Politieraad op 21 december 2017

Op donderdag 21 december 2017 om 20u00 zal de politieraad vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis van Nijlen. Op de agenda van de openbare zitting staan volgende punten:

 1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring
 2. Politiebegroting 2018 - goedkeuring
 3. Vacantverklaring van vier betrekkingen van inspecteur van politie - goedkeuring
 4. Vacantverklaring van één betrekking van hoofdinspecteur van politie - goedkeuring
 5. Toetreding tot de verzekeringscontracten "verzekeringen materiële schade", "verzekering aansprakelijkheid" en "verzekeringen auto" waarbij de FOD Binnenlandse Zaken, Federale diensten van de Gouverneur, optreedt als opdrachtencentrale - goedkeuring
 6. Statutenwijziging Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) - goedkeuring
 7. Aanduiding volmachtdrager Algemene Vergadering IOK - goedkeuring
 8. Ontbinding IVMK en integratie IOK - goedkeuring 
 9. Aankoop/ombouw van twee dienstvoertuigen via het raamcontract van de federale overheid - goedkeuring
 10. Mededelingen

Iedereen is welkom om de openbare zitting bij te wonen.


Het nieuwe GAS-reglement

 

 Door het systeem van het gemeentelijke administratieve sanctierecht (GAS) kunnen de gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen 'kleine criminaliteit' en openbare overlast op hun grondgebied. Onder 'overlast' verstaan we alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt.   

Doordat er sneller kan gereageerd worden wordt het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegengegaan. Omdat de parketten door het GAS ontlast worden, kunnen ze meer tijd en middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Het nieuwe GAS-reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht woonplaats of nationaliteit.

Lees meer...

 


Gewijzigde openingsuren op 11 en 15 november

Op 11 november is ons onthaal in het commissariaat te Nijlen (Statiestraat 11) gesloten vanwege Wapenstilstand.

Op 15 november zijn zowel het onthaal van ons contactpunt te Berlaar als het commissariaat te Nijlen gesloten voor de Dag van de Dynastie.

Voor dringende politiehulp kan u steeds terecht op het nummer 101. Onze interventieploegen staan dag en nacht voor u klaar.


Beloofd? Beloofd!

Veiliger verkeer begint in eerste plaats bij jezelf, door je in het verkeer te gedragen. Een belofte kan daarbij helpen. Want als jij aan je dierbaren belooft om je veilig te gedragen, zul je dat ook effectief doen. Doe vandaag nog jouw belofte op www.beloofd.be

beloofd 


Wervingsactie gemachtigd opzichters

gemachtigd opzichters 2017-2

Momenteel zijn de gemeenten Berlaar en Nijlen op zoek naar volwassen vrijwilligers die zich willen engageren om de taak van gemachtigd opzichter op zich te nemen.  Dankzij hen kunnen onze kinderen veilig oversteken op de weg tussen hun woonplaats en de school.  Maar er is meer! Ze kunnen ook andere groepen voetgangers (jeugdbewegingen, bejaarden, personen met een handicap,...) veilig laten oversteken. 

Om gemachtigd opzichter te worden moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Je bent minstens 18 jaar.

Je wilt je minstens 1 maal per week vrijwillig inzetten als gemachtigd opzichter.

Je wilt bijdragen tot een veiliger verkeer.

Je wilt de gratis opleiding tot gemachtigd opzichter volgen.

Bovendien heb je recht op een vrijwilligersvergoeding.

Ik ben geschikt, en nu?

Je dient een opleiding te volgen tot gemachtigd opzichter, georganiseerd door de lokale politie Berlaar-Nijlen. Deze  vindt plaats op 25/10/2017 en duurt slechts één halve dag.

We starten om 14u00 met een theoretisch onderdeel. Vervolgens zetten we de theorie om in de praktijk. U krijgt de kans de taak van gemachtigd opzichter al eens uit te oefenen. 

We sluiten af met een kort examen. Het einde van de opleiding is voorzien om 17u00.  Indien u geslaagd met voor dit examen zal u door de burgemeester van Nijlen of Berlaar gemachtigd worden om de functie van gemachtigd opzichter uit te oefenen. 

Inschrijven is verplicht en kan tot 22/10/2017 via e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer.

Resultaten actie overwegen

Naar maandelijkse gewoonte heeft de lokale politie Berlaar-Nijlen op donderdag 4 mei 2017 op verschillende locaties in Berlaar en Nijlen een controleactie aan overwegen gehouden. Deze controleacties kaderen in een ruimer plan van de politiezone om spoorlopen te ontmoedigen en tegen te gaan. Drie voertuigen, één motorfietser en drie voetgangers werden geverbaliseerd voor het niet-naleven van de verkeersregels aan de overwegen.

Lees meer...


Leerlingen zesde leerjaar leggen fietsproeven af in Berlaar en Nijlen

Het einde van het schooljaar is bijna in zicht en dan moet de schoolgaande jeugd aan een aantal opgelegde regels voldoen: de zogenaamde “eindtermen”. In de eindtermen voor de leerlingen van het zesde leerjaar staat dat zij de basisregels inzake voorrang in het verkeer kennen en kunnen toepassen. Daarnaast moeten zij veilig kunnen fietsen in verkeerssituaties. De lokale politie van Berlaar-Nijlen helpt hen daarbij graag een handje.

