U wenst advies omtrent inbraakbeveiliging ?

Neem contact op met Michel Vanbergen, diefstalpreventieadviseur van de politie Zuiderkempen.
Het advies is gratis en wordt ‘op maat’ aan huis gegeven.
Voor een afspraak: bel 014/539 600
of mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

(-top-)


 

Geef fietsdieven geen kans, laat uw fiets zo snel mogelijk registreren !

 
Waarover gaat het?

De politie Zuiderkempen heeft samen met haar gemeentelijke besturen (Herselt – Hulshout – Westerlo) een eenvormig fietsregistratiesysteem uitgewerkt. Voortaan kan u uw fiets (gratis) laten ‘labelen’ (merken) op basis van uw rijksregisternummer. Aan de hand van dit nummer kan de politie de fiets snel terug bezorgen aan de rechtmatige eigenaar.

Hoe gaat u te werk?

Ga met uw (nieuwe) fiets naar de gemeentelijke werkplaats van uw gemeente (meer info hieronder).Zorg dat u in het bezit bent van een legitimatiebewijs (identiteitskaart of siskaart). De aangestelde van de gemeente zal met een ‘labelmaker’ uw rijksregisternummer aanbrengen op een zichtbare plaats op uw fiets en beschermen met een opvallende sticker.

 

 

Sticker

Het label heeft de eigenschap dat het niet ‘zomaar’ kan verwijderd worden maar defragmenteert als u het met geweld wilt wegdoen.

Het is belangrijk voor u om weten dat uw fiets door deze behandeling NIET beschadigd wordt!

Daar waar vroeger een fiets ‘gegraveerd’ werd en het kader op die plaats kon gaan roesten, heeft het aanbrengen van deze speciale sticker geen enkele invloed op de duurzaamheid van de fiets.

Waar en wanneer?

Herselt:
gemeentelijke werkplaats, Vest 1 te Herselt.
Iedere 1° woensdag van de maand van 8:00u tot 15:00u.

 

Hulshout: containerpark.
Dinsdag & donderdag: 14:00 – 19:00uWoensdag & vrijdag: 10:00 – 16:00u
Op zaterdag is het containerpark wel geopend, maar worden er– wegens de drukte – geen fietsen ‘gelabeled’.

 

Westerlo:
gelegen langs het containerpark, Oevelse Dreef te Tongerlo
Iedere werkdag (van maandag tot vrijdag) van 9:00 tot 12:00u. 

Fiets toch gestolen?

Doe steeds aangifte. Sinds 2007 kan dit ook online. Surf op deze website naar “police-on-web” en volg de instructies.

 

(-top-)

 

Intrafamiliaal geweld

Dit geweld komt veel vaker voor dan algemeen wordt aangenomen.  Eén van de partners gebruikt geweld om de andere zijn wil op te dringen.  Vaak blijft partnergeweld voor de buitenwereld verborgen.

Vrouwen zwijgen vaak over wat er bij hen in huis gebeurt.  Ze voelen zich schuldig voor het geweld waar ze zelf slachtoffer van zijn.  Ze schamen zich, worden overrompeld door tegenstrijdige gevoelens voor hun echtgenoot of partner.  Ze hopen dat alles uiteindelijk wel goed zal komen, vooral omdat rustige periodes en gewelddadige uitbarstingen elkaar opvolgen en omdat de partner vaak spijt betuigt.

Wens je hierover meer informatie ? Download de brochure 'Partnergeweld is een strafbaar feit !' .

 

 

(-top-)

 

Wil je valse euro's herkennen ? 

Hoe herken je een echt eurobiljet? En hoe haal je een vals exemplaar er meteen uit? Door hier (De Nederlandsche Bank) te klikken vindt u alles wat u moet doen om eurobiljetten snel en goed te controleren. U kan ook terecht op de website van de Europese centrale bank voor gedetailleerde informatie.

