Virtuele loketten

Police-on-web
- Klacht neerleggen?
-Aanvraag vakantietoezicht?
-Beheer alarmcentrales.

De braderij is, naast de evenementen lentefestival en herfstfestival één van de jaarlijkse evenementen waar de lokale politie het fietslabel gratis aanbiedt aan de burgers ter preventie van fietsdiefstal. Maar liefst 247 fietslabels, werden verstrekt aan inwoners van Heist-op-den-Berg en daarbuiten. 

Lees meer →

Sinds 25 mei 2018 dienen alle bewakingscamera’s aangegeven te worden via een e-loket. Voor de aangiften die reeds vóór deze datum werden gedaan, is een overgangsperiode van twee jaar voorzien (tot 25 mei 2020) om de gebruikers de tijd te geven de nodige stappen te ondernemen.

Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men zich te identificeren door middel van zijn elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie.

De Camerawet voorziet dat bewakingscamera’s aangegeven moeten worden bij de politiediensten. Deze aangifte moet elektronisch ingediend worden  via de volgende link: www.aangiftecamera.be.  

De gebruikshandleiding van dit nieuwe aangiftesysteem voor uw bewakingscamera's is beschikbaar op www.BeSafe.be.

De helpdesk "Camera" kan gecontacteerd worden van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het volgende nummer: 02/739 42 80 of op het mailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

De benaming “Hulpcentra 100/112” (HC100/112) stamt uit een ver verleden waar de nummers 100 en 112 nog naast mekaar bestonden. De FOD Binnenlandse Zaken promoot echter al jaren niet langer het nummer “100” voor ambulance en brandweer. Het is dus tijd om de benaming van deze centra voor dringende hulpverlening aan te passen aan de realiteit van vandaag en daarom gaan deze centra vanaf nu door het leven als “Noodcentrales 112 (NC 112)”.

We merken de laatste jaren dat het aantal oproepen naar 112 blijft stijgen en dat het aantal oproepen naar 100 gevoelig en systematisch afneemt. De toevoeging 100 behouden in de naam van de centra die instaan voor dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp kan verwarring scheppen en dus is het beter om dit weg te laten. In de achtergrond blijft het nummer 100 wel nog actief en als je dit nummer belt, zal je nog altijd in de noodcentrale 112 terecht komen.

Bij het aannemen van een oproep zullen de operatoren dus niet langer zeggen “Hulpcentrum 100. Ambulance en brandweer.” maar zullen ze opnemen met “Noodcentrale 112. Ambulance en brandweer.”

U kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar u weet niet wie u belde of hoeveel het u kost? Dan is de kans groot dat u werd opgebeld door een oplichter. Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes, gemiddeld 15 meldingen per dag.

Vier tips om een oplichter aan de telefoon te ontmaskeren

Lees meer →

De veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. De bevraging wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en lokale besturen. 

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van Heist-op-den-Berg. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig: online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De vragenlijsten zullen rond half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast bedankt voor uw deelname! 

Vorige123Volgende