 

Lees meer...


Gewijzigde openingsuren in mei

In de maand mei kunnen we genieten van heel wat feestdagen. De lokale politie van Berlaar-Nijlen hanteert op een aantal dagen gewijzigde openingsuren.

Op volgende dagen zijn onze onthalen te Berlaar en Nijlen gesloten:

 • Op 1 mei, de Dag van de Arbeid.
 • Op 25 mei, Onze Lieve Heer Hemelvaart.
 • Op 26 mei maken we de brug.

Op deze dagen kan u terecht op volgende locaties:

 •          Lokale politie Heist: Kloosterstraat 1 -  Heist-op-den-Berg (Alle dagen open van 07u00 tot 20u00)
 •          Lokale politie Lier: Paradeplein 1 – Lier ( 24u/24u en 7dagen op 7  geopend)

Heeft u toch dringende politiehulp nodig? Bel 101! Onze interventieploegen staat 24/24 voor u klaar.


Resultaten maandelijkse actie overwegen

Elke maand organiseert de lokale politie Berlaar-Nijlen een actie gericht tegen het fenomeen spoorlopen en het niet-respecteren van de verkeersregels bij spooroverwegen. Na de vele bewustwordingscampagnes die er reeds gevoerd werden rond veiligheid aan spooroverwegen treedt de politie nu streng op. Het niet naleven van de verkeersregels aan overwegen is immers levensgevaarlijk. Tijdens de controle die werd georganiseerd op woensdag 22 maart 2017  werden zeven overtreders geverbaliseerd, dewelke één of meerdere inbreuken beginnen aan de spooroverwegen.

Lees meer...


Gemachtigd opzichters gezocht

gemachtigd opzichter 2017 web-01Schuilt er een verkeersheld in jou? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Momenteel zijn de gemeenten Berlaar en Nijlen op zoek naar volwassenen die zich willen engageren om de taak van gemachtigd opzichter op zich te nemen. 

Gemachtigd opzichters zijn echte verkeershelden, die zich op vaste dagen, en bij voorkeur minstens eenmaal per week, engageren om kinderen veilig te laten oversteken op gevaarlijke plaatsen. Dankzij hen kunnen onze kinderen veilig van en naar school te stappen of trappen, en dat elke dag opnieuw.

Voldoe jij aan de voorwaarden? Test het hieronder!
□ Ik ben minstens 18 jaar.
□ Ik wil me minstens 1 maal per week vrijwilig inzetten als gemachtigd opzichter.
□ Ik wil bijdragen tot een veiliger verkeer.
□ Ik wil de gratis opleiding tot gemachtigd opzichter volgen

Informatie over de opleiding

De opleiding duurt slechts één halve dag, en wordt georganiseerd door de lokale politie Berlaar-Nijlen op twee woensdagen: 26 april 2017 en 3 mei 2017. De opleiding start telkens om 14u.

Inschrijven is verplicht en kan tot 21 april 2017 via e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Vermeld bij inschrijving je naam, adres en telefoonnummer.


Resultaten verkeersacties afgelopen weekend

Tijdens het weekend van 17 op 19 maart 2017 heeft de lokale politie Berlaar-Nijlen nachtelijke controleacties georganiseerd inzake alcohol en drugs in het verkeer. 

Lees meer...


Bescherm jezelf tegen metaaldiefstallen op kerkhoven

Het aantal metaaldiefstallen op kerkhoven is de afgelopen tijd toegenomen. Het gaat meestal over diefstal van vazen, versieringen en andere zaken die vaak een emotionele waarde hebben voor de nabestaanden.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken roept dan ook op tot waakzaamheid. Hier volgen enkele preventiemaatregelen.

 • Neem foto's van waardevolle voorwerpen op en rond de graven.
 • Markeer bronzen en koperen voorwerpen met behulp van synthetisch DNA. Deze stof licht op en maakt de markering zichtbaar onder een UV-lamp. Dit vergemakkelijkt de identificatie van gestolen voorwerpen.
 • Neem onmiddellijk contact op met de lokale politie via het nummer 101 wanneer u een verdachte situatie opmerkt op het kerkhof of in de buurt van kerkhoven.
 • Geef elke diefstal aan bij de politie, hoe klein ook.
 • Er vinden regelmatige controles plaats betreffende het naleven van de identificatie- en registratieplicht bij de verkoop van oude metalen bij schroothandelaars. Schroothandelaars werden op de hoogte gebracht van de verhoogde toename van het aantal metaaldiefstallen. Zij kunnen dus ook een belangrijke rol spelen in het tegen gaan van metaaldiefstallen.

 • Maatregelen vogelgriep!

  Voor de laatste nieuwe maatregelen betreffende de vogelgriep kan u terecht op de website van het FAVV:

  http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/ of op het gratis nummer 0800/99777.


