Op 13/08/2018 werd het politiebesluit, uitgevaardigd door de Gouverneur van de Provincie Antwerpen, inzake waterbesparende maatregelen en captatieverbod onbevaarbare waterlopen van kracht in de provincie Antwerpen, gewijzigd. Het nieuwe besluit kan u hier raadplegen en is onmiddellijk van kracht.

Lees meer →

Snel geld verdienen?....als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook.

Wist je dat cryptomunten vaak misbruikt worden door oplichters?
Cryptomunten zijn dé hype van het jaar. Maar wat zijn dat nu eigenlijk, cryptomunten?
Cryptomunten zijn virtuele munten, denk maar aan de bitcoin bijvoorbeeld. Ze hebben geen wettelijke betaalkracht, maar worden wel vaak online aangeboden. Ook door oplichters. Ze beloven grote winsten, maar lokken je in de val en gaan met je centen lopen. En vaak lijken ze zó betrouwbaar, dat dat niet eens zo moeilijk is.
Wees dus extra voorzichtig bij online betalen met cryptomunten, bij beleggingen in sportweddenschappen met cryptomunten en bij platformen voor beleggingen in cryptomunten.

Lees meer →

U kan het recente politiebesluit d.d. 26 juli 2018, uitgevaardigd door gouverneur Mevr. C. Berx, inzake waterbesparende maatregelen en captatieverbod onbevaarbare waterlopen van kracht in de provincie Antwerpen, raadplegen via deze link politiebesluit. Dit nieuwe besluit vervangt het besluit van 24 juli 2018 en is onmiddellijk van kracht. 

De politieraad zal samenkomen op 20 juni 2018 om 20:00 uur in het Veiligheidscentrum De Marly, De Merodedreef 15, 2260 Westerlo

Lees meer →

Waarom een nieuw aangiftesysteem
Tot 25 mei moesten de bewakingscamera's aangegeven worden op het elektronisch loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Door nieuwe regels die zijn voorzien door de Europese verordening inzake gegevensbescherming (de "GDPR"), die van toepassing is vanaf 25 mei, ontvangt deze commissie geen aangiftes meer. Daarom werd ook in de camerawet de aangifteverplichting bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgeheven.
Om operationele redenen blijft het echter nuttig voor de politiediensten om te weten waar er bewakingscamera's worden geplaatst. Daarom wordt deze aangifte behouden in de camerawet.
Er werd dus een nieuw aangiftesysteem (www.aangiftecamera.be) ontwikkeld waarbij alle verantwoordelijken voor de verwerking van camerabeelden de mogelijkheid hebben te voldoen aan deze verplichting.

Lees meer →