Ook als burger kan je meewerken aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in je wijk of straat. Je kunt zelf een BIN oprichten of lid worden van een bestaande BIN in je buurt.

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de bevolking en de lokale politie in een deelgemeente of woonkern, dat bijdraagt tot de volgende doelstellingen:

 • Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel;
 • Het bevorderen van de sociale controle;
 • Het verspreiden van de preventiegedachte.

 • Wat is een BIN niet?

  Een groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren;

 • Het creëren van privileges voor BIN leden t.o.v. andere burgers.

 • Wat is een BIN wel?

  Het wederzijds uitwisselen van informatie tussen de politie en de BIN-leden.

 • Een middel om preventietips te verspreiden.
 • Een middel om snel en efficiënter meldingen over (potentiële) criminaliteit en pijnpunten te verspreiden.
 • Een stimulans tot het nemen van preventieve maatregelen.
 • Een aanzet tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid.
 • Een bijdrage tot regelmatig overleg tussen de BIN-leden en de politie.

 • Hoe verloopt de communicatie?

  Alle telefoonnummers van de leden van een BIN, woonachtig in dezelfde deelgemeente of woonkern, worden opgenomen in een "phonemaillijst". Men kan zowel een vast-als mobiel nummer ingeven.

  Indien één van de leden van een BIN een verdachte persoon, een verdacht voertuig of verdachte handelingen heeft opgemerkt in de buurt en dit doorbelt naar de politie, of wanneer de politie melding krijgt van een pas gebeurd misdrijf waarvan de daders mogelijk nog in de buurt rondhangen, kan de politie het BIN ‘activeren’.

  De politie beslist dus autonoom over het al dan niet ‘activeren’ van het BIN. Zo ja, geeft de politie een boodschap in, in de ‘mailbox’. De telefooncentrale gaat dan, van voor af aan, alle leden van het BIN dat ‘geactiveerd’ werd, opbellen en laat het bericht horen dat door de politie ingegeven werd. Nadat het BIN bericht is beluisterd door het BIN lid zal deze dienen te bevestigen dat het bericht ontvangen werd. Op die manier zijn alle leden van dat BIN snel op de hoogte en krijgen ze allemaal hetzelfde bericht.

  Verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid

  Van de leden van een BIN wordt een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid verwacht. Wanneer u verdachte personen, verdachte voertuigen of verdachte handelingen ziet, wordt er van u verwacht dat u onmiddellijk de 101 belt (gratis) of 03/3408800 ( centrale post Hoogstraten)

  Wat is een BIN-Z?

  Een BIN-Z, of buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers, werd speciaal in het leven geroepen voor uitbaters van winkels of horecazaken, dokters, apothekers …
  Het systeem is hetzelfde, alleen geven zij op die manier bijvoorbeeld signalementen van winkeldieven door, terwijl bij de gewone BIN’s de nadruk meer ligt op het voorkomen van woninginbraken.

  Wil je meer weten over de bestaande BIN’s en eventueel lid worden? Neem contact op met onze BIN-gemandateerde Van Cotthem Kelly.

   

   

  Met de nieuwe GDPR-wetgeving moeten burgers hun camera’s niet meer aanmelden bij de privacy-commissie, maar op onderstaande manier (zodat deze gegevens bij de politie terechtkomen).

  De Camerawet voorziet dat bewakingscamera’s aangegeven moeten worden bij de politiediensten.

  Deze aangifte moet elektronisch ingediend worden  via de volgende link: www.aangiftecamera.be.

  Sinds 25 mei 2018 dienen alle aangiften te gebeuren via dit e-loket. Voor de aangiften die reeds vóór deze datum werden gedaan, is een overgangsperiode van twee jaar voorzien (tot 25 mei 2020) om de gebruikers de tijd te geven de nodige stappen te ondernemen.

  Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men zich te identificeren door middel van zijn elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie.

  Meer uitleg en de gebruikshandleiding van dit nieuwe aangiftesysteem voor uw bewakingscamera's zijn beschikbaar op www.BeSafe.be.

  Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem? Contacteer de helpdesk "Camera" van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het volgende nummer: 02/739 42 80 of op het mailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

   

   

   

  Lijst met onbetrouwbare televerkopers op website FOD Economie

  Vier tips om een oplichter aan de telefoon te ontmaskeren

  1. Maakt de verkoper zich bekend? Een televerkoper is verplicht zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt, kenbaar te maken aan het begin van het gesprek. Hij moet ook duidelijk maken dat het telefoongesprek bedoeld is om iets te verkopen.

  2. Is het aanbod van de verkoper duidelijk? Geeft de verkoper weinig informatie over de eigenschappen, de prijs of de duur van de overeenkomst, vraag dan om meer details. Misleidende telefoontjes gaan meestal over gratis aanbiedingen, kortingsbonnen of proefpakketjes om een product eerst uit te testen.

