De politieraad zal samenkomen op 21 februari 2018 om 20:00 uur in het Veiligheidscentrum De Marly, de Merodedreef 15, 2260 Westerlo.

Openbare zitting

  1. Goedkeuring verslag vergadering van 13 december 2017.
  2. Berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad.
  3. Kennisgeving goedkeuring politiebegroting 2018 door het Federaal Toezicht.
  4. Logistiek. Aankoop van twee dienstvoertuigen. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van gunning.
  5. Vacantverklaring van drie functies lid van de interventiedienst in de graad van inspecteur.
  6. Wijziging samenstelling selectiecommissie zoals goedgekeurd door de politieraad van 24 februari 2016 betreffende de vacantverklaring van één functie interventiecoördinator in de graad van commissaris.

Geheime zitting

     7. Personeel. Benoeming van één diensthoofd Beleidsondersteuning in het niveau A.

Openbare zitting

      8. Kennisgeving advies van de korpschef betreffende de vacantverklaring bij hoogdringendheid van één functie
         diensthoofd HRM, consulent in het administratief en logistiek kader (BU/000070/2018).
      9. Vacantverklaring bij hoogdringendheid van één functie diensthoofd HRM in het administratief en logistiek kader.