phishing 2


Het gaat hierbij om phishing- en malware e-mails ogenschijnlijk uit naam van Intrum Justitia. Via deze e-mails proberen oplichters uw persoonsgegevens in handen te krijgen en/of schadelijke software op uw computer te installeren.

 

Wie een dergelijke email ontvangt doet er best aan de mail te negeren en zeker niet te klikken op de aanwezige linken. Bij verwijdering van deze mail, vragen wij u ook uitdrukkelijk om deze eveneens uit de prullenmand te verwijderen.


U kan ook steeds klacht neer leggen op het centraal meldpunt van de overheid :

          meldpunt.belgie.be

Je kan er melden dat je te maken hebt met valse mails, phishing, fraude met voorschotten,... of allerlei andere vormen van bedrog of schending van je rechten als consument. Je krijgt er algemeen advies over je probleem of een verwijzing naar een instantie die kan helpen.

 

 

Opgelet voor volgende frauduleuze praktijken en phishing !!


De politie roept op om deze mails :  

onmiddellijk te deleten en zeker niet tot betaling over te gaan !!!!

* Frauduleuze mail waarin staat dat er nog een boete dient betaald te worden voor een (niet bestaande) verkeersovertreding. De opstellers van de mail gebruiken het officiële politielogo, bestaande namen en telefoonnummers van een politiezone in kwestie.

Opvallend is dat meestal gevraagd wordt om een betaling uit te voeren via de ‘3V Payment Group’ en een ‘unieke 19-cijferige code’.

* Mails die van een bank of telecombedrijf afkomstig lijken en om vertrouwelijke informatie zoals bankrekeningnummers of creditcardgegevens vragen.

* Mails via bpost bank met volgende inhoud :

Alert-Uw Internet Bankieren op slot‏: Onlangs heeft onze gegevens blijkt dat uw bpost Bank rekening mogelijk gemaakt door een derde partij illegale binnenkomst. De veiligheid van uw account is onze primaire zorg, daarom besloten om toegang tot uw account tijdelijk te beperken. Om volledige toegang tot uw account moet u uw gegevens te herstellen om te bevestigen via de link: Klik hier: http://wasel7.com/fs/public_html/index.html . Zodra uw gegevens door ons zijn gecontroleerd en bevestigd, wordt er zo spoedig mogelijk contact  met u opgenomen door een van onze medewerkers om de  toegang tot uw account volledig te herstellen . Wij danken u voor uw medewerking’

* Telenet waarschuwt zijn klanten voor een phishingmail die de ronde doet. In het bericht wordt melding gemaakt van een openstaande factuur die dringend moet worden betaald, zoniet dreigt een boete. Het blijkt te gaan om een goed opgezette poging tot oplichting.

Inhoud mail : ‘De automatische domiciliëring van 27 November 2014 is mislukt. Wij hebben u per brief verzocht om de betaling onder factuurnummer 00A341CC922 alsnog te voldoen. Tot op heden hebben wij helaas nog geen betaling van u ontvangen.’ Die boodschap kregen verschillende klanten van Telenet de voorbije dagen in hun mailbox. In de mail wordt gevraagd om meteen 103 euro te betalen, zoniet dreigt daarbovenop nog een boete van 143 euro. 

 

Beveiligingsfirma

Sporadisch krijgen we meldingen over vertegenwoordigers van beveiligingsfirma's (Verisure) die onaangekondigd aanbellen en zich voorstellen als beveiligingsadviseur. Vaak zouden zij te pas en te onpas de termen "politie", "de gemeente" of "de provincie" in de mond nemen om de schijn te wekken dat zij samenwerken met de overheid en zo vertrouwen in te boezemen.  Deze personen verkopen bijvoorbeeld alarmsystemen of andere beveiligingssystemen. Veelal bieden zij een zeer goedkoop "basispakket" aan dat verkocht wordt in combinatie met een langlopend abonnement op een meldkamer en een onderhoudscontract. Hoewel de installatie zelf zeer goedkoop wordt aangeboden, moet men er rekening mee houden dat het abonnement en onderhoudscontract op termijn wél aardig wat geld kosten.  Deze beveiligingsadviseurs beschikken over de verplichte leurderskaart en  hun diensten zijn legitiem.
Het staat iedereen vrij al dan niet op dergelijk aanbod in te gaan.Weet echter dat overheidsdiensten op geen enkele wijze samenwerken met deze firma’s.Wij spreken ons niet uit over de kwaliteit van de aangeboden systemen en/of de dienstverlening. Wel stellen wij ons als overheid vragen bij de aangewende verkooptechnieken.

Via onderstaande link gaat u naar een informatiebrochure ivm de nieuwe regeling HFD-wapens

 

Nieuwe regeling HFD-wapens

 

 

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

 

De gemeentebesturen van Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas streven naar een goede verstandhouding met en tussen hun inwoners. Soms gebeuren er dingen die storend zijn voor omwonenden en als overlast worden ervaren. Het kan in deze gevallen nodig zijn om hier tegen op te treden. Met de politieverordening 'overlast', waarin Gemeentelijke Administratieve Sancties werden opgenomen, heeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om overtreders zelf te beboeten.

 

Lees meer →