Politie Regio Turnhout stelt veiligheidscijfers 2017 voor

Diefstallen

Het aantal woninginbraken en het aantal diefstallen uit woningen (waarbij er dus geen braak wordt gepleegd, maar waar de deur van de woning bijvoorbeeld niet slotvast is) is in onze politiezone in 2017 gedaald tot 566, tegenover 717 het jaar voordien. Het aantal inbraken in bedrijven en handelspanden is dan weer wel gestegen, van 117 in 2016 naar 134 in 2017.

Drugs

In 2017 stelde de Politie Regio Turnhout in de hele politiezone 494 processen-verbaal op voor het dealen van drugs. Het jaar voordien waren er dat nog 579. Vooral tijdens de zomermaanden piekt het aantal vaststellingen, omdat er dan op heel wat evenementen en festivals extra politiecontroles plaatsvinden en de kans om betrapt te worden dan ook groter is.

Verkeer

Bij verkeersongevallen in onze politiezone vielen er het afgelopen jaar helaas 13 dodelijke slachtoffers. Ondanks dat hoge cijfer, is het totale aantal verkeersongevallen met gewonde of dodelijke slachtoffers in de hele politiezone wel gedaald, van 391 in 2016 naar 370 in 2017. De sterkste dalingen werden opgetekend in Turnhout en Oud-Turnhout.

Door de verdere uitbouw van het netwerk met trajectcontrolesystemen en het blijven inzetten op dagelijkse snelheidscontroles met onze zogenaamde flitsauto's, hopen we de ongevallencijfers in de toekomst nog verder omlaag te krijgen.

Straatcriminaliteit

Het aantal feiten van straatcriminaliteit is het afgelopen jaar lichtjes gestegen, met 3,5 procent. In absolute cijfers werden er in de hele politiezone het voorbije jaar 1169 processen-verbaal opgesteld voor o.a. gauwdiefstallen, vandalisme en vechtpartijen. In Kasterlee en Oud-Turnhout was er een opvallende daling, in Vosselaar en Lille gingen de cijfers procentueel dan weer sterk de hoogte in.

Seksueel misbruik & geweld in gezinnen

Na een sterke stijging in 2016, is het aantal opgestelde processen-verbaal rond seksueel misbruik en geweld in gezinnen in 2017 opnieuw gedaald. In de 7 gemeenten van onze politiezone werden het afgelopen jaar zo'n 14 procent minder dossiers opgesteld. De procentueel grootste dalers zijn daar Baarle-Hertog, Oud-Turnhout (waar het cijfer bijna halveerde) en Turnhout.

Leefmilieu

Extra controles leiden vaak ook tot hogere cijfers. Dat merken we ook bij de milieu-inbreuken, waar het aantal vaststellingen is gestegen van 170 in 2016 naar 302 in 2017. De dossiers hebben o.a. betrekking op inbreuken op de stedenbouw en ruimtelijke ordening, natuurbehoud, dierenbescherming en voedselveiligheid.

Illegale immigratie en mensenhandel

Het afgelopen jaar zijn er bijna 20 procent meer processen-verbaal opgesteld rond illegale immigratie en mensenhandel. In 2016 waren er dat 194, een jaar later tikt de teller af op 232. De meest opvallende stijging noteren we in Baarle-Hertog en Beerse, waar het aantal dossiers verdrievoudigde.

Fietsdiefstallen

Er werden in onze politiezone het afgelopen jaar iets minder fietsen gestolen dan het jaar voordien. In 2016 noteerden we nog 608 aangiftes, in 2017 daalde dat aantal tot 575. In Lille halveerde het aantal fietsdiefstallen bijna, in Turnhout was er een daling van ruim 9 procent. Uiteraard vertegenwoordigen deze cijfers de fietsdiefstallen die effectief bij de politie worden aangegeven, want het werkelijke cijfer zal wellicht wel een stuk hoger liggen.

Je kan de veiligheidscijfers per fenoneem en per gemeente nalezen, elders op deze website (http://www.lokalepolitie.be/5364/over-ons/evolutie-veiligheid).