In de loop van deze maand zal een netwerk van ANPR camera’s op de invalswegen van Lier en Koningshooikt in gebruik genomen worden. Het nut van ANPR camera’s hebben we al ondervonden in andere gemeenten. Politie MeWi en stad Mechelen werken hier al een tijdje mee en hebben al heel wat successen geboekt. Stad Lier besliste om extra te investeren in veiligheid en koos om ook een ANPR cameranetwerk uit te bouwen.

Lees meer →

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevraging in gans België over de werking van de lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel en de ervaringen wanneer men slachtoffer werd van een misdrijf.Ook in onze politiezone / gemeente kregen verschillende burgers een uitnodiging om deze schriftelijke en/of online enquête in te vullen. Uw mening over dit onderwerp telt om onze werking in het kader van veiligheid nog te verbeteren !

Lees meer →

Wij namen gisteren ook deel aan de flitsmarathon . In totaal controleerden we op 10 plaatsen . 3461 wagens passeerden onze flitscamera waarvan 334 chauffeurs ( 10%) een proces-verbaal zullen ontvangen.

Lees meer →

In de nacht van zaterdag 14 april op zondag 15 april voerde de lokale politie van Lier alcohol- en drugscontroles uit op 2 verschillende controleposten in Lier. In totaal werden 52 chauffeurs gecontroleerd waarvan 46 het goede voorbeeld gaven !

Lees meer →

Al meer dan 70 000 overtreders betaalden hun verkeersboete online.Vanaf 28 maart is dat nog makkelijker. Wat verandert er voor u?Sinds juli 2017 kan u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be . Al meer dan 70 000 overtreders maakten gebruik van dat systeem.

Lees meer →

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Lees meer →