Eén op de drie reed te snel in de Jaak Lemmenslaan.

 

Politie Zuiderkempen voert in het kader van haar project “Veilig schoolbegin” snelheidscontroles uit op de schoolroutes en dit bij begin en einde van de scholen.

Tijdens één van die acties werden in de Jaak Lemmenslaan in Zoerle-Parwijs op 1 uur tijd 381 voertuigen gecontroleerd. Eén op de drie reed sneller dan de maximum toegelaten snelheid van 50km/uur. Twee van hen reden respectievelijk 95 en 87 km/uur, zij zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden waar hen een fikse boete en een rijverbod wacht.

De Gemeentelijke Administratieve Sancties, ook wel GAS genoemd, zijn dikwijls het onderwerp van heel wat ongenuanceerde en vaak onterechte kritieken. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten geeft een ietwat genuanceerdere kijk op deze manier om overlast aan te pakken. U kan er meer over lezen op de website van de VVSG via deze link. In het maandblad Lokaal werd er een special aan de GAS gespendeerd. Klik hier om dit artikel te raadplegen.

4% van de bestuurders had te veel gedronken en 12 % reed te snel.

De politie Zuiderkempen controleerde van zaterdag op zondag in Herselt, Hulshout en Westerlo tijdens een WODCA-controle 185 bestuurders op het gebruik van alcohol en drugs. Zeven personen (4%) hadden teveel gedronken. Hiervan dienden twee personen hun rijbewijs in te leveren voor drie uur. Drie andere personen waren hun rijbewijs voor zes uur kwijt. Van een 27-jarige bestuurder die 1,13mg/l blies (wat overeenkomt met 2,6 promille in het bloed) en een 33-jarige bestuurder die 0,91 blies (wat overeenkomt met 2,1 promille in het bloed) werden de rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Daarnaast werden 548 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Zesenzestig (12%) van hen reden te snel. De topsnelheid werd bereikt door een bestuurder die 122km/uur reed op de Aarschotsesteenweg daar waar 70km/uur toegelaten is. Hij zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden waar hem een fikse boete en een rijverbod wacht.

 

De Politiezone Zuiderkempen houdt gedurende de maand september haar jaarlijkse actie “Veilig schoolbegin”. Door een verhoogde aanwezigheid en toezicht in de schoolbuurten en op de schoolroutes wil de politie de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen. De wijkagenten zullen dagelijks aan hun school staan, hierbij ondersteund door de leden van het interventieteam.


In de nabijheid van de scholen zullen snelheidsinformatieborden hangen en snelheidscontroles worden op de schoolroutes uitgevoerd. De bedoeling is alle weggebruikers te sensibiliseren voor een veiliger verkeer waarbij iedereen respect heeft voor iedereen.

  

Lees meer →

Van maandag 15 september 2014 tot begin oktober voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan het wegdek op verscheidene plaatsen in Herselt en omgeving. Er wordt gewerkt op de lange gewestweg N212 en op de rotonde van het kruispunt van de Herentalsesteenweg (N152) en de Provinciebaan (N15), de rotonde “Snepkens”. Fietsers en voetgangers hebben altijd een doorgang bij de werf, maar voor het doorgaande autoverkeer gelden er tijdelijke omleidingen.

Lees meer →