 6000 als u belt met een vast toestel.

Mobistar: 5000 als u belt met een andere Mobistar GSM - 0495 95 95 00 als u belt met een vast toestel.

Base: 1999 als u belt met een andere Base GSM - 0486 19 19 99 als u belt met een vast toestel.

Hoe uw GSM-toestel blokkeren ?

Telefoneer naar uw provider en laat uw toestel blokkeren :

 • Proximus : 0475 19 99 99
 • Mobistar : 0495 19 99 99
 • Base : 0485 19 99 99

 

(-top-)