Volgens het Politiereglement is het verboden voor de eigenaars van honden deze onbewaakt te laten rondzwerven op de openbare wegen, akkers, velden of om het even waar.
In de bebouwde kom, in parken, kerkhof en openbare plantsoenen moeten de honden aan de leiband gehouden worden.
 

 

Eigenaars en/of begeleiders van honden moeten ervoor zorgen dat de openbare wegen, openbaar domein, voet- en fietspaden, wandelwegen en privaat domein niet bevuild wordt door hun uitwerpselen. Op al deze plaatsen moeten de eigenaars of begeleiders steeds in bezit zijn van een aangepast zakje, bedoeld voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun honden.

 

Enkel in het door de gemeente voorziene hondentoilet kan uw hond zijn behoefte doen zonder dat u dit moet opruimen.

 

Het zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen moet op het eerste verzoek van de politie vertoond worden.

 

De eigenaars en/of begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van hun honden onmiddellijk te verwijderen. (niet onderweg elders weggooien!!!)

 

Het niet naleven van deze verplichtingen wordt bestraft met politiestraffen.

 

De Politie Noorderkempen zal in de toekomst controle verrichten.

 

Conclusie: Draag zorg voor uw hond, geniet van de wandeltochten met uw hond maar neem er de minder aangename werkjes bij. Bezorg uw buren geen overlast. Opgeruimd staat netjes.

 

 

Ingevolge nieuwe ministeriëele richtlijnen kan er bij de politiediensten enkel door de titularis van het voertuig een aangifte verricht worden van verlies of diefstal van een inschrijvingsbewijs.

 

Let daarom op dat u bij de aankoop van een tweedehands voertuig steeds in bezit bent van de vereiste boorddocumenten.  Indien u het betreffende voertuig wil laten inschrijven en u beschikt niet over de vereiste boorddocumenten kan u het voertuig niet aanbieden ter keuring en kan het ook niet ingeschreven worden.  Aangezien uzelf geen titularis bent van het voertuig kan uzelf geen aangifte van verlies of diefstal verrichten.  Dit moet gebeuren door de laatste titularis en/of eigenaar!!

 

Deze opgelegde regels zijn er gekomen om fraude met gestolen voertuigen tegen te gaan.

 

Het is en blijft verboden!

Wie zelf zijn afval wil verbranden moet opletten dat hij zijn vingers niet verbrandt.
Afval verbranden is streng verboden.

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.

Niet doen dus: een telefoontje van een bezorgde buur en u draait op voor de factuur van de brandweerdiensten met daar bovenop een fikse boete van de politie.

Via onderstaande link kan je meer info vinden

https://www.lne.be/wat-zegt-de-wet

 

 

Het gebeurt wel eens dat mensen hun huisvuil proberen te dumpen in openbare vuilnisbakjes of in containers. Daarmee proberen ze hun verantwoordelijkheid voor hun eigen afval te ontlopen, en storten ze hun ongesorteerd afval op kosten van de maatschappij.

 

Dit zijn illegale praktijken.

 

Openbare vuilnisbakjes dienen niet om persoonlijk en meestal ongesorteerd huisvuil in achter te laten. Wie dat wel doet is bezig met "sluikstorten" en kan navenant beboet worden.

 

Volgens de rechtspraak moet er op de openbare vuilnisbakjes of containers geen enkele waarschuwing of pictogram aangebracht worden waarin het sluikstorten wordt verboden.

 

De rechter is van oordeel dat het zo wel duidelijk genoeg is waarvoor de openbare vuilnisbakjes dienen.