  Resultaten verkeerscontrole op de gordel en GSM

  Op dinsdag 24 januari 2017 heeft de lokale politie naar maandelijkse gewoonte een controleactie gehouden inzake het gebruik van de GSM achter het stuur en op het dragen van de gordel. Tijdens deze locatie werden er op verschillende plaatsen in de politiezone controles gehouden. Deze actie leverde volgende resultaten op:

  • 2 processen-verbaal voor het gebruik van de GSM achter het stuur
  • 1 proces-verbaal voor het negeren van een verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder). Het voertuig in kwestie draaide een verboden richting in.
  • 1 proces-verbaal voor het negeren van de rode knipperlichten en het geluidsein van de spooroverweg ter hoogte van de J.E.Claeslaan te Nijlen.
  • Op de Aarschotsebaan te Berlaar-Heikant werd een vrachtwagen gecontroleerd waarvan de bestuurder de veiligheidsgordel niet droeg. Na controle bleek deze persoon illegaal in ons land te verblijven. Het voertuig waarmee hij rond reed was niet gekeurd en niet verzekerd. De kentekenplaten op het voertuig bleken nationaal geseind te zijn voor inbeslagname. Tot slot bleek de bestuurder niet over het correcte rijbewijs te beschikken om met een vrachtwagen te rijden.


  Gewijzigde openingsuren tijdens de feestdagen

  Op 24/12, kerstavond, sluiten we ons onthaal te Nijlen om 17.00 uur. Het onthaal te Berlaar is die dag gesloten.
  Op 26/12, tweede kerstdag, is ons onthaal te Nijlen en te Berlaar gesloten.
  Op 31/12 sluiten we ons onthaal te Nijlen om 17.00 uur. Het onthaal te Berlaar is die dag gesloten.

   
  Heeft u dringende politiehulp nodig? Bel dan 101, onze collega's staan voor u klaar, ook tijdens de feesten.
  Fijne feestdagen!


  Zeven bestuurders verrast door alcoholcontroles tijdens daguren

  Op woensdag 21 december 2016 hield de lokale politie van Berlaar-Nijlen een alcoholcontrole in Berlaar en Nijlen. De controle vond plaats tijdens de daguren en de vooravond, en dit heeft toch een aantal bestuurders verrast. Nochtans konden bestuurders zich verwachten aan alcoholcontroles nu de BOB-campagne volop loopt.

  Lees meer...


  Ga niet lichtzinnig om met vuurwerk tijdens de feestdagen!vuurwerk

  De lokale politie Berlaar-Nijlen wil naar jaarlijkse gewoonte de regels over het gebruik van vuurwerk en wensballonnen onder de aandacht brengen.  In de gemeenten Berlaar en Nijlen is het conform het Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement - zowel op openbaar als op privaat domein – verboden om vuurwerk af te steken zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde. Het gebruik van wensballonnen is eveneens verboden.

  Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het afsteken van vuurwerk op nieuwjaarsnacht tussen middernacht en 01.00 uur. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming vereist. Toch vragen zowel brandweer als politie hierbij extra oplettendheid omdat er elk jaar weer gewonden vallen bij het onvoorzichtig gebruik van vuurwerk. 

  Meer tips om veilig om te gaan met vuurwerk.


  Nul op! Bedankt Bob

  bob2016

  Zorg jij voor een chauffeur die altijd nuchter blijft om je vrienden of familie terug te brengen na een feestelijk etentje bij jou thuis? Of ben jij zelf soms de échte BOB die iedereen blindelings kan vertrouwen voor veilig vervoer na een avondje uit?

  Zet dit eindejaar alvast in op een Bob, want wij houden extra controles !

  Meer info op www.bob.be


  Kijk uit: Stoppen, want de bel doet het wel!

  De gesloten slagbomen negeren om nog vlug de trein te halen. Zo gebeuren er spijtig genoeg nog te vaak ongevallen aan spooroverwegen, vaak zelfs met dodelijke afloop. Bijna wekelijks gebeurt er een ongeval aan een spooroverweg en bijna maandelijks laat iemand hierbij helaas het leven. En daar wil Infrabel verandering in brengen en Kijk Uit ook! Onze politiezone droeg haar steentje bij aan deze aflevering, want ook wij dragen verkeersveiligheid hoog in het vaandel.

   Politiezones Lier, Heist, Bodukap en Berlaar-Nijlen houden gecoördineerde anti-inbraakactie

  In de nacht van donderdag 27 oktober op vrijdag 28 oktober 2016 hebben de politiezones Lier, Berlaar-Nijlen, Heist en Bodukap een grootschalige anti-inbraakactie georganiseerd. Er werden controleposten opgesteld te Nijlen, Lier, Putte en Heist-op-den-Berg. Tijdens de actie werden er 94 voertuigen aan een zeer grondige controle onderworpen. De actie was in de eerste plaats gericht tegen inbrekers en rondtrekkende dadergroeperingen, maar er werd ook op andere gerechtelijke en verkeersinbreuken gecontroleerd.

  Lees meer...


