De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voerde op 22 januari 2018 een inspectie uit op de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister die de stad Lier beheert, alsook op de werking van de dienst burgerzaken.De conclusie van dit inspectiebezoek is erg positief. Het lokale beheer van het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister verloopt vlot en efficiënt en er is een goede werking tussen de diensten en medewerkers, zo werd vastgesteld. De veelzijdige inzetbaarheid van medewerkers binnen de dienst burgerzaken is zeker een pluspunt.

Ook de opvolging van adreswijzigingen wordt als erg efficiënt ervaren. Lier heeft als eerste stad en politiezone in de regio deze werking volledig gedigitaliseerd. Dit betekent dat de medewerkers van burgerzaken het dossier van adreswijziging digitaal naar de wijkinspecteurs sturen. Het komt zo automatisch bij de juiste wijkinspecteur terecht die met zijn/haar smartphone de bevindingen in realtime doorgeeft aan de stad. Papieren documenten behoren op die manier tot het verleden en dossiers worden sneller afgehandeld. Deze efficiënte afhandeling is mogelijk dankzij de vlotte interactie met de wijkinspecteurs en de uitvoerige en gemotiveerde werking van de politie. De FOD Binnenlandse Zaken benadrukte hier “de uitstekende werking tussen gemeente en politie die zeer uitgebreid, gemotiveerd en efficiënt is” en spreekt van een “vlekkeloze interactie tussen politie en gemeente”. “Een besluit om fier op te zijn”, zo stelt burgemeester Frank Boogaerts.

Deze positieve waardering is opnieuw een bewijs dat onze stad, en hier in bijzonderheid de dienst burgerzaken, in het kader van digitalisering en dienstverlening op het goede spoor zit.

Verantwoordelijk: burgemeester Frank Boogaerts en schepen Rik Pets.

 

Stad en OCMW Lier l Wonen, Leven en Ondernemen l Dienstverlening

Dungelhoeffsite - Paradeplein 2 bus 1 - 2500 Lier

tel. 03 8000 300