 

(-top-)

 

Buurtinformatienetwerk (BIN) 

Een buurtinformatienetwerk - verder afgekort als BIN – is ontstaan in België midden de jaren negentig naar het Engelse voorbeeld van de ‘neighbourhoodwatch’.
De gewelddadige en frequente aanpak (diefstallen met geweld en braak, ramkraken enz. ) van de zogeheten Franse ‘Kappabendes’ lagen aan de basis van het ontstaan van de BINS. Aangezien deze bendes vooral opereerden in de grensstreek (Kortrijk –Menen – Ieper) mag het niet verbazen dat de eerste BINS vooral gesitueerd waren in West- en Oost-Vlaanderen.
Het is pas begin 2000 dat er meerdere BINS overal in het land zullen opgericht worden.
Het verdient opgemerkt te worden dat de eerste BIN te Westerlo de eerste in zijn soort was in de regio, volledig opgericht en werkend volgens de wettelijke regelgeving. Het was meteen een primeur voor de Kempen, die niet onopgemerkt voorbijging.

 

Wat is een BIN?

Bin staat voor Buurt-Informatie-Netwerk.
Het is een georganiseerde reactie van niet-politiemensen tegen onveiligheidsgevoelens. Dit gebeurt via een samenwerkingsverband tussen burgers, die onder leiding van een coördinator, gesteund worden door de politiediensten, teneinde op een snelle en doeltreffende manier, wederzijdse informatie uit te wisselen. Deze samenwerking (=partnerschip met de bevolking) is een uiting van basispolitiezorg (cfr. art. 3 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 dec. 1998).

Een BIN streeft naar:
- Verhogen van het veiligheidsgevoelen.
- Plegen van misdrijven helpen voorkomen.
- Sociale en andere preventieve taken.

De wettelijke basis van een BIN vindt men terug in de  omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998, gewijzigd door omzendbrief I/VSP/2001/16 en BIN/PLP 2010 van de Minister van Binnenlandse Zaken. Te raadplegen op de website www.besafe.be

Ieder BIN dat opgericht wordt en voldoet aan de wettelijke voorwaarden onderschrijft een charter samen met de bestuurlijke overheid (het gemeentebestuur) en de politionele overheid, in casu de korpschef. Een BIN is gestructureerd met aan het hoofd een coördinator, gesteund door  een aantal ‘straatverantwoordelijken’. Zij vormen het binteam: de’ ruggegraat’ van ieder BIN. Alle andere bewoners die wel aangesloten zijn, maar niet actief deelnemen aan het BIN noemt men bin-medewerkers.

Zoals de omzendbrief het voorziet wordt ieder BIN ‘begeleid’ door een ‘gemandateerde politiebeambte’. In de praktijk wordt de wijkinspecteur bedoeld van de wijk waar het BIN zich bevindt. De diefstalpreventieadviseur coördineert de BINS van de zone.

Momenteel zijn er 13 BINS actief binnen de politiezone Zuiderkempen :

 • BINBLOK (Tongerlo)
 • LEYSE HOEVE (Tongerlo)
 • DE BIST (Westerlo centrum)
 • HUISAKKERS (Herselt)
 • BIN-BENING (Herselt)
 • BIN KAPEL (Voortkapel)
 • BIN-Z WESTELPARK (Oevel)
 • DE ZOELSE KETEN (Zoerle-Parwijs)
 • BIN-Z PAREL DER KEMPEN (Westerlo Centrum)
 • BIN GOORWIJK (Hulshout Centrum)
 • BIN WITVEN (Voortkapel)
 • BIN LIMBERG (Herselt Centrum)
 • BIN SCHAPENSCHUURWEG (Westerlo)

bins

Men kan de geografische afbakening van de BINS herkennen aan de BIN-borden die u zeker al zijn opgevallen in het straatbeeld. In totaal zijn meer dan 1500 huishoudens lid van één van deze BINS. Het dient tevens aanbeveling te vermelden voor wat het BIN NIET staat: nl. het is GEEN burgerwacht of soortgelijke organisatie wiens oogmerk het is geweld te gebruiken, te patrouilleren of de politie te vervangen, evenals zich met hun actie in te laten of in hun plaats te treden. Het stellen van deze handelingen is namelijk verboden bij wet (cfr. art. 1 van de wet op de private milities van 29 juli 1934).

 

 

Hoe werkt het ?

De bin-medewerkers zijn gesensibiliseerd om bij de minste onraad (verdachte gedragingen, personen, voertuigen of leurders) melding te maken van deze feiten via het gratis nummer 101.

