Deze maand blijven wij extra aandacht besteden aan het negeren van rode verkeerslichten. Wij herhalen nog eens graag het wettelijke kader !

 

  • Rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, als er geen stopstreep is, het verkeerslicht voorbij te rijden.
  • Vast oranje licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, als er geen stopstreep is, het verkeerslicht voorbij te rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan van het licht het teken zo dicht genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen en hij bij het oversteken van het kruispunt geen andere weggebruikers in gevaar brengt. Het vaste oranje licht blijft gedurende minimum 3 seconden branden.
  • Groen licht betekent dat het verkeerslicht mag voorbijgereden worden.

De verkeersborden B22 en B23 laten fietsers toe om rechtsaf of rechtdoor te rijden bij het oranje of rode verkeerslicht, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.

 
Wanneer je het rode licht negeert, breng je niet alleen de andere weggebruikers in gevaar, het kan je ook een zware sanctie bezorgen. De politierechter bepaalt de strafmaat. De boete kan oplopen tot 2750 euro en eventueel een bijkomend rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.