Gewijzigde openingsuren op 10 en 11 mei 2018

Op 10 en 11 mei 2018 zijn onze onthalen in #Berlaar en #Nijlen gesloten. Dit vanwege een brugdag en O.L.H. Hemelvaart. 
Hebt u nood aan dringende politiehulp? Bel dan het nummer 101. Onze interventieploegen staan dag en nacht voor u klaar.

Ook handig om weten: op zon-en feestdagen kan u ook op volgende locaties terecht:

 • Lokale politie Heist: Kloosterstraat 1 -  Heist-op-den-Berg (Alle dagen open van 07u00 tot 20u00)
 • Lokale politie Lier: Paradeplein 1 – Lier ( 24u/24u en 7dagen op 7  geopend)
 •  


  Drugsdealer gevat

  Op donderdag 12 april 2018 heeft de lokale politie van Berlaar-Nijlen bij een huiszoeking in een garagebox te Merksem een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen en in beslag genomen.  De vondst was het resultaat van een langlopend onderzoek. Eén verdachte, een 46-jarige man uit Nijlen werd aangehouden.

  Lees meer...


  Elektrische fietsen en dienstsmartphones voor alle wijkinspecteurs

  31064410 10214808328497759 5231987249972772864 n 1De lokale politiezone Berlaar-Nijlen heeft voor al zijn wijkinspecteurs een elektrische fiets aangekocht. Op die manier zullen de wijkinspecteurs nog meer in het straatbeeld zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de inwoners van Berlaar en Nijlen. Daarnaast zullen er vier fietsen ter beschikking gesteld worden van de algemene werking. De fietsen laten toe om te patrouilleren op plaatsen die minder toegankelijk zijn voor interventievoertuigen, zoals natuurgebieden en parken.

  Lees meer...


  Laatste weken om de veiligheidsmonitor in te vullen 

  De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevraging in gans België over de werking van de lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel en de ervaringen wanneer men slachtoffer werd van een misdrijf.

  Ook in onze politiezone / gemeente kregen verschillende burgers een uitnodiging om deze schriftelijke en/of online enquête in te vullen. Uw mening over dit onderwerp telt om onze werking in het kader van veiligheid nog te verbeteren !

  Indien u een uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek en dit nog niet heeft gedaan, willen we u daarom nogmaals uitnodigen om deze enquête in te vullen.

  Indien u kiest om de bevraging schriftelijk in te vullen dan kan u gebruik maken van de retour-envelloppe waarmee u gratis uw antwoord kan versturen. Dit is nog mogelijk tot eind april.

  Indien u ervoor kiest om de enquête via het internet in te vullen dan heeft u nog tijd tot het einde van de maand mei.

  Alvast bedankt voor uw zeer gewaardeerde medewerking !


  Politieraad 25 april 

  Tijdens de openbare zitting van de politieraad op 25 april zullen volgende punten besproken worden:

  1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring
  2. Vacantverklaring van vier betrekkingen van inspecteur van politie - goedkeuring
  3. Vacantverklaring van drie betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - goedkeuring
  4. Mededelingen - stand van zaken associatie

  De politieraad vindt plaats in het gemeentehuis van Berlaar om 20u00.


  Veiligheidsmonitor 2018: uw participatie is van groot belang!

  De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

  De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Indien u werd geselecteerd om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor 2018 vragen wij u om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

  Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor rond half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

  Alvast dank voor uw participatie ! 


  Politieraad op 21 december 2017

  Op donderdag 21 december 2017 om 20u00 zal de politieraad vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis van Nijlen. Op de agenda van de openbare zitting staan volgende punten:

  1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring
  2. Politiebegroting 2018 - goedkeuring
  3. Vacantverklaring van vier betrekkingen van inspecteur van politie - goedkeuring
  4. Vacantverklaring van één betrekking van hoofdinspecteur van politie - goedkeuring
  5. Toetreding tot de verzekeringscontracten "verzekeringen materiële schade", "verzekering aansprakelijkheid" en "verzekeringen auto" waarbij de FOD Binnenlandse Zaken, Federale diensten van de Gouverneur, optreedt als opdrachtencentrale - goedkeuring
  6. Statutenwijziging Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) - goedkeuring
  7. Aanduiding volmachtdrager Algemene Vergadering IOK - goedkeuring
  8. Ontbinding IVMK en integratie IOK - goedkeuring 
  9. Aankoop/ombouw van twee dienstvoertuigen via het raamcontract van de federale overheid - goedkeuring
  10. Mededelingen

  Iedereen is welkom om de openbare zitting bij te wonen.


  Het nieuwe GAS-reglement

  Door het systeem van het gemeentelijke administratieve sanctierecht (GAS) kunnen de gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen 'kleine criminaliteit' en openbare overlast op hun grondgebied. Onder 'overlast' verstaan we alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt.   

  Doordat er sneller kan gereageerd worden wordt het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegengegaan. Omdat de parketten door het GAS ontlast worden, kunnen ze meer tijd en middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

  Het nieuwe GAS-reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht woonplaats of nationaliteit.

  Lees meer...

   


  Binnenkort op reis? Doe het veilig !

  vakantietoezicht aanvragenklik op de afbeelding

   

   

   

   

  Je kan ons nu ook vinden op facebook!

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit onze zone ? Klik dan snel door naar www.facebook.com/PZBerlaarNijlen

  Een job bij de politie: iets voor jou?

  Ontdek het op www.jobpol.be

   

  Weet u wat uw kind online doet?

  De website veiligonline.be.be helpt jonge mensen én hun ouders om op een veilige manier gebruik te maken van het internet.

  veilig20online