Wanneer 101 het bericht als ernstig beschouwt en er genoeg concrete gegevens aanwezig zijn, zal de 101 dit bericht op een professionele manier terugkoppelen aan alle bewoners die aangesloten zijn bij het BIN. Een ingesproken bericht aangaande de feiten zal automatisch en tegelijkertijd verstuurd worden naar elk telefoonnummer dat aangesloten is bij het BIN. Zo zullen alle leden van een BIN binnen de minuut het ingesproken bericht kunnen beluisteren via hun gewoon telefoontoestel. Een stem zegt dat er een boodschap is die tweemaal achter elkaar zal herhaald worden (kan nuttig zijn als bvb. een kind eerst de telefoon opneemt). Indien de bewoner niet thuis is, zal het bericht na 10 minuten herhaald worden. Ook deze handeling gebeurt volautomatisch door de centrale.  Indien op het toestel een antwoordapparaat is aangesloten wordt de boodschap hierop geregistreerd en niet verder herhaald. Door gebruik te maken van de ‘comfortdiensten’ van Belgacom kan, wanneer men niet thuis is, de boodschap doorgestuurd worden naar de GSM van de betrokkene. Deze manier van werken wordt echter niet gestimuleerd.  Niet alleen heeft het geen zin wanneer men toch niet thuis is, maar ook de kosten van het gesprek zijn voor de opgebelde en wanneer men in het buitenland vertoeft kunnen die hoog oplopen.

In ieder geval wordt de ganse buurt in een mum van tijd gealarmeerd. Er wordt dan aan de buurt gevraagd om alert te zijn, op de uitkijk te staan (niet buiten rondlopen!) en nieuwe feiten onmiddellijk terug door te geven aan de 101. De politie verbindt zich ertoe om aan iedere melder het resultaat van zijn onderzoek mede te delen binnen een redelijke termijn. Dit kan ofwel gebeuren via de 101, de interventieploeg van dienst of uw wijkagent.

 

Wat kost het ?

Het hele BIN-gebeuren is gratis voor alle buurtbewoners. De coördinator en het team van straatverantwoordelijken zijn vrijwilligers. Het abonnement (het gaat om een apart telefoonnummer) en de gemaakte gesprekken worden gedragen door de respectievelijke gemeentebesturen. Ook andere kosten zoals het uitgeven van een plaatselijk infokrantje of het plaatsen van  binborden langs de weg zijn ten laste van de gemeente.

Link :

http://www.besafe.be

 

(-top-)

 

Diefstal GSM

Hoe diefstal voorkomen ?
 • Draag uw GSM niet zichtbaar aan uw broeksriem.
 • Telefoneer zo weinig mogelijk op straat.
 • Zeg aan niemand uw PIN/PUK of IMEI-nummer.
 • Als u op straat telefoneert, hou dan uw GSM aan de kant van de huizen.
 • Noteer uw IMEI-nummer, telefoonnummer, kleur en merk van uw GSM en hou die bij op een veilige plaats.
 • Doe bij diefstal altijd aangifte.
Wat is uw IMEI-nummer ?

Het IMEI-nummer is een soort serienummer van uw GSM.  Het nummer is meestal terug te vinden onder de batterij, op de doos van uw GSM of op uw factuur. Is uw IMEI-nummer niet meer terug te vinden, dan kan de toetsencombinatie *#06# ingedrukt worden. Uw IMEI-nummer verschijnt dan op het scherm van uw toestel.

GSM

Wat te doen bij diefstal van uw GSM ?
 1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
 2. Vraag uw provider om uw SIM kaart te blokkeren.
 3. Vraag uw provider uw GSM toestel te blokkeren.
Hoe uw SIM kaart blokkeren ?

Telefoneer naar uw provider en vraag om uw SIM kaart te blokkeren.

Proximus: 6000 als u belt met een andere Proximus GSM - 078 05 6000 als u belt met een vast toestel.

Mobistar: 5000 als u belt met een andere Mobistar GSM - 0495 95 95 00 als u belt met een vast toestel.

Base: 1999 als u belt met een andere Base GSM - 0486 19 19 99 als u belt met een vast toestel.

Hoe uw GSM-toestel blokkeren ?

Telefoneer naar uw provider en laat uw toestel blokkeren :

 • Proximus : 0475 19 99 99
 • Mobistar : 0495 19 99 99
 • Base : 0485 19 99 99

 

(-top-)

 

MEGA project

Omdat jongeren steeds op vroegere leeftijd in contact komen met drugs werd binnen de politiezone gestart met het MEGA - project. M.E.G.A. staat voor 'Mijn Eigen Goede Antwoord'.

