Een jaarverslag is een perfecte leidraad om een overzicht te geven van de activiteiten van de lokale politie. Een jaarverslag vormt een rapportage-instrument dat een antwoord biedt op de pijlers van community policing : het afleggen van rekenschap op een transparante wijze, aangeven op welke wijze probleemoplossend wordt gedacht en gehandeld, aangeven op welke wijze de bekwame betrokkenheid wordt bevorderd en de externe oriëntering vorm krijgt, ... het zijn allemaal elementen die als een rode draad door dit jaarverslag lopen.

Het jaarverslag is eveneens een opvolgingsinstrument voor de uitvoering van het zonale veiligheidsplan en kadert op deze wijze in de beleidscyclus.

De jaarverslagen kunnen hier gedownload worden ...