De politieraad zal samenkomen op 24 februari 2016 om 20:00 uur in het veiligheidscentrum De Marly, De Merodedreef 15, 2260 Westerlo.

Lees meer →

 

Na een inbraak blijkt vaak dat het slachtoffer geen goede beschrijving kan geven van de gestolen goederen of – erger nog – dat men zelfs niet met zekerheid kan zeggen wat er precies gestolen is. Daardoor is het voor de politie heel moeilijk en soms zelfs onmogelijk om gestolen goederen op te sporen. Het gevolg daarvan is dat ongeveer 90 % van de goederen die na een arrestatie in beslag zijn genomen, niet aan de rechtmatige eigenaar kan worden terugbezorgd. Veel slachtoffers van een diefstal kunnen ook niet bewijzen dat een teruggevonden voorwerp van hen is. Weet dus wat u in huis heeft!

Lees meer →

In haar strijd tegen het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel zet de lokale politie extra in op snelheidshandhaving. Naast de inzet van snelheidsinformatieborden en een aangepaste infrastructuur dienen zowel mobiele als vaste controles mensen aan te zetten hun snelheid te matigen.

Lees meer →

Dat de lokale politie Zuiderkempen alert blijft in haar strijd tegen diefstallen werd vannacht omstreeks 0:40 uur nog maar eens bewezen toen Stefan, de wijkagent van Hulshout-centrum tussenbeide kwam buiten zijn diensturen.

Lees meer →

Op dinsdag 05/01/2016 controleerden ploegen van de lokale politie Zuiderkempen om 19:00 uur een verdacht voertuig te OEVEL in de Blauwvoetstraat.

Lees meer →