De afkorting wordt gebruikt voor de drie landstalen (Mein Eigen Guthes Antword, Mon Engagement pour Garantir l'Avenir). Het doel van het project is door training kinderen leren assertief NEEN te zeggen. Men wil de assertiviteit verhogen en kinderen leren omgaan met stress en verschillende vormen van drugs. Tevens wil men drempelverlagend naar de politiediensten toe werken.

De kinderen van het zesde leerjaar (12 jarigen) wil men weerbaarder maken ten aanzien van risicogedrag in het algemeen en het gebruik van genotsmiddelen in het bijzonder. De klemtoon van het project ligt dan ook op het aanleren van sociale vaardigheden.

Het project MEGA werd opgestart bij het begin van het schooljaar 2003-2004 in de politiezone Zuiderkempen. In de gemeenten Herselt - Hulshout en Westerlo zijn er 17 basisscholen, verspreid over 19 locaties. Tijdens dit schooljaar stapten 15 scholen in het project en bereikten we 407 leerlingen. Bij het einde van het schooljaar werd een bevraging uitgevoerd bij de scholen waaruit bleek dat deze zeer tevreden waren over zowel het project als de samenwerking met de politie Zuiderkempen.

Het project was een dusdanig succes dat tijdens het schooljaar 2004-2005 al de reeds bestaande partnerships behouden bleven en dat er een 16° directie in het project stapte. Alzo bereikten we 16 van de 17 basisscholen in onze zone met een totaal van 470 leerlingen.

De politiezone Zuiderkempen werkt tijdens het schooljaar 2004-2005 in dit project met volgende partners :

HULSHOUT --3 scholen (4 locaties) - 3 partnerships--

 • Gemeentelijke basisschool Hulshout, Grote Baan 332
 • Gemeentelijke basisschool Hulshout, Strepestraat 21
 • Gesubsidiëerde vrije basisschool Houtvenne, Langestraat 11
 • V.B.S. De schatkist Westmeerbeek, Mgr, Raeymaekersstraat 13

HERSELT --5 scholen (6 locaties) - 5 partnerschips--

 • Gesubsidiëerde vrije basisschool Herselt, Hoge Dreef 7
 • Gesubsidiëerde vrije basisschool Varenwinkel
 • Vrije basisschool Ramsel, Schoolstraat 26
 • Vrije basisschool Ter Veste, Herselt, Maria Gorettistraat 4
 • Basisschool gemeenschapsonderwijs 'De letterboom' Herselt, Kerkstraat 10
 • Gesubsidiëerde vrije basisschool 'De graankorrel' Herselt, Blaubergsestwg 172

WESTERLO --9 scholen - 8 partnerships

 • GVLS voor buitengewoon onderwijs Tongelsbos Westerlo, Bosstraat 2
 • GBS Heultje, Schoolstraat 1
 • Basisschool Het Lo Oevel, Gemeentestraat 9
 • GVBS De springplank Zoerle Parwijs, Jaak Lemmenslaan 12
 • Basisschool Oosterwijk, E, Stalmanslaan 2
 • Bezige bijtjes Voortkapel, Stijn Streuvelstraat 11
 • Gesubsidiëerde vrije basisschool 'Het rietje' Westerlo, Boerenkrijglaan 27
 • Basisschool De Beeltjens, de Merodedreef 116

Het MEGA - project omvat de volgende 10 sessies :

 1. voorstelling - veiligheidsoefeningen - hulpdiensten contacteren - rechten en plichten van kinderen
 2. gebruik en misbruik van genotsmiddelen, gevolgen (zowel illegale als legale bv. alcohol - gokken - misbruik van medicatie)
 3. vormen van druk waaraan men kan blootstaan
 4. werken aan je eigen persoontje
 5. assertiviteit, een antwoordstijl
 6. stress, hoe ga ik ermee om
 7. oplossen van misverstanden
 8. invloed van de media
 9. nemen van risico's
 10. alternatieven

Sessie 1-2-10 worden gegeven door de politieambtenaar, sessie 6 door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en de andere sessies worden gegeven door de leerkracht.
Tijdens sessie 2 wordt geen produktinformatie gegeven, worden geen produkten getoond, wordt er geen werkelijke voorstelling gegeven, worden geen afbeeldingen, geen videobeelden, noch een gebruiksaanwijzing gegeven.