  Gewijzigde openingsuren tijdens het verlengde Allerheiligenweekend

  Tijdens het verlengde Allerheiligenweekend hanteren we gewijzigde openingsuren voor onze administratieve diensten en onze onthalen te Berlaar en te Nijlen.

  - Op maandag 31 oktober zijn onze administratieve diensten en ons onthaal te Berlaar gesloten.
  Ons onthaal te Nijlen is wél gewoon open tussen 8u en 20u, en ook onze interventieploegen staan voor u 24/24 klaar.

  - Op dinsdag 1 en woensdag 2 november zijn al onze administratieve diensten gesloten, evenals onze onthalen in Berlaar en Nijlen.
  Heeft u dringende politiehulp nodig? Dan belt u het nummer 101. Onze interventieploegen staan dag en nacht voor u klaar.


  1 DAG NIET

  logo-1dagniet inbraken1Op 28 oktober 2016 zal de actiedag ‘1 dag niet’ plaatsvinden. Op deze dag willen politie en burgers de handen in elkaar slaan om ervoor te zorgen dat er op deze dag geen diefstallen in woningen plaatsvinden. We proberen 1 dag zonder inbraken in België en in Nederland te realiseren.

  Wij als politiediensten zullen hiervoor gerichte, zichtbare en onzichtbare acties houden. Maar ook u kan veel ondernemen om uw woning, uw straat, uw wijk inbraakveiliger te maken. 

  Bekijk hier het promofilmpje van "1 Dag Niet".

  of registreer je initiatief op de website.


  Resultaat van onze medewerking aan de provinciale WODCA-actie afgelopen weekend

  In de nacht van zaterdag 15 oktober op 16 oktober 2016 heeft de politiezone Berlaar-Nijlen meegewerkt aan de provinciale WODCA-actie. Tijdens deze actie werden er op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen controleposten opgericht om weekendongevallen door controles aan te pakken. Zo ook in onze politiezone.

  De resultaten


  Actie overwegen - de resultaten

  Op dinsdag 20 september 2016 organiseerde de lokale politie Berlaar-Nijlen een verkeersactie in het kader van controle aan de spooroverwegen in . Tijdens deze actie werden drie overtreders geïntercepteerd.

  De resultaten...


  Preventie tegen fietsdiefstal

  Sinds het begin van het jaar 2016 werden er in de politiezone Berlaar-Nijlen al 61 aangiftes van gesloten fietsen geregistreerd. 52 daarvan gebeurden in de gemeente Nijlen, 9 daarvan in de gemeente Berlaar. Opvallend is dat slecht 24 fietsen van de 61 fietsen, die opgegeven werden als gestolen, slotvast werden vastgemaakt. Heel wat fietsers maken het werk van fietsendieven dus wel heel makkelijk. Daarom wil onze politiezone dit najaar de aandacht vestigen op het belang van preventie inzake fietsendiefstal.

  Lees meer...


  Resultaten verkeersactie inzake zwaar vervoer en vervoer van milieugevaarlijke stoffen over de weg op 13 september 2016

  Op dinsdag 13 september 2016 hield onze politiezone, in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, een controleactie inzake zwaar vervoer en vervoer van milieugevaarlijke stoffen over de weg. De gevolgen van te zwaar geladen vrachtwagens, vrachtwagens met foutief gestapelde ladingen, of vrachtwagens die gevaarlijke stoffen transporteren over de weg, zonder dat ze over de nodige documenten beschikken, zijn niet te onderschatten.

  De resultaten...


  Nieuwe verkeerscampagne focust op verkeersveilig gedrag van ouders aan de schoolpoortflyer scholen 2016-01

  De lokale politie van Berlaar-Nijlen wil bij het begin van het nieuwe schooljaar ouders attent maken op belang van verkeersveilig gedrag in schoolomgevingen. Door de gejaagdheid van vele ouders ontstaan er vaak zeer gevaarlijke situaties aan de schoolpoort bij het begin, en op het einde van de schooldag. Met de nieuwe campagne wil de politie ouders vragen de verkeersregels in de schoolomgeving van hun kind(eren) te respecteren en zo meer verkeersveiligheid voor elk kind te creëren.

  Lees meer...

  Bekijk hier onze flyer: voorkant - achterkant


  Resultaten verkeersactie

  Afgelopen vrijdag, 26 augustus 2016, hield onze politiezone op één locatie in Berlaar en op één locatie in Nijlen een algemene verkeerscontrole tijdens de daguren, en deze leverde volgende resultaten op:

  • 173 voertuigen werden grondig gecontroleerd.
  • 116 bestuurders werden gevraagd een ademtest af te leggen.
  • Er werd één bestuurder betrapt op het niet dragen van de gordel. Deze kreeg een onmiddellijk inning voorgesteld.
  • Er werd één proces-verbaal van waarschuwing opgesteld voor een getunede wagen.
  • Er werd één voertuig in beslag genomen dat niet verzekerd rond reed en waarvan de eigenaar het al drie jaar had nagelaten om naar de keuring te gaan.
  • Eén bestuurder legde een ademanalyse af met het resultaat "Alarm". Deze kreeg een onmiddellijk rijverbod van drie uur.
  • Eén bestuurder bleek onder invloed van drugs zijn voertuig te besturen. De bestuurder testte positief op cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van minstens 15 dagen.


  Aangepaste openingsuren op O.L.V.Hemelvaart - 15 augustus 2016

  Op maandag 15 augustus 2016 zijn onze kantoren in Berlaar en Nijlen gesloten.

  Voor dringende politiehulp kan u terecht op het nummer 101.

   

   

  Wij wensen alle moeders alvast een fijne moederdag!

   


   Naar een evenement deze zomer? Laat rugzakken en grote tassen thuis.

   tassenenrugzakkenGa je deze zomer naar een markt, straatfeest, fuif, festival of ander evenement in de gemeenten Berlaar of Nijlen? Laat rugzakken en grote tassen dan thuis. Op deze manier help je mee evenementen beter beheersbaar te maken en verlopen de controles vlotter. Alvast bedankt voor jullie medewerking!


   Zonder zorgen, veilig op reis!

   Binnen enkele weken start de zomervakantie. Heel wat mensen zijn druk in de weer met het treffen van de voorbereidingen van een reis. Maar hebben zij gedacht aan de veiligheid van hun woning? Neem onze tips door en begin en eindig uw reis veilig en zorgeloos.

   Lees meer...


   Resultaten alcoholcontroles afgelopen weekend

   In de nacht van zaterdag 21 mei op zondag 22 mei 2016 organiseerde de lokale politie van Berlaar-Nijlen alcoholcontroles op verschillende locaties in Berlaar-Nijlen.

   Lees meer...


   Grafittivandaal gevat dankzij samenwerking tussen politiezones

   Op 13 april 2016 kon in de vroege ochtend een vandaal gevat worden in Westerlo. Deze had beschadigingen aangebracht door middel van grafitti in Kontich, Duffel, Lier en Nijlen.
   De 48-jarige man uit Lier kon gevat worden dankzij de samenwerking tussen de politiezones Hekla, Bodukap, Lier, Berlaar-Nijlen, Heist en Zuiderkempen.

   Lees meer...


   Resultaten nachtelijke verkeersacties

   In het weekend van vrijdag 8 april op zondag 10 april 2016 werden er in de politiezone Berlaar-Nijlen twee nachtelijke verkeersacties georganiseerd. In totaal werden er 639 voertuigen gecontroleerd en werden er evenveel bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Negentien bestuurders bleken onder invloed van alcohol hun voertuig te besturen.

   Lees meer...


   Resultaten verkeersacties afgelopen weekend

   In het weekend van vrijdag 26 februari 2016 op zondag 28 februari 2016 werden er verkeersacties gehouden door de lokale politie Berlaar-Nijlen op verschillende locaties in de gemeente Berlaar en Nijlen. Deze acties waren gericht tegen alcohol en drugs in het verkeer.

   Er werden 420 bestuurders gecontroleerd. 97 percent van de gecontroleerde bestuurders was een voorbeeldige BOB. Drie percent bleek onder invloed van alcohol zijn voertuig te besturen. Eén bestuurder trachtte de controle te ontwijken en kon na een achtervolging klemgereden worden. Hij was onder invloed van verdovende middelen. 

   Lees meer...


   Opgepast met oproepen of berichten van onbekende, buitenlandse nummers

   We stellen een toename vast van frauduleuze oproepen vanuit het buitenland naar Belgische gsm-nummers. Oplichters bellen vanuit het buitenland en laten net kort genoeg bellen zodat je niet de tijd hebt om op te nemen. Bel je terug, dan bel je naar een duur betaalnummer. De oproepen komen onder meer uit Macedonië (+389) , Rusland (+7), Tunesië (+216) en Zimbabwe (+263). 
   We adviseren iedereen om waakzaam te zijn en deze oproepen te negeren. Bel niet terug of neem niet op wanneer je door een onbekend buitenlands nummer wordt opgebeld.
   Nummers laten blokkeren is jammer genoeg niet altijd dé oplossing. De oplichters veranderen immers voortdurend van nummer en zelfs van land waaruit de oproepen worden gepleegd. 

   Meld de (poging tot) fraude ook bij de Economische Inspectie


   Ga niet licvuurwerkhtzinnig om met vuurwerk of met wensbalonnen dit eindejaar!

   De lokale politie Berlaar-Nijlen wil naar jaarlijkse gewoonte de regels over het gebruik van vuurwerk en wensballonnen onder de aandacht brengen.  In de gemeenten Berlaar en Nijlen is het conform het Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement - zowel op openbaar als op privaat domein – verboden om vuurwerk af te steken zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde. Het gebruik van wensballonnen is eveneens verboden.
   Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het afsteken van vuurwerk op nieuwjaarsnacht tussen middernacht en 01.00 uur. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming vereist. Toch vragen zowel brandweer als politie hierbij extra oplettendheid omdat er elk jaar weer gewonden vallen bij het onvoorzichtig gebruik van vuurwerk. 

