Prioriteit lokale verkeersproblemen en verkeersonveiligheid

Wat is onze doelstelling?

Door middel van preventie, ontrading, regulerend optreden, repressie waar nodig en nazorg, een fundamentele bijdrage leveren tot een betere verkeersveiligheid en verkeersvlotheid.

Om het aantal verkeersongevallen verder te laten dalen en om het lichamelijke letsel verder te reduceren, moet de snelheid omlaag en moeten alcohol en drugs in het verkeer verder krachtdadig bestreden worden.

Wat doet de politie eraan?

Om verkeersongevallen te voorkomen, lopen er meerdere preventieve deelprojecten zoals verkeerseducatie aan de laatste jaarsstudenten van het middelbaar onderwijs, verkeerseducatie in het lager onderwijs, preventieve fietscontroles, verkeersvormingsklassen aan minderjarige verkeersovertreders, e.d.

De meeste mensuren worden evenwel ingezet voor allerlei controles, zoals snelheidscontroles met bemande en onbemande snelheidscamera's, alcoholcontroles, controles inzake drugs in verkeer, controle op de snelheid van bromfietsen, controles op het gebruik van de fietsverlichting door scholieren in de winter, controles op het respecteren van de verkeerslichten door scholieren aan gevaarlijke kruispunten en controles op allerlei ander verkeersonveilig gedrag. Voor tal van verkeersinbreuken voorziet de wet zware boetes (onmiddellijke inningen). Deze boetes worden uitgeschreven door de politie.

De politie gaat ook in op vragen van buurtcomités, wijkverenigingen e.d. om snelheids- en andere verkeerscontroles te doen in hun buurt, wijk of straat.

Daarnaast regelt de politie het verkeer op meerdere plaatsen tijdens de schoolspits en wordt er toezicht gehouden in de buurt van de scholen tijdens deze uren. De politie begeleidt ook fietsuitstappen van de scholen.

Verder doet de politie de vaststellingen bij verkeersongevallen en het verder onderzoek naar de aansprakelijkheid. In geval van vluchtmisdrijf spoort de politie de dader op.

Kortom, de politie onderneemt tal van acties om het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel te doen dalen.

Wat is de evolutie van het fenomeen sinds de politiehervorming van 01/01/2002 (2001 = referentiejaar)?

Onderstaande cijfers bevatten de verkeersongevallen met lichamelijk letsel of doden.

maand 2001 2016 2017 2018
Jan 73 30 29 19
Feb 54 28 35 26
Mrt 73 29 29 29
Apr 72 26 28 36
Mei 74 36 39 31
Jun 74 46 38 34
Jul 73 28 18 27
Aug 80 38 21 26
Sept 60 38 36 29
Okt 74 38 40 35
Nov 57 30 33 33
Dec 74 24 24 27
Totaal 838 391 370 352
Gemeente 2001 2016 2017 2018
BH 10 1 3 2
BE 80 37 35 41
KA 105 29 42 46
LI 92 39 45 34
OT 81 37 30 30
TU 431 223 187 181
VO 39 25 28 18
Totaal 838 391 370 352