In het verkeer is het belangrijk dat iedereen rekening houdt met elkaar en dat iedereen mekaar respecteert , zo kunnen ongevallen vermeden worden. Fietsers nemen net zoals automobilisten en voetgangers deel aan het verkeer. Het is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de verkeersregels.

Wij krijgen de laatste maanden regelmatig klachten van onverantwoord en asociaal fietsgedrag in het centrum. Bijzondere aandachtspunten zijn fietsen in de verboden richting, fietsen op het voetpad, in de voetgangerstunnel, gebruik van smartphone en niet stoppen aan het zebrapad. Wij merken dat het niet altijd duidelijk is wat mag en niet mag als je fietst.

Wij zetten graag enkele aandachtspuntjes in de kijker :

  •          In bepaalde straten ( vb het smalle gedeelte van de Antwerpsestraat en de Rechtestraat) mag je niet tegen de richting in fietsen wegens plaatsgebrek, de straat is te smal om fietsers toe te laten in beide richtingen
  •          Je mag niet tegen de richting in fietsen bij volgende borden :

verbodsborden

  •          Als er een fietspad is, ben je verplicht dit te volgen (behalve als het niet berijdbaar is).
  •          Het is verboden om binnen de bebouwde kom op het voetpad te fietsen. Dit is enkel toegelaten voor kinderen jonger dan 9 jaar voor zover hun fiets uitgerust is met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm, banden niet inbegrepen, en op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.
  •          Buiten de bebouwde kom mogen fietsers, als er geen berijdbaar fietspad is en op voorwaarde rechts in de rijrichting te rijden, het voetpad en de verhoogde bermen volgen. Zij moeten er de andere weggebruikers (voetgangers ...) uiteraard voorrang geven.
  •          Je mag als fietser niet je smartphone gebruiken als je aan het fietsen bent.
  •          Vanaf het vallen van de avond tot het aanbreken van de dag en overdag als de zichtbaarheid minder dan 200 meter is , ben je verplicht verlichting te voorzien.

Er zullen de komende weken in samenwerking met de gemeenschapswachten van stad Lier extra controles op fietsgedrag plaatsvinden.