Op vrijdag 9 maart betrapte een winkeldetective van een supermarkt op de Antwerpsesteenweg in Lier een winkeldief. Betrokken persoon , een 41 jarige man uit Polen , had 2 flessen sterke drank gestolen. Na onderzoek bleek man niet aan zijn proefstuk toe en had hij al verschillende keren levenswaren uit betrokken zaak gestolen .

Lees meer →

Ook wij als organisatie kunnen niet stil blijven staan . Investeringen in nieuwe technologieën en materialen zijn broodnodig om ons werk op een efficiënte, performante manier te blijven uitvoeren.. Vorig jaar is er geïnvesteerd geweest in onder andere informaticamateriaal , voertuigen , digitale flitscamera en tactical first aid kits. Deze worden dit jaar geïmplementeerd. Voor 2018 zullen we investeren in voertuigen , informaticamateriaal en de vernieuwing van kogelwerende vesten en radio-en zendapparatuur.

Lees meer →

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voerde op 22 januari 2018 een inspectie uit op de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister die de stad Lier beheert, alsook op de werking van de dienst burgerzaken.De conclusie van dit inspectiebezoek is erg positief. Het lokale beheer van het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister verloopt vlot en efficiënt en er is een goede werking tussen de diensten en medewerkers, zo werd vastgesteld. De veelzijdige inzetbaarheid van medewerkers binnen de dienst burgerzaken is zeker een pluspunt.

Lees meer →

In de nacht van 17 februari 2018 op 18 februari 2018 voerden we op drie verschillende plaatsen in Lier alcoholcontroles uit. 2 chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor 3u , 2 andere chauffeurs voor 6u. 250 chauffeurs konden zichzelf met trots BOB noemen. Deze acties kaderen in ons zonaal veiligheidsplan en zullen zeker herhaald worden.

Wat is nu Ransomware ?

Ransomware (of een gijzelvirus) is malware die een ongewenste manipulatie uitvoert op een informaticasysteem en vervolgens losgeld (‘ransom’) eist om dit terug ongedaan te maken. De besmetting gebeurt o.a. via mails en websites. De betaling wordt meestal in virtuele valuta (vnl. bitcoins) geëist. Het fenomeen bestaat in verschillende vormen: blokkeren van toegang tot de computer (lockerware), versleutelen van de data op de computer (cryptoware), wegnemen van de data, etc.

Lees meer →

 

In het verkeer is het belangrijk dat iedereen rekening houdt met elkaar en dat iedereen mekaar respecteert , zo kunnen ongevallen vermeden worden. Fietsers nemen net zoals automobilisten en voetgangers deel aan het verkeer. Het is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de verkeersregels.

Lees meer →