De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voerde op 22 januari 2018 een inspectie uit op de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister die de stad Lier beheert, alsook op de werking van de dienst burgerzaken.De conclusie van dit inspectiebezoek is erg positief. Het lokale beheer van het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister verloopt vlot en efficiënt en er is een goede werking tussen de diensten en medewerkers, zo werd vastgesteld. De veelzijdige inzetbaarheid van medewerkers binnen de dienst burgerzaken is zeker een pluspunt.

Lees meer →

In de nacht van 17 februari 2018 op 18 februari 2018 voerden we op drie verschillende plaatsen in Lier alcoholcontroles uit. 2 chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor 3u , 2 andere chauffeurs voor 6u. 250 chauffeurs konden zichzelf met trots BOB noemen. Deze acties kaderen in ons zonaal veiligheidsplan en zullen zeker herhaald worden.

Wat is nu Ransomware ?

Ransomware (of een gijzelvirus) is malware die een ongewenste manipulatie uitvoert op een informaticasysteem en vervolgens losgeld (‘ransom’) eist om dit terug ongedaan te maken. De besmetting gebeurt o.a. via mails en websites. De betaling wordt meestal in virtuele valuta (vnl. bitcoins) geëist. Het fenomeen bestaat in verschillende vormen: blokkeren van toegang tot de computer (lockerware), versleutelen van de data op de computer (cryptoware), wegnemen van de data, etc.

Lees meer →

 

In het verkeer is het belangrijk dat iedereen rekening houdt met elkaar en dat iedereen mekaar respecteert , zo kunnen ongevallen vermeden worden. Fietsers nemen net zoals automobilisten en voetgangers deel aan het verkeer. Het is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de verkeersregels.

Lees meer →

Donderdagavond betrapte de lokale politie van Lier een inbreker op heterdaad.  De verdachte, een 36- jarige man uit Nederland, pleegde die nacht 2 ramkraken met een gestolen voertuig.

Lees meer →

Valse facturen , phishing mails , valse waardebonnen, misleidende reclame , … we ontvangen hier de laatste weken weer veel klachten over. Wat kan je zelf doen?Volg eerst en vooral je buikgevoel : taalfouten , een bedrijf dat je niet kent of een directe vraag naar geld is meestal geen goed teken. Click zeker niet op een link , blokkeer afzender , verwijder mail en laat weten aan je mailprovider dat betrokken mail verdacht is. We raden ook aan om deze mails of andere misleidingen direct door te geven aan het officiële meldpunt.

Lees meer →