Europees SOS-nummer: werkt via elk telefoontoestel en het is gratis. www.sos112.info

 

112 is een Europees noodnummer dat u in de 27 lidstaten van de Europese Unie kan gebruiken in geval van agressie, ongeval of in elke andere noodsituatie.
Ter herinnering, de 27 Staten van de Unie zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

 

 100   Ambulance / brandweer 
 101  Politie
 105  Rode Kruis Vlaanderen
 02/268.62.00  Brandwondencentrum
 070/245.245  Antigifcentrum
 078/15.15.15  Aidstelefoon Vlaanderen
 078/15.10.20  Drugslijn
 110 of http://www.childfocus.be  Child focus, Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen
 106 of http://www.tele-onthaal.be  Tele-onthaal
 102 of http://www.kjt.org  Kinder- en Jongerentelefoon
 0800/15.800  Vereniging voor Kankerbestrijding
 02/227.69.69  Vlaamse Liga tegen Kanker - Kom op tegen Kanker
 02/349.53.50  Rode Kruis Vlaanderen
 http://www.autisme-vl.be  Autisme Vlaanderen
 http://www.diabetes-vdv.be  Vlaamse Diabetes Vereniging
 http://www.zitstil.be  Centrum ZIT STIL vzw
 http://www.kinderenjongerentelefoon.be  Kinderen- en Jongerentelefoon Vlaanderen vzw
 078/150.151  Vlaamse Kankertelefoon
 http://www.hulporganisaties.be  Hulporganisaties
 02/649.95.55  Zelfmoordpreventie
 070/344.666.  VAB Reisbijstand
 02/479.18.18  Wachtdiensten van Artsen en Apotheken
 02/479.99.90  Wachtdiensten van Dierenartsen
 070/344.344.  Card Stop