Beste,

Welkom op de website van de politiezone Noorderkempen.

Met onze website trachten we je - aanvullend op het jaarverslag (tevens terug te vinden op de website), de gemeentelijke informatiebladen en eventuele krantenartikels - een medium aan te reiken waarlangs je onze politiezone en haar werking beter kan leren kennen. We hopen op regelmatige basis nieuwsberichten en andere aan de veiligheid gerelateerde informatie te kunnen doorspelen. We tonen via welke wegen je tot bij ons kan geraken met uw vragen, opmerkingen of desnoods klachten.

Onder de rubriek Beleid en Doelstellingen vindt u info over de bestuursorganen van de politiezone: de politieraad en het politiecollege, de zonale veiligheidsraad, ... U verneemt meer over het zonaal veiligheidsplan dat de strategische doelstellingen van de politiezone aangeeft voor een 4-jaarlijkse periode.

De rubriek Diensten loodst u in de domeinen waarbinnen de lokale politie Noorderkempen werkzaam is: als permanent oproepbare hulpdienst (interventie), in de verschillende wijkposten via de lokale wijkagenten, inzake verkeer via dagelijkse verkeersregeling, verkeerscontrole- of preventieve acties, met een recherchedienst voor lokale rechercheonderzoeken en met een dienst Jeugd & Gezin die ondersteunt inzake slachtofferbejegening of bij gezins- en jeugdproblemen.

Om ons te bereiken of klacht neer te leggen kan u terecht via SOS-noodnummers, Onthaal, Contacteer ons, Formulieren, Electronisch klacht neerleggen of Police on Web.

Belangrijk om weten behandelt enkele vaak voorkomende vragen of klachten.

Bij Nieuwsberichten of op de Home-page vind je allerlei actuele informatie. We hopen u ook tijdig te kunnen informeren op welke plaatsen wegenwerken aan de gang of gepland zijn.

Afwezigheidstoezicht kan je aanvragen door een formulier te downloaden en het ingevuld terug te bezorgen. Zie je iets verdachts of wil je een probleem van overlast of onveiligheid melden, aarzel dan niet ons meldingsformulier online in te vullen. Wij zullen het nodige doen.

Verder vindt u nog een aantal interessante of nuttige links.

Onze website is een aanzet om het contact met de bevolking nog meer uit te bouwen en onze dienstverlening te optimaliseren. We hopen dat het meer en meer een interactief medium wordt. Heb je opmerkingen of idee├źn, laat ze ons weten zodat burgers en politiemensen als partners kunnen zorgen voor een veilige samenleven.