De Politiezone Zuiderkempen houdt gedurende de maand september haar jaarlijkse actie "Veilig schoolbegin".

Door een verhoogde aanwezigheid en toezicht in de schoolbuurten en op de schoolroutes wil de politie de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen. De wijkagenten zullen dagelijks aan hun school staan, hierbij ondersteund door de leden van het interventieteam.

In de nabijheid van de scholen zullen snelheidsinformatieborden hangen en snelheidscontroles worden op de schoolroutes uitgevoerd. De bedoeling is alle weggebruikers te sensibiliseren voor een veiliger verkeer waarbij iedereen respect heeft voor iedereen.

Alleen naar school: vanaf welke leeftijd is dat veilig?
Kinderen zijn de meest kwetsbare weggebruikers. De redenen zijn genoegzaam gekend: ze zijn soms verstrooid, reageren vaak impulsief en onvoorspelbaar voor automobilisten en door hun kleine gestalte worden ze niet altijd op tijd opgemerkt. Voor u uw kind alleen op de openbare weg laat gaan, zijn er bovendien nog andere risicofactoren waarmee u rekening moet houden.

Kinderen onder de 8 jaar kunnen zich niet in alle veiligheid alleen verplaatsen

Deskundigen zijn van mening dat kinderen jonger dan 8 jaar niet in staat zijn om alle risico’s van het verkeer te begrijpen en juist in te schatten.

• Kinderen van deze leeftijd besteden slechts aandacht aan één ding tegelijk. Ze zullen bijvoorbeeld impulsief de straat oversteken om een bal terug te gaan halen, zonder rekening te houden met aankomende voertuigen.

• Als jonge kinderen een auto zien afkomen, dan denken ze dat bestuurder van die auto hen ook gezien heeft.

• Zij zijn niet in staat om snel de afstand tot en en de bewegingen van voertuigen juist in te schatten.

• Wat zich voor hen afspeelt krijgt alle aandacht, maar wat er daarnaast gebeurt krijgt zien ze niet.

• Ze kunnen moeilijker dan een volwassene geluiden identificeren en lokaliseren.

Stapsgewijs leren

Volgens het Zwitsers bureau ter voorkoming van ongevallen worden kinderen zich pas vanaf 8 jaar bewust van de gevaren rondom hen en zijn ze pas vanaf ongeveer 11 jaar in staat om de gevaren in het verkeer juist in te schatten.

Ouders maken hun kind dan ook best zo snel mogelijk – vanaf de leeftijd van 3 jaar – bewust van de gevaren in het verkeer. Dit leerproces moet stapsgewijs verlopen: iedere keer als zij met hun kind op straat komen, kunnen ze er aandacht aan besteden. Natuurlijk moeten ze er ook voor zorgen steeds zelf het goede voorbeeld te geven. Zo kunnen ouders nagaan in hoeverre hun kind de risico’s waarneemt en er juist op reageert.


Tips voor een veilig parcours :
• Neem de veiligste, niet de kortste weg;
• Maak dat het kind en de begeleider goed zichtbaar zijn door het dragen van een fluovestje;
• Loop als volwassene aan de straatkant en laat het kind aan de kant van de huizen lopen;
• Als u samen fietst, rijdt u in het begin best naast uw kind tenzij u niet anders kunt om een tegenligger te kruisen. Heeft het kind wat meer ervaring, rij er dan achter;
• Als fietser draag je best een fietshelm;
• Probeer aan fietspooling te doen. Fiets in groepjes langs een goed afgesproken traject en onder begeleiding van een volwassene;
• Leer uw kind om correct gebruik te maken van fiets- en voetpaden en de rijbaan over te steken op oversteekplaatsen als deze aanwezig zijn;
• Roep nooit op uw kind wanneer het aan de andere kant van de straat staat;
• Automobilisten respecteer de toegelaten snelheid en pas uw snelheid aan, zo kan u nog reageren op het onvoorspelbare gedrag van de kinderen;
• In de auto doet iedereen de gordel om, ook al gaat het maar om een korte rit;
• Kinderen kleiner dan 1,35m moeten vervoerd worden in een kinderbeveiligingssysteem, vanaf 1,35m moeten ze meerijden in een kinderbeveiligingssysteem of de gordel dragen;
• Stilstaan of parkeren doe je niet op voetpaden, noch op fietspaden , noch op oversteekplaatsen. Ook niet om gewoon even uw kind te laten uitstappen.
• Geef als volwassene steeds het goede voorbeeld !

Deze en andere tips staan in de brochures "Veilig naar school. Tips voor ouders." en “Kinderen in de auto ? Klik ze vast !” / "Kinderen klikvast in de auto" van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV)