Vacature consulent personeelsbeheer en dienstplanning

De Lokale Politie Berlaar-Nijlen werft een “consulent personeelsbeheer en dienstplanning” aan. Het betreft een contract van onbepaalde duur. De datum van indiensttreding kan in onderling overleg bepaald worden. We verwachten de kandidaturen (sollicitatiebrief, CV, een recent uittreksel uit het strafregister en een kopie van je hoogst behaalde diploma) ten laatste op 09 augustus 2018.

Functiebeschrijving

De “consulent personeelsbeheer en dienstplanning” is verantwoordelijk voor:

- Het opmaken en opvolgen van de dienstplanning: zorgen voor inplanning van het personeel, opvolgen van verlofaanvragen, zoeken van vervanging bij ziekte, …
- Verzorgen van de personeelsadministratie: beheer van de persoonlijke dossiers, opvolgen van de loonverwerking, opmaken van contracten,…
- Administratieve verwerking van werving en selectie
- Contacten met het sociaal secretariaat van de politie (SSGPI)
- Contacten met de politieschool (Campus Vesta)
- Deelname aan bovenlokale overlegorganen rond HRM   

Functieprofiel

- Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.
- Kennis van sociale wetgeving (en personeelsstatuut van de politie)
- Kennis van “human resources management”
- Beschikken over de nodige communicatievaardigheden
- Stressbestendig zijn
- Blijk geven van assertiviteit
- Polyvalent zijn
- Discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn
- Orde, methode, stiptheid en respect voor termijnen hebben
- Kwaliteitsgericht denken en handelen
- Probleemoplossend denken en werken
- Zelfstandig kunnen werken

 

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stel jezelf dan kandidaat voor 09 augustus 2018 via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  met vermelding van “kandidatuur consulent personeelsbeheer en dienstplanning”. Gelieve een uittreksel uit het strafregister (minder dan drie maanden oud) en een kopie van uw diploma bij te voegen. 

Kandidaturen mogen rechtstreeks naar de politiezone verzonden worden ter attentie van ADV. Sam Vanderoost, Politiezone Berlaar-Nijlen, Statiestraat 11 - 2560 NIJLEN.

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature kan u terugvinden op www.jobpol.be of bekomen bij Adv. Sam Vanderoost, telefoon 03 / 466 16 85. 

 

 


Binnenkort op reis? Doe het veilig !

vakantietoezicht aanvragenklik op de afbeelding

 


Drugsdealer gevat

Op donderdag 12 april 2018 heeft de lokale politie van Berlaar-Nijlen bij een huiszoeking in een garagebox te Merksem een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen en in beslag genomen.  De vondst was het resultaat van een langlopend onderzoek. Eén verdachte, een 46-jarige man uit Nijlen werd aangehouden.

Lees meer...


Elektrische fietsen en dienstsmartphones voor alle wijkinspecteurs

31064410 10214808328497759 5231987249972772864 n 1De lokale politiezone Berlaar-Nijlen heeft voor al zijn wijkinspecteurs een elektrische fiets aangekocht. Op die manier zullen de wijkinspecteurs nog meer in het straatbeeld zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de inwoners van Berlaar en Nijlen. Daarnaast zullen er vier fietsen ter beschikking gesteld worden van de algemene werking. De fietsen laten toe om te patrouilleren op plaatsen die minder toegankelijk zijn voor interventievoertuigen, zoals natuurgebieden en parken.

Lees meer...


Laatste weken om de veiligheidsmonitor in te vullen 

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevraging in gans België over de werking van de lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel en de ervaringen wanneer men slachtoffer werd van een misdrijf.

Ook in onze politiezone / gemeente kregen verschillende burgers een uitnodiging om deze schriftelijke en/of online enquête in te vullen. Uw mening over dit onderwerp telt om onze werking in het kader van veiligheid nog te verbeteren !

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek en dit nog niet heeft gedaan, willen we u daarom nogmaals uitnodigen om deze enquête in te vullen.

Indien u kiest om de bevraging schriftelijk in te vullen dan kan u gebruik maken van de retour-envelloppe waarmee u gratis uw antwoord kan versturen. Dit is nog mogelijk tot eind april.

Indien u ervoor kiest om de enquête via het internet in te vullen dan heeft u nog tijd tot het einde van de maand mei.

Alvast bedankt voor uw zeer gewaardeerde medewerking !


Politieraad 25 april 

Tijdens de openbare zitting van de politieraad op 25 april zullen volgende punten besproken worden:

 1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring
 2. Vacantverklaring van vier betrekkingen van inspecteur van politie - goedkeuring
 3. Vacantverklaring van drie betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - goedkeuring
 4. Mededelingen - stand van zaken associatie

De politieraad vindt plaats in het gemeentehuis van Berlaar om 20u00.


Veiligheidsmonitor 2018: uw participatie is van groot belang!

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Indien u werd geselecteerd om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor 2018 vragen wij u om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor rond half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor uw participatie ! 


Politieraad op 21 december 2017

Op donderdag 21 december 2017 om 20u00 zal de politieraad vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis van Nijlen. Op de agenda van de openbare zitting staan volgende punten:

 1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring
 2. Politiebegroting 2018 - goedkeuring
 3. Vacantverklaring van vier betrekkingen van inspecteur van politie - goedkeuring
 4. Vacantverklaring van één betrekking van hoofdinspecteur van politie - goedkeuring
 5. Toetreding tot de verzekeringscontracten "verzekeringen materiële schade", "verzekering aansprakelijkheid" en "verzekeringen auto" waarbij de FOD Binnenlandse Zaken, Federale diensten van de Gouverneur, optreedt als opdrachtencentrale - goedkeuring
 6. Statutenwijziging Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) - goedkeuring
 7. Aanduiding volmachtdrager Algemene Vergadering IOK - goedkeuring
 8. Ontbinding IVMK en integratie IOK - goedkeuring 
 9. Aankoop/ombouw van twee dienstvoertuigen via het raamcontract van de federale overheid - goedkeuring
 10. Mededelingen

Iedereen is welkom om de openbare zitting bij te wonen.


Het nieuwe GAS-reglement

Door het systeem van het gemeentelijke administratieve sanctierecht (GAS) kunnen de gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen 'kleine criminaliteit' en openbare overlast op hun grondgebied. Onder 'overlast' verstaan we alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt.   

Doordat er sneller kan gereageerd worden wordt het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegengegaan. Omdat de parketten door het GAS ontlast worden, kunnen ze meer tijd en middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Het nieuwe GAS-reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht woonplaats of nationaliteit.

Lees meer...

 

 

 

Je kan ons nu ook vinden op facebook!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit onze zone ? Klik dan snel door naar www.facebook.com/PZBerlaarNijlen

Een job bij de politie: iets voor jou?

Ontdek het op www.jobpol.be

 

Weet u wat uw kind online doet?

De website veiligonline.be.be helpt jonge mensen én hun ouders om op een veilige manier gebruik te maken van het internet.

veilig20online