Hieronder vindt u de nodige formulieren ivm aanvraag van vuurwapens.
Gelieve alle aanvragen naar onderstaand adres op te sturen:

 

FOD Binnenlandse Zaken
Federale diensten van de Gouverneur
Dienst wapens
Italiƫlei 4 bus 16
2000 ANTWERPEN 

 

Aanvraagformulier vergunning vuurwapens:

aanvraag vuurwapen

verklaring gezinsleden


Aanvraagformulier vuurwapens zonder munitie:

aanvraag vuurwapen zonder munitie

 

Model 9 overdracht vuurwapen jager of sportschutter:

http://195.95.2.80/5363/images/formulieren/model9.doc

 

Medisch attest:

formulier medisch attest

 

Lijst vragen en antwoorden theoretische proef:

http://195.95.2.80/5363/images/formulieren/theoretischeproef.pdf