Ondertussen hebben we de schoolvakantie achter ons gelaten en begeven er zich dagelijks schoolkinderen op onze wegen. Zoals u reeds in een vorig artikel kon lezen zullen onze politiemensen extra aanwezig zijn om de start van het nieuwe schooljaar veilig en vlot te laten verlopen.

De aanpak van overdreven snelheid is één van de topprioriteiten binnen onze politiezone. We stellen vast dat nog heel wat mensen zich laten verleiden om zich niet te houden aan de maximale toegelaten snelheid op de wegen. Nochtans werden deze snelheidsbeperkingen ingevoerd door de wegbeheerders (gemeentebesturen of het Vlaamse Gewest) om de verkeersveiligheid te bevorderen of de hinder te beperken.

De lokale politie Zuiderkempen werd om verscherpt toezicht gevraagd in de gemeente Herselt op de omleidingswegen. We brengen u ons vorig artikel in herinnering waarin we meedeelden dat het bestuur van de gemeente Herselt recent de maximaal toegelaten snelheid in de Madestraat – Hoevenstraat en Begijnendijksesteenweg naar 50 Km / uur verlaagde. Meer hierover kan u terug vinden in het informatieblad van de gemeente Herselt van de maand augustus.

Ondanks onze waarschuwingen blijkt uit onze resultaten dat nog heel wat bestuurders zich niet houden aan deze maximum snelheid. Gelukkig vielen er geen gewonden.

Resultaten:

Begijnendijksesteenweg            180 (29%) overtreders op 626 passanten
Madestraat                                 8  (10%) overtreders op 82 passanten
Hoevenstraat                              89 (34%) overtreders op 263 passanten
Wolfsdonksesteenweg               12 (6%) overtreders op 200 passanten

Heel wat van deze overtreders mogen zich aan een gepeperde rekening verwachten. Voortaan kan u uw verkeersboete online betalen. Op de website https://verkeersboeten.be kan u uw dossier raadplegen en betalingen verrichten op basis van de referentie van uw proces-verbaal en de datum van de feiten.

We raden aan dit zo snel mogelijk te doen want uw boete wordt duurder naarmate u langer wacht met betaling. Als u vragen hebt, kan u contact opnemen met het callcenter of de FAQ-rubriek raadplegen op de website.