   Lees meer...


   Politiezones Lier en Berlaar-Nijlen houden gezamenlijke anti-inbraakactie

   Op vrijdag 13 november 2015 hielden de politiezones Lier en Berlaar-Nijlen een gezamenlijke anti-inbraakactie, naar aanleiding van “1 dag niet”. De actie vond plaats op twee locaties:  één in Lier en één in Kessel. De actie startte al in de vooravond omdat uit analyses blijkt dat de meeste inbraken in de late namiddag of vooravond plaatsvinden.  

   Lees meer...


   Dowload onze affiche en promoot mee sociale controle in de strijd tegen inbraken

   Op vrijdag 13 november 2015 zal de tweede nationale actiedag tegen inbraken plaatsvinden. Naar aanleiding van deze actie lanceren de politiezones Lier en Heist een gezamenlijke affichecampagne waarmee ze het belang van sociale controle in de verf willen zetten. De affiches zijn gratis te downloaden van op de websites van de politiezones. 

   Lees meer...


   Dit werd er tijdens de politieraad van 29 oktober 2015 besproken...

   Op donderdag 29 oktober 2015 kwamen de politieraadsleden van de politiezone Berlaar-Nijlen samen in de raadszaal van het gemeentehuis van Nijlen om 20.00 uur. Op de agenda stonden ondermeer volgende punten: het ontslag van politieraadslid Suzanne Put, de aanstelling en eedaflegging van politieraadslid Willy Beullens, twee begrotingswijzigingen, vacantverklaringen van twee betrekkingen van commissaris en één betrekking van inspecteur lokale recherche. Tot slot werd de gezamenlijke nota van de burgemeesters van de politiezones Berlaar-Nijlen, BODUKAP, Heist en Lier inzake samenwerking tussen de politiezones in de vorm van een politieassociatie goedgekeurd. 

   Lees meer...


   17 bestuurders betrapt op rijden onder invloed tijdens provinciale wodca in Nijlen en Berlaar

   In de nacht van 17 op 18 oktober 2015 werd er op vier locaties in de politiezone Berlaar-Nijlen gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol.  Er werden twee dispositieven opgesteld in Berlaar-Heikant en twee in Kessel.  Deze controleactie kaderde in de provinciale WODCA-actie.

   In totaal werden er 502 voertuigen gecontroleerd. 147 bestuurders werden aan een ademtest onderworpen. De politie betrapte 17 bestuurders op het rijden onder invloed van alcohol. 

   Lees meer...


   Resultaten controleacties aan de overwegen in Berlaar en Nijlen

   Sinds het begin van het schooljaar organiseerde de lokale politie van Berlaar-Nijlen controleacties aan de overwegen in Berlaar en Nijlen.  In totaal werden er zes controleacties gehouden, vijf daarvan gebeurden in samenwerking met de federale spoorwegpolitie.  

   Lees meer...


   "Nieuwe parochie" is het vierde buurtinformatienetwerk in Nijlen

   bin nieuwe parochie

   Op woensdagavond 7 oktober 2015 werd het charter ondertekend tot oprichting van het buurtinformatienetwerk “Nieuwe Parochie”. Dit buurtinformatienetwerk is het vierde in Nijlen. Eerder werden de buurtinformatienetwerken Dievenoptspoor, Tuinwijk en Kreitenberg opgestart in de gemeente.  Het charter werd ondertekend  in het gemeentehuis van Nijlen door burgemeester Paul Verbeeck,  hoofdcommissaris Jan Van Asch, korpschef van de lokale politie Berlaar-Nijlen, de gemandateerde politiebeambte en de BIN-coördinator Jeanne Vermeerbergen.

   Lees meer...


   Resultaten van de actie "Veilig naar school"

   Bij het begin van het schooljaar heeft de politiezone Berlaar-Nijlen een actie “Veilig naar school” gelanceerd. Deze actie bestond uit verschillende facetten. Zo kregen alle kinderen en jongen die naar een school gaan in Berlaar of Nijlen een postkaartje van de politie met daarop tips om veilig de weg van en naar school af te leggen. Daarnaast hield de politie in alle middelbare scholen controles op de technische eisen van fietsen en bromfietsen.

   Lees meer...


   Twee drugdealers gevat dankzij alerte buurtbewoner

   Op donderdag 10 september 2015 omstreeks 21.00 uur kreeg de lokale politie van Berlaar-Nijlen een melding van een alerte buurtbewoner uit de Eikenlaan te Kessel.  Deze straat maakt deel uit van het buurtinformatienetwerk “Dievenoptspoor”.  De buurtbewoner was verontrust over een lichte vrachtwagen die geparkeerd stond in de buurt en waarin 2 personen zich in de laadruimte hadden verstopt.

   De lokale politie van Berlaar-Nijlen voerde een controle uit op het voertuig en de personen die zich in de laadruimte bevonden.  Tijdens deze controle werd er vastgesteld dat de 2 personen, een 19-jarige man uit Nijlen en een 21-jarige man uit Lier bezig waren met het verdelen van drugs in kleinere hoeveelheden.  Er werd 80 gram cannabis en 4 gram cocaïne in beslag genomen.  De verdachten gaven toe dat zij de bedoeling hadden de drugs door te verkopen.  De mannen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Antwerpen afdeling Mechelen.  Zij werden in vrijheid gesteld onder voorwaarden.