Het resultaat van deze sessie komt uit de groep en door de politieambtenaar wordt gestuurd naar legale genotsmiddelen zoals tabak, geneesmiddelen,
gokken, ...

MEGA is een aanloop naar het drugpreventieproject leefsleutels dat aan bod komt in het eerste en tweede jaar van het secundair onderwijs. Het project werd geëvalueerd door de KUL, centrum voor ergonomie en gezondheidspsychologie. Hieruit bleek dat MEGA een goed uitgebouwd, volledig en uitstekend verzorgd preventiepakket is. Bovendien sluit MEGA aan bij de eindtermen die zijn opgelegd door het ministerie van onderwijs.

De politiezone Zuiderkempen neemt de kosten voor dit project voor zijn rekening.

Voor meer informatie kan u terecht bij hoofdinspecteur Wim Alaerts, projectcoördinator (014 / 53 82 30).


(-top-)

 

 

 

Safe Internet Banking

FebelFin, de Belgische federatie van de financiële sector, heeft een website ontwikkeld waarop tal van tips staan over veilig internetbankieren.  Op die site staat info over shouldersurfing, internetbankieren en ook over wat doen als het toch misloopt?
Deze site is bereikbaar via : www.safeinternetbanking.be

 

 

(-top-)

 

Gids veilig facebook voor iedereen

De bevolking is steeds meer actief op het vlak van sociale media. Het komt erop aan de controle te behouden op de persoonlijke info die via het net wordt verspreid. Bijgaand vindt u een gids over de voorzorgen die men moet nemen om facebook veilig te gebruiken en op die manier onaangename verrassingen te voorkomen. De gids is alleen in Nederland beschikbaar maar is uiterst gebruiksvriendelijk en ‘begrijpbaar’ .  Download de pdf.  

(-top-)

 

 Registreer uw waardevolle voorwerpen

Na een inbraak blijkt vaak dat het slachtoffer geen goede beschrijving kan geven van de gestolen goederen of - erger nog - dat men zelfs niet met zekerheid kan zeggen wat er precies gestolen is.Daardoor is het voor de politie heel moeilijk en soms zelfs onmogelijk om gestolen goederen op te sporen. Het gevolg daarvan is dat ongeveer 90 % van de goederen die na een arrestatie in beslag zijn genomen, niet aan de rechtmatige eigenaar kan worden terugbezorgd. Veel slachtoffers van een diefstal kunnen ook niet bewijzen dat een teruggevonden voorwerp van hen is. Weet dus wat u in huis heeft!

Hoe merken en registreren?

Voor de meeste voorwerpen is het eenvoudig: u noteert merk en serienummer. Noteer dit ook op de factuur van aankoop! Voor uw gsm is het IMEI-nummer (serienummer)  belangrijk. Dat kan u achterhalen door *#06# in te drukken (staat ook op de doos vermeld bij aankoop). Voor voorwerpen die niet gemerkt zijn, zoals antiek, kunst en juwelen, is een duidelijke foto en een goede omschrijving de beste registratie. Leg een meetlat naast het voorwerp zodat de grootte kan bepaald worden. Een handleiding en registratieformulier kan u hier downloaden.

Vergeet ook uw fiets niet te laten merken door een label. In de politiezone Zuiderkempen zijn de containerparken (of technische diensten) van de gemeenten verantwoordelijk voor deze gratis dienstverlening.

Herselt Gemeentelijke werkplaats, Vest 1 te Herselt (014/53 90 50). Iedere 1° woensdag van de maand van 8u tot 15u.

Hulshout Gemeentelijk containerpark, Industriepark 76 te Hulshout (015/25 36 44). Maandag t.e.m. donderdag van 7.30u tot 12u en van 12.30u tot 16.30u.

Westerlo Technisch centrum, Oevelse dreef 33 te Westerlo (Tongerlo) – 014/54 33 25. Iedere werkdag van 8u tot 12u en 14u tot 16u. Vrijdagnamiddag is het Technisch centrum gesloten.

 

 (-top-)