  3. Staat de televerkoper op de lijst van ondernemingen die al gemeld zijn? Check of de naam van de onderneming die u opbelt op de lijst van ondernemingen staat waarover de FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument al meldingen ontvingen. Wees uiterst voorzichtig met aanbiedingen van de ondernemingen die op die lijst staan. Staat de onderneming niet op de lijst, dan betekent dat niet noodzakelijk dat het aanbod veilig is, want telefonische oplichters wisselen vaak van naam.

  4. Heeft u een schriftelijke bevestiging gekregen? Een televerkoper is verplicht om u een bevestiging te sturen, per e-mail of per post. Die bevestiging moet u alle informatie geven over het aanbod en over uw recht om van de aankoop af te zien. Stuur meteen een antwoord als u niet geïnteresseerd bent in het aanbod. Let op: de bevestigingsmail komt soms terecht in de map met ongewenste e-mails. Als u onlangs een televerkoper aan de lijn had, kan u de e-mails in deze map best in het oog houden.

  Kreeg u een verdacht telefoontje? Meld het dan aan de FOD Economie via

  meldpunt.belgie.be en bij het Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf dat u belde zich in een ander Europees land bevindt.

  Op de donderdag 5 juliomstreeks 12 uur - voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk.

  In 2018 is er nog een laatste test op 4 oktober. Op het einde van 2018 houdt het sirenenetwerk op te bestaan. Het sirenenetwerk wordt momenteel gefaseerd afgebouwd, in het bijzonder de zendinstallaties die de sirenes aansturen. Daardoor kunnen veel sirenes opgesteld in de seveso-risicozones niet langer meer geactiveerd worden.

  Naast deze sirenes zijn er andere mogelijkheden om de bevolking te alarmeren.

  Door in te schrijven op het systeem BE-Alert kan u gewaarschuwd worden door middel van een telefonische oproep, SMS, mail of sociale media ( meer informatie op

  www.BE-Alert.be)

  Op het ogenblik van de test zal elke sirene een alarmsignaal genereren. Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap "Proefsignaal".

  De resultaten van de test zullen in de loop van de dag meegedeeld worden op de website van het Crisiscentrum:

  www.crisiscentrum.be.

  Naar aanleiding van deze testen kan u steeds uw opmerkingen laten weten via het e-mailadres:

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Voor bijkomende informatie over deze geluidstesten kan u terecht op het gratis nummer 0800-94.113, dat beschikbaar zal zijn van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli 2018, van 9 tot 16 uur.

   

   

   

   

  Gebruikte bromfietsen, lichte vierwielers en speed-pedelecs nog steeds zonder inschrijving.

  U bezit een tweedehands  voertuig dat in België in gebruik werd genomen vóór 31  maart 2014 maar u heeft het nagelaten dat voertuig in te schrijven tijdens de regularisatieperiode die op 11 december 2017 werd beëindigd. Wat te doen? 

   

  Verzamel de goedkeuringsdocumenten van het voertuig.

  • Het origineel Europees (CoC) of Belgisch gelijkvormigheidsattest (of duplicaat) of een duidelijk leesbare kopie.
  • Of een attest van verlies/diefstal van het gelijkvormigheidsattest afgeleverd door de Politie voor zover de bromfiets er ooit één gehad heeft.
  • Of een attest afgeleverd door de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (zie http://www.bfov-fbva.be) voor een voertuig ouder dan 25 jaar, zonder documenten.

  Begeef u met uw document naar een bpost-kantoor. bpost zal de technische gegevens van uw voertuig  intoetsen en overmaken aan de DIV. 

  • Indien de overdracht van gegevens mislukt zou zijn, voeg dan het bewijs van verwerping door de informatica bij het formulier voor de aanvraag tot inschrijving dat u bij uw verzekeraar verkrijgt. Bezorg dat alles aan de DIV.
  • Indien alles in orde is : u zal van bpost een formulier voor de aanvraag tot inschrijving ontvangen dat u dient te vervolledigen, te ondertekenen en voor te leggen aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal dan de inschrijving verwezenlijken via de toepassing WebDIV en zal u een fiche bezorgen met daarop de korte inhoud van de inschrijving.

  De postbode bezorgt u daarna een kentekenplaat die u op uw voertuig bevestigt.(kostprijs : 42 euro). Bewaar zorgvuldig het kentekenbewijs (het kentekenbewijs bestaat uit twee delen : één luik voor te bewaren thuis en één om te bewaren in uw voertuig).

  Opgelet: de speed-pedelecs, bijzonder geval:

  De beslissing werd genomen om een bijkomend jaar toe te kennen voor de regularisatie van gebruikte speed-pedelecs.

  Gelieve nog enig geduld uit te oefenen tot de reglementering daaromtrent aangepast is. U zal worden ge-informeerd  over de te volgen werkwijze.

  Indien u niet beschikt over een Europese goedkeuring voor uw speed-pedelec, neemt u best de nodige stappen om een individuele goedkeuring te bekomen bij één van de Gewesten: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/voertuigen_en_onderdelen/regionale_homologatie_diensten

  Opgelet: een voertuig zonder goedkeuring mag niet in het verkeer worden gebracht.

  Team DIV

  Vorige123Volgende