Op dinsdag 25 april hebben wij een drugscontrole gehouden op de Vesten van Lier. Deze actie kadert in onze actieplannen voor 2017 . Wij ontvingen ook wat klachten van burgers over drugsgebruik op de Vesten.

Onze actie werd ondersteund door de Federale politie met 2 drugshonden en hun begeleider. In totaal werden 267 personen onderworpen aan een controle met de drugshond. De drugshonden hebben 10 maal positief gereageerd op mogelijks verdovende middelen. Deze 10 personen werden door ons verder gecontroleerd, doch zonder resultaat. Er werden geen verdovende middelen aangetroffen. 1 persoon van de 10 gecontroleerde personen stond nog geseind voor een verhoor.

In kader van preventie en sensibilisering zullen deze acties zeker herhaald worden!