   Het buurtinformatienetwerk “Dievenoptspoor” werd opgericht in februari 2015.  Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie en heeft als doel de sociale controle in de buurt te verhogen en een hogere waakzaamheid te creëren.  Door verdachte bewegingen of zaken onmiddellijk aan de politie te melden kunnen heel wat inbraken en andere criminele feiten in de kiem gesmoord worden, zoals hier nogmaals is gebleken.


   Resultaten WODCA-actie afgelopen weekend

   In de nacht van vrijdag 11 september 2015 op zaterdag 12 september 2015 werden er 212 voertuigen gecontroleerd door de lokale politie Berlaar-Nijlen tijdens een WODCA-controle. Er werden twee controleposten opgesteld: één in Berlaar en één in Nijlen.

   Lees meer...


   Politiezones Lier en Berlaar-Nijlen zetten alles op alles voor een veilig begin van het nieuwe schooljaar

   afbeelding postkaart

   Op 1 september 2015 begeven duizenden kinderen en jongeren zich in Lier, Berlaar en Nijlen zicht terug naar school. Het begin van het schooljaar gaat traditioneel gepaard met een grotere drukte op de wegen. Daarnaast zijn kinderen en jongeren na een lange zomervakantie een beetje “verkeersvreemd” geworden en lijken ze de verkeersregels vergeten te zijn. En dan zijn er ook nog de kindjes die voor het eerst naar de school stappen of trappen. Het nieuwe schooljaar brengt dus traditioneel wel wat gevaren met zich mee in het verkeer. De lokale politiezones van Lier en Berlaar-Nijlen willen daarom alles op alles zetten om het begin van het schooljaar 2015 – 2016 vlot en veilig te laten verlopen. 

   Lees meer...


   Twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Nijlen: BIN Tuinwijk en BIN Kreitenberg

   Op maandagavond 27 juli 2015 worden er twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Nijlen het leven ingeroepen: BIN Tuinwijk en BIN Kreitenberg. Dit zal gebeuren door de ondertekening van een charter in het gemeentehuis van Nijlen. Het charter zal ondertekend worden door burgemeester Paul Verbeeck,  hoofdcommissaris Jan Van Asch, korpschef van de lokale politie Berlaar-Nijlen, de gemandateerde politiebeambte en de BIN-coördinatoren  Monique Kelber (BIN Tuinwijk) en Glen Helsen (BIN Kreitenberg).

   bin kreitenbergtuinwijk

   Lees meer...

    

    

    

    

    


   Heikermis van 10 tot 14 juli in het centrum van Berlaar-Heikant

   Slechts enkele dagen na de doortocht van de Ronde van Frankrijk staan er al nieuwe festiviteiten op het programma. Vanaf vrijdag 10 juli tot en met dinsdag 14 juli organiseert Heikant namelijk de jaarlijkse kermis, die tot ver buiten de dorpsgrenzen gekend is.

   Om het volksfeest van Heikermis in goede banen te leiden, zijn er een aantal verkeersmaatregelen van toepassing.

   Lees meer...


   Eerste buurtinformatienetwerk in Berlaarbinfoto hertstraat

   Op maandagavond 15 juni 2015 werd  in het gemeentehuis van Berlaar het charter van het allereerste buurtinformatienetwerk in Berlaar ondertekend. Het betreft het buurtinformatienetwerk “Hertstraat”. Het charter werd ondertekend door burgemeester Walter Horemans,  hoofdcommissaris Jan Van Asch, korpschef van de lokale politie Berlaar-Nijlen, de BIN-coördinator Luc Leclercq en de gemandateerde politiebeambte.

   Lees meer...

   Meer informatie over buurtinformatienetwerken...


   1 op 10 is BOB

   Afgelopen weekend heeft de politiezone Berlaar-Nijlen een WODCA-actie gehouden in de nacht van 29 op 30 mei 2015. Tijdens deze actie werden er 203 voertuigen gecontroleerd. 73 bestuurders dienden een ademtest af te leggen van de politie. 87,67% van de personen die een ademtest moesten afleggen bleken een voorbeeldige BOB te zijn. Zij legden een negatieve ademtest af en mochten hun weg vervolgen. 

   Lees meer...


   Leerlingen zesde leerjaar leggen fietsproef affietsproef 2015

   Het einde van het schooljaar is bijna in zicht en dan moet de schoolgaande jeugd aan een aantal opgelegde regels voldoen: de zogenaamde “eindtermen”.  In de eindtermen voor de leerlingen van het zesde leerjaar staat dat zij de basisregels inzake voorrang in het verkeer kennen en kunnen toepassen. Daarnaast moeten zij veilig kunnen fietsen in verkeerssituaties. De lokale politie van Berlaar-Nijlen helpt hen daarbij graag een handje.

   Lees meer...


   Maak van je huis geen mikpunt voor dieven!

   De zomer komt er aan. Een leuke tijd, want we vertoeven meer buiten. Toch is het geen goed idee om ramen en deuren te laten openstaan bij mooi weer, ook al bent u maar eventjes weg. Op die manier maakt u het inbrekers wel heel erg makkelijk! Zet geen domper op je zomervreugde en hanteer ook tijdens de zomer onze preventietips!

   ramen en deuren sluiten


    Verhoogde waakzaamheid naar aanleiding van reeks inbraken in Nijlen

   Naar aanleiding van een groot aantal inbraakpogingen in Nijlen op dinsdag 10 maart 2015 vraagt de lokale politie van Berlaar-Nijlen om verhoogde waakzaamheid van de inwoners. De politie zelf zal extra patrouilleren, ook anoniem.

   Lees meer...

   Neem alvast onze preventietips in acht!

   Daar is de Mobibus weer!2015-02-24 14.13.36

   In 2015 zullen alle leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs uit de gemeenten Berlaar en Nijlen  opnieuw een bezoekje kunnen brengen aan de Mobibus, een omgebouwde touringcar waarin een interactieve mobiele doetentoonstelling over mobiliteit ontwikkeld is. Special effects, moderne snufjes, ludieke filmpjes en games laten de leerlingen op een onvergetelijk manier nadenken over thema’s als zichtbaarheid, veilig fietsen en de dodehoekproblematiek. De Mobibus is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).  Omdat de lokale politie van Berlaar-Nijlen veel waarde hecht aan verkeerseducatie voor jongeren heeft zij de Mobibus twee weken gereserveerd. In de week van 23 tot en met 27 februari 2015 krijgen de scholieren van Berlaar de kans om de Mobibus te  bezoeken. In de week van 20 tot 24  april 2015 is het de beurt aan de scholieren uit Nijlen.

   Lees meer...


   Eerste buurtinformatienetwerk in Nijlen is geboren

   img 5166

   Op 9 februari 2015 werd het allereerste buurtinformatienetwerk in de politiezone Berlaar-Nijlen boven de doopvont gehouden. Het betreft het buurtinformatienetwerk van Kessel-Statie dat de naam “Dieven op ’t spoor’ meekreeg. Maandag werd het charter op een plechtige bijeenkomst ondertekend door burgemeester Paul Verbeeck, korpschef Jan Van Asch en BIN-coördinator Jan Nys.

   Lees meer...


   Getuigen gezocht van aanrijding voertuig door tractor

   Op vrijdag 30 januari 2015 tussen 11.45 uur en 12.00 uur werden op de J.E.Claeslaan te Nijlen twee  geparkeerde voertuigen, type Opel Vectra van groene kleur en type Mini Cooper van donkere kleur, aangereden door een tractor van het merk Deutz, eveneens van groene kleur.

   Deze aanrijding vond plaats ter hoogte van huisnummer 41, schuin tegenover bakkerij Bizarr, in de rijrichting van Nijlen naar Kessel.

   Op het ogenblik van de aanrijding reden er twee tractoren van het omschreven type  achter elkaar. Dit zou de aandacht van sommige mensen getrokken kunnen hebben.

   Kort na de aanrijding hebben de bestuurders van de tractoren nog even halt gehouden aan de handelszaak “De Gouden Haan”, maar daarna zijn ze gewoon weg doorgereden. Nochtans was de schade aan de Opel Vectra aanzienlijk. Het voertuig is compleet onrijvaardig aangezien de achterzijde en de zijkant van het voertuig platgewalst werden door één van beide de tractoren. De schade aan de Mini Cooper bleef beperkt tot een beschadigde zijspiegel.

   De lokale politie van Berlaar-Nijlen is op zoek naar getuigen van dit ongeval of tips die kunnen leiden naar de bestuurders van de tractoren.

   Tips zijn welkom op het nummer 03 466 16 16  of per e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .


    We gaan nu ook twitteren!

   twitterwall2z

   Dankzij het bijkomende communicatiekanaal zal de politie van Berlaar-Nijlen nog beter in dialoog kunnen treden met de bevolking. Er zal getweet worden over de meest uiteenlopende thema's als veiligheid, verkeer, overlast en ook de dagdagelijkse politiewerking.

   U kunt de lokale politie Berlaar-Nijlen volgen via @LPBerlaarNijlen op www.twitter.com en via www.facebook.com/PZBerlaarNijlen op Facebook.

   Lees het persbericht...


   Binnenkort op reis? Doe het veilig !

   vakantietoezicht aanvragenklik op de afbeelding

    

    

    

    

   Je kan ons nu ook vinden op facebook!

   Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit onze zone ? Klik dan snel door naar www.facebook.com/PZBerlaarNijlen

   Een job bij de politie: iets voor jou?

   Ontdek het op www.jobpol.be

    

   Weet u wat uw kind online doet?

   De website veiligonline.be.be helpt jonge mensen én hun ouders om op een veilige manier gebruik te maken van het internet